13.06.2011.

9.jūnijā visā pasaulē svinēja Pasaules akreditācijas dienu 2011. Šogad, kā jau tika minēts iepriekš, akreditācijas dienas tēma bija „Atbalstot uzraudzības iestāžu darbu.”

Par godu šim notikumam, Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs rīkoja semināru sadarbības partneriem, ielūkojoties tādās tēmās kā:

  1. Akreditācijas nozīme pasaulē un Latvijā;
  2. Eiropas Savienība, Jaunā likumdošanas pakete, direktīvu pārskatīšana;
  3. Eiropas akreditācijas kooperācijas EA jauna loma Eiropā, EA tehniskās komitejas, EA dokumenti saistībā ar notificēto institūciju akreditāciju, LATAK prasības un gūtā pieredze vērtēšanā;
  4. Institūciju notificēšanas kārtība Latvijā;
  5. Notificēto institūciju dalība standartu izstrādē.

09.06.2011.

9.jūnijā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules Akreditācijas diena, kuras ietvaros vairums pasaules valstu tiek organizēti dažādi informatīvi pasākumi ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par akreditāciju un akcentēt akreditācijas nozīmi uzņēmējdarbībā. Šogad īpaša vērība tiks pievērsta akreditācijas un valsts uzraudzības iestāžu sadarbības veicināšanai.

13.05.2011.

ISO Atbilstības novērtēšanas komiteja (ISO/CASCO) 2003. gada plenārsēdē apstiprināja plānu, kādā secībā un kad uzsākt ISO un ISO/IEC dokumentu, kas saistīti ar atbilstības novērtēšanu, pārskatu un revīziju.

Plānu apstiprināja. Tika nolemts, ka to katru gadu apstiprinās CASCO plenārsēdē. Vairāk tas ir pazīstams kā „CASCO Road Map”. Tā ir CASCO nākotnes vīzija, kas nodrošina starptautisko standartu un vadlīniju revīziju nākotnē. „CASCO Road Map” var būt lietderīgs arī citu starptautisku standartu attīstīšanas aktivitātēm kā sintēze ar aktualizētiem atbilstības novērtēšanas dokumentiem.

26.05.2011.

SAMC Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK vēlas informēt, ka ir saņēmis informāciju par viltotu akreditācijas apliecību parādīšanos apritē.

LATAK informē patērētājus un citus interesentus, ka LATAK nav apliecinājis minētā uzņēmuma kompetenci un nav izsniedzis Akreditācijas apliecību ar reģistrācijas nr. 40003465676 uzņēmumam SIA Ekotehserviss. Lūdzam uzskatīt šo apliecību par nederīgu.

18.04.2011.

Eiropas akreditācijas kooperācijas (EA) Daudzpusējā atzīšanas līguma (MLA) padome (EA MAC) šā gada 13.aprīlī, Belgradā pieņēma lēmumu par SAMC Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) atzīšanas turpināšanu visās MLA jomās (testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas, inspicēšanas institūcijas, produktu, pārvaldības sistēmu un personāla sertificēšanas institūcijas).

Akreditācijas biroja vadītājs Mārtiņš Ozoliņš izsaka visaugstāko atzinību visiem kolēģiem, kuri katrs pēc labākās sirdsapziņas veic savus pienākumus. EA pozitīvais lēmums ļauj arī turpmāk nodrošināt Akreditācijas biroja klientiem viņu rezultātu starptautisku atzīšanu un sniedz papildus atbalstu ieguldītajiem pūliņiem.

Uz lapas augšu