LATAK informē, ka sākot ar 2017.gada septembri, atbilstības novērtēšanas institūcijām ir iespēja iegūt akreditāciju jaunā jomā - LVS EN ISO/IEC 17043:2015 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības prasmes pārbaudei (ISO/IEC 17043:2010)”.

Akreditācijas prasības ir noteiktas LATAK dokumentā LATAK-D.048-00/05.2017 „Prasības prasmes pārbaudes organizētāju akreditācija atbilstībai standarta LVS EN ISO/IEC 17043/2015 prasībām”, kas ir pieejams LATAK mājas lapā www.latak.lv sadaļā “Dokumenti”, “Prasmes pārbaudes organizatoriem”

Ņemot vērā SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” reorganizāciju, kuras ietvaros visas SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas, tiesības, saistības, mantu, finanšu līdzekļus (tai skaitā pašu ieņēmumus), lietvedību un arhīvu pārņēmusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais akreditācijas birojs”, reģistrācijas numurs 40203084604 (turpmāk – LATAK), no jauna apstiprināts akreditācijas pakalpojumu cenrādis. Visas akreditācijas maksas ir saglabātas iepriekšējā līmenī.
 
Ievērojot, ka LATAK ir uzsācis piedāvāt arī Prasmes pārbaužu organizatoru akreditāciju atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17043:2015, akreditācijas pakalpojumu cenrādis papildināts ar atbilstošajām pozīcijām. Informācija par cenrādi pieejama LATAK mājas lapā.

29.08.2017.

Eiropas Akreditācija (turpmāk tekstā - EA) 2016. gadā ir sasniegusi nozīmīgus atbilstības novērtēšanas rezultātus, kas apskatāmi 2016. gada pārskatā (pārskata valoda - angļu).EA daudzpusējās atzīšanas līgums (EA MLA) ir līgums starp EA pilntiesīgiem locekļiem, tostarp arī LATAK, ar ko parakstītāji atzīst un pieņem citu parakstītāju akreditācijas sistēmu ekvivalenci un arī uzticību atbilstības novērtēšanas rezultātiem, ko sniedz līguma parakstītāju akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas.

8.08.2017.

LATAK turpmāk būs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)

Vēlamies informēt, ka ar šī gada 1.augustu SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra” struktūrvienība „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” ir mainījis statusu un turpmāk tiks dēvēts par sabiedrību ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā SIA) “Latvijas nacionālais akreditācijas birojs.” Par jaundibinātās sabiedrības valdes locekli ievēlēta Olga Veilande.

Lūgums pievērst uzmanību jaunajiem SIA “Latvijas nacionālais akreditācijas birojs” rekvizītiem:

SIA “Latvijas nacionālais akreditācijas birojs”

Reģistrācijas numurs: 40203084604

AS "Citadele banka", SWIFT kods: PARXLV22

Konta Nr.: LV92PARX0020341530001


Juridiskā adrese un LATAK atrašanās vieta paliek nemainīga: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Lūdzam pievērst uzmanību informācijas papildināšanai mūsu mājas lapā arī turpmāk. 

Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LATAK darbiniekiem pa tālruņiem, kas pieejami sadaļā Kontakti vai izmantojot e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Veiksmīgu sadarbību vēlot arī turpmāk,
SIA „Latvijas nacionālais akreditācijas birojs”

Ar Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa lēmumu (prot. Nr.18 § 42.) atbalstīta valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs", reģistrācijas numurs 40003427231, juridiskā adrese – Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 (turpmāk – SAMC), reorganizācijas uzsākšana sadalīšanas ceļā, nosakot, ka iegūstošā sabiedrība cita starpā ir jaundibināma valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs", kas ir nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu (tai skaitā pašu ieņēmumu), lietvedības un arhīva pārņēmēja. Ņemot vērā minēto, informējam, ka atbilstoši Ekonomikas ministrijas iecerei sākot arī 2017. gada 1. augustu, nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas pildīs SAMC tiesību un saistību pārņēmēja sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs".

Uz lapas augšu