24.10.2018.

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību" (turpmāk - Projekts), kas aizstās spēkā esošos Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumus Nr.1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību".

29.06.2018.

Noteikumi par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju novērtēšanu atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 un pāreja no standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 uz standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2017.

Starptautiskais standarts ISO/IEC 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” stājās spēkā 2017.gada 1.decembrī. Nacionālā standarta statusā tas tika adaptēts 2017.gada 21.decembrī. Standartu piemēro atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic testēšanu, kalibrēšanu, paraugu ņemšanu. Standarts LVS EN ISO/IEC 17025:2017 aizstāj LVS EN ISO/IEC 17025:2005, tomēr pārejas periodā piemērojami abi standarti. Atbilstoši ILAC rezolūcijai (ILAC Resolution GA 20.15) standartam noteikts 3 gadu pārejas periods.

08.06.2018.

Šī gada 9. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules akreditācijas diena. 2018.gada tēma ir “Akreditācija drošākai pasaulei”. Pasaules akreditācijas diena ir globāla iniciatīva, kuru 2008.gadā aizsāka Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum, IAF) un Starptautiskā laboratorija akreditācijas kooperācija (International Laboratoru Accreditation Cooperation, ILAC), lai veicinātu izpratni par akreditācijas nozīmi un informācijas par akreditācijas ieguvumiem un priekšrocībām pieejamību.

5.07.2018.

Informējam, ka no 2018. gada 5. jūlija ir stājies spēkā standarts LVS EN ISO/IEC 17025:2018 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības (ISO/IEC 17025:2017)”. Standarta latvisko versiju iespējams iegādāties nacionālajā standartizācijas institūcijā. Vairāk informācijas www.lvs.lv

05.06.2018.

Starptautiskais akreditācijas forums (IAF) un Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) ir sagatavojuši informatīvu brošūru, kurā aplūkoti rezultāti, kas saistīti ar pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūciju darba procesiem. Mērķis ir veicināt kopīgu skatījumu visā atbilstības novērtēšanas ķēdē, lai sasniegtu vienotus rezultātus, tādējādi uzlabojot sertificēšanas procesa vērtību un atbilstību prasībām. Dokumentā ir aplūkoti būtiskākie sertificēšanas procesa punkti, tajā skaitā tiek izskatītas sertificēšanas gaitas obligātās prasībās un darbības, kurām sertificēšanas laikā nebūtu jāparādās.Vairāk iespējams lasīt šeit (informācija brošūrā ir sagatavota angļu valodā). Sertificēšanas iestādes tiek aicinātas lejupielādēt un dalīties ar esošiem un potenciālajiem klientiem.

Foto: ISO

Uz lapas augšu