09.03.2020.

Šī gada janvāra beigās un februāra sākumā LATAK veica ikgadējo klientu aptauju, kuras rezultāti apliecināja Aģentūras darba ieguldījumu tautsaimniecībā, aizvien pieaugošo profesionalitāti akreditācijas procesos, sadarbības pilnveidi un ikdienas darba atbilstību mūsdienu labas pārvaldības prasībām.

Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika apliecina: “2019.gada aptaujas dati ir mūsu darba efektivitātes rādītājs. Esam gandarīti, ka atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas ieguldījumu viņu izaugsmē vērtē kā ļoti augstu, jo tieši šāds ir mūsu mērķis – apliecināt ne tikai akreditācijas nepieciešamību mūsdienu dzīves kvalitātes uzlabošanā, bet arī sniegt pienesumu uzņēmumu izaugsmē – eksportspējā, attīstībā, atbilstībā nacionālajām un starptautiskajām prasībām, konkurētspējā un ilgtermiņa izaugsmē.”

05.03.2020.

Pēc LATAK datiem uz 2020. gada 14. februāri akreditācija pēc jaunā standarta ISO/IEC 17025:2017 prasībām piešķirta jau 62% no LATAK akreditētajām testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām.

Atgādinām, ka pārejas periods beidzas 2020.gada 1.decembrī.

27.01.2020.

Pašreiz liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem, nav noteiktas skaidras un viennozīmīgas drošuma prasības, kā arī spēkā esošais normatīvais regulējums neparedz prasības veikt šādiem liftiem padziļinātu pārvērtēšanu, ņemot vērā to lietošanas ilgumu. Proti, lai arī šobrīd spēkā esošās prasības nosaka darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu liftu drošu lietošanu, taču nav specifiski definētas drošuma prasības liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2017. un 2018. gadā īstenotā liftu uzraudzības pasākuma ietvaros konstatēja, ka no pārbaudītajiem 259 liftiem 159 ir konstatētas neatbilstības:

-  15% liftu nav veiktas tehniskās pārbaudes;

-  81% no neatbilstošajiem liftiem konstatētas neatbilstības, kas var ietekmēt drošu lifta lietošanu;

- 47% no pārbaudītajiem liftiem, kuriem bija spēkā esošā tehniskā pārbaude, tika konstatētas neatbilstības, kas var ietekmēt drošu lifta lietošanu.

07.02.2020.

IAF un ICAO ir parakstījuši saprašanās memorandu (SM) par apmācību nodrošināšanu ICAO Starptautiskās aviācijas oglekļa izmešu samazināšanas shēmai (CORSIA).

ICAO, Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētā aģentūra, tika izveidota 1944. gadā, lai visā pasaulē veicinātu drošu un sakārtotu starptautiskās civilās aviācijas attīstību. Starp daudzām citām prioritātēm tajā noteikti standarti un prasības, kas nepieciešamas aviācijas drošībai, efektivitātei, kapacitātei un vides aizsardzībai. Organizācija darbojas kā sadarbības veicināšanas forums visās civilās aviācijas jomās starp 193 dalībvalstīm.

23.01.2020.

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" laipni aicina ikvienu, kas vēlas iepazīties ar jaunumiem par LATAK aktivitātēm, akreditācijas jaunumiem un citām ar akreditāciju saistītajām darbībām, sekot mums sociālajām vietnēs Facebook un Twitter.

Tiekamies:

Facebook

Twitter

Uz lapas augšu