15.10.2012.

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs LATAK veido Akreditācijas nozares tehnisko komiteju (ANTK) Bīstamo iekārtu inspicēšanas jomā. ANTK galvenie uzdevumi ir sniegt LATAK rekomendācijas un padomus par tehniskiem jautājumiem noteiktās nozarēs, kā arī piedalīties papildus akreditācijas prasību izstrādē, īpašu novērtēšanas shēmu izstrādē un/vai adaptācijā. Šīs ANTK ietvaros paredzēts noteikt papildus akreditācijas prasības bīstamo iekārtu tehnisko pārbaužu jomā.

10.08.2012.

Atsaucoties Eiropas Tiesu medicīnas zinātņu institūtu asociācijas aicinājumam, Latvijas Nacionālā Akreditācijas biroja Akreditācijas novērtēšanas nodaļas vadītāja Ināra Goba piedalījās seminārā par kvalitātes nodrošināšanu tiesu medicīnas ekspertīžu procesos, lai kopā ar nozares kolēģiem dalītos pieredzē par akreditācijas vērtēšanu.

08.06.2012.

9.jūnijā tiek svinēta Pasaules akreditācijas diena, kurā šogad īpašu uzmanību pievērš drošas pārtikas un tīra dzeramā ūdens nozīmei. Akreditācijas ieguldījums šajās jomās ir nenovērtējams. Arī SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra” (SAMC) Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs uzsver ieguldījumu, kuru sniedz ticama atbilstības novērtēšana.

10.08.2012.

Latvijas Nacionālais Akreditācijas birojs LATAK jūnijā pirms Jāņiem uzņēma viesus no Gruzijas, lai dalītos pieredzē un sniegtu praktisku ieskatu Latvijas akreditācijas procesā.

04.06.2012.

Lai izpildītu Eiropas komisijas regulu 765/2008, jaunās likumdošanas ietvara citus dokumentus un Eco-menedžmenta un audita shēmas (EMAS) sistēmu prasības, vairāki standarti apstiprināti kā harmonizētie.

Uz lapas augšu