04.06.2012.

Lai izpildītu Eiropas komisijas regulu 765/2008, jaunās likumdošanas ietvara citus dokumentus un Eco-menedžmenta un audita shēmas (EMAS) sistēmu prasības, vairāki standarti apstiprināti kā harmonizētie.

11.05.2012.

Š.g. 21.maijā Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs rīko informatīvu semināru par izmaiņām standartā ISO/IEC 17021:2011. Jaunais standarts stājās spēkā 2011.gada 1.februārī un līdz 2013.gada 1.februārim visu akreditēto vadības sistēmu sertificēšanas institūciju kompetencei jābūt novērtētai un atzītai par atbilstošu standarta LVS EN ISO/IEC 17021:2011 prasībām.

02.05.2012.

Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā medicīnas laboratorijas atbilstoši LVS EN ISO 15189:2008 standartam tiek vērtētas un akreditētas jau kopš 2007.gada. Akreditāciju jau ieguvušas astoņas laboratorijas.

02.05.2012.

Laikā no 2012. gada 12. marta līdz 14. martam Stokholmā notika 17. EA laboratoriju komitejas darba grupu sanāksme par starplaboratoriju rezultātu salīdzināšanas jautājumiem kalibrēšanas un testēšanas jomās, kuras darbā piedalījās LATAK vadošais vērtētājs Juris Vaļinieks.

17.02.2012.

LATAK no šā gada 30.janvāra līdz 1.februārim mācās semināros par LVS EN 45011, LVS EN ISO/IEC 17021 un OHSAS 18001 standartiem. Seminārus vadīja Ieva Vanaga, Maija Emsiņa, Jānis Rozenbahs un Gatis Salmanis.

Uz lapas augšu