05.03.2020.

Pēc LATAK datiem uz 2020. gada 14. februāri akreditācija pēc jaunā standarta ISO/IEC 17025:2017 prasībām piešķirta jau 62% no LATAK akreditētajām testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām.

Atgādinām, ka pārejas periods beidzas 2020.gada 1.decembrī.

07.02.2020.

IAF un ICAO ir parakstījuši saprašanās memorandu (SM) par apmācību nodrošināšanu ICAO Starptautiskās aviācijas oglekļa izmešu samazināšanas shēmai (CORSIA).

ICAO, Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētā aģentūra, tika izveidota 1944. gadā, lai visā pasaulē veicinātu drošu un sakārtotu starptautiskās civilās aviācijas attīstību. Starp daudzām citām prioritātēm tajā noteikti standarti un prasības, kas nepieciešamas aviācijas drošībai, efektivitātei, kapacitātei un vides aizsardzībai. Organizācija darbojas kā sadarbības veicināšanas forums visās civilās aviācijas jomās starp 193 dalībvalstīm.

23.01.2020.

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" laipni aicina ikvienu, kas vēlas iepazīties ar jaunumiem par LATAK aktivitātēm, akreditācijas jaunumiem un citām ar akreditāciju saistītajām darbībām, sekot mums sociālajām vietnēs Facebook un Twitter.

Tiekamies:

Facebook

Twitter

27.01.2020.

Pašreiz liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem, nav noteiktas skaidras un viennozīmīgas drošuma prasības, kā arī spēkā esošais normatīvais regulējums neparedz prasības veikt šādiem liftiem padziļinātu pārvērtēšanu, ņemot vērā to lietošanas ilgumu. Proti, lai arī šobrīd spēkā esošās prasības nosaka darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu liftu drošu lietošanu, taču nav specifiski definētas drošuma prasības liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2017. un 2018. gadā īstenotā liftu uzraudzības pasākuma ietvaros konstatēja, ka no pārbaudītajiem 259 liftiem 159 ir konstatētas neatbilstības:

-  15% liftu nav veiktas tehniskās pārbaudes;

-  81% no neatbilstošajiem liftiem konstatētas neatbilstības, kas var ietekmēt drošu lifta lietošanu;

- 47% no pārbaudītajiem liftiem, kuriem bija spēkā esošā tehniskā pārbaude, tika konstatētas neatbilstības, kas var ietekmēt drošu lifta lietošanu.

07.01.2020.

Lūdzam ņemt vērā, ka papildinātā akreditācijas zīme būs jāsāk lietot ar 2020.gada 1.jūniju! Līdz šī gada 31.maijam akreditācijas zīme jālieto kā iepriekš - pēc aizstātajiem MK noteikumiem Nr.1059.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 673  “Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi”, kas stājās spēkā šī gada 1.janvārī un aizstāj iepriekšējos Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumus Nr.1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību", tiek papildināts ar regulējumu akreditācijas zīmes izmantošanas prasības atbilstības novērtēšanas institūcijās.

Ar 2020.gada 1.jūniju akreditācijas zīmi atbilstības novērtēšanas institūcijas sāks izmantot, pievienojot tām ne tikai savu piešķirto numuru, kas apzīmē jomu (attēlā – W) un institūcijas akreditācijas reģistrācijas numuru (attēlā – YYY), bet arī standartu, atbilstoši kuram institūcija ir akreditēta, piemēram, EN ISO/IEC 17025 vai EN ISO/IEC 15189.

Uz lapas augšu