Kā vieni no uzņēmējdarbības produktivitātes veicināšanas instrumentiem jau daudzus gadus tiek izmantoti dažāda veida atbilstības novērtēšanas apliecinājumi – sertifikāti, testēšanas pārskati, inspicēšanas ziņojumi vai cita līdzīga nosaukuma apliecinājumi. Ja agrāk atbilstības novērtēšanas institūcijas savu izsniegto rezultātu starptautisko atzīšanu nodrošināja ar atpazīstamību, tad pašreiz akreditācija tiek uzskatīta par vienu no priekšnoteikumiem rezultātu starptautiskajai atzīšanai.

SIA "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK) ir nacionālā akreditācijas institūcija, kas vienīgā Latvijā sniedz akreditācijas pakalpojumus.

Visu rakstu lasiet Latvijas Vēstneša portāla "Par likumu un valsti" mājas lapā

28.02.2018.

19.02.2018.

2018. gada janvārī LATAK veica ikgadējo klientu aptauju, kuras mērķis bija noskaidrot Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju (ANI) viedokli par LATAK darba kvalitāti un sadarbību 2017. gadā. Aptauja sniedz iespēju ANI pārstāvjiem paust savu viedokli un ieteikumus akreditācijas sistēmas pilnveidošanai un sadarbības uzlabošanai.


Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties sadaļā Klientu aptaujas rezultāti.

 

2018. gada 9. un 10. janvārī Rīgā norisinājās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nacionālo akreditācijas biroju vadošo vērtētāju sanāksme (Nordic-Baltic meeting), kurā piedalījās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Somijas, Islandes, Zviedrijas, Dānijas pārstāvji. Šāda veida tikšanās mērķis ir izskatīt aktuālos jautājumus akreditācijas jomā, diskutēt par iespējamiem risinājumiem un inovatīvām pieejām, kā arī dalīties pieredzē un paaugstināt savu kompetenci, iegūstot zināšanas no jomu kolēģiem ārpus Latvijas. 

Šī gada 25. un 26. janvārī Eiropas Akreditācijas kooperācija sadarbībā ar Francijas akreditācijas biroju (COFRAC) organizēja divu dienu semināru, kura laikā apmācīja vērtētājus par pārskatīto standartu ISO/IEC 17025: 2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Seminārā piedalījās arī LATAK pārstāvis.

Apspriešanā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas, jo īpaši:

  • ieinteresētās privātpersonas, būvizstrādājumu tiešie privātie lietotāji;
  • uzņēmumi un individuālie komersanti, it īpaši mazie un vidējie uzņēmumi (ražotāji, importētāji, izplatītāji, būvuzņēmēji, projektētāji, piegādātāji profesionālie galalietotāji);
  • uzņēmumu pārstāvji (nozares apvienības, tirdzniecības kameras, arodorganizācijas);
  • tehniskās institūcijas (paziņotās iestādes, tehniskās novērtēšanas iestādes, standartizācijas organizācijas, Eiropas Tehniskā novērtējuma organizācija)...

Uz lapas augšu