07.05.2015.

Informācijas telpā plaši izplatās ziņas par ISO 9001:2015 standarta jaunās versijas publicēšanu šī gada otrajā pusē (septembrī). Starptautiskā standarta gala projekta (FDIS, Final Draft International Standard) versijas publicēšana tiek plānota 2015.gada jūlijā. Daudzas diskusijas notiek arī par pārejas nodrošināšanu esošajiem sertificētajiem uzņēmumiem.

Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum - IAF) ir noteicis 3 gadu pārejas periodu (no standarta publicēšanas datuma) sertifikācijas institūcijām, lai nodrošinātu pāreju sertifikācijas institūciju klientiem no standarta 2008.gada versijas uz 2015.gada versiju.

27.04.2015.

LATAK piedāvā 2 dienu apmācības medicīnas laboratoriju darbiniekiem par standartu LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības”.

Apmācību mērķis: identificēt un izskaidrot standarta jaunās versijas prasības.

Apmācības vada: LATAK vadošā vērtētāja, Mg.oec. Maira Sapata

Norises vieta:Ekonomikas ministrijas telpās, Rīgā, Brīvības ielā 55 k-2

Dalības maksa: EUR 100,- / Medicīnas laboratoriju ekspertiem un potenciālajiem ekspertiem - bez maksas.

05.01.2015.

LR Ministru kabineta 2013. gada 12. marta noteikumi Nr.138 „Noteikumi par rūpniecisko energoauditu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.138) nosaka kārtību, kādā veicams rūpnieciskais energoaudits, energoauditora atbilstības novērtēšanas būtiskās prasības un kārtību, kādā īsteno šo prasību ievērošanas uzraudzību, juridiskajām personām izvirzāmās prasības rūpniecisko energoauditu veikšanai un energoauditora atbildību.

Energoauditors ir neatkarīga atbilstības novērtēšanas institūcija, kas saskaņā ar MK noteikumu Nr.138 prasībām ir akreditēta SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā.

13.04.2015.

Šā gada 14.-17. aprīlī Rīgā, viesnīcā Islande Hotel notiks 32. Akreditācijas un licencēšanas iestāžu forums (FALB, Forum of Accreditation and Licensing Bodies) un Eiropas akreditācijas kooperācijas (EA, European co-operation for Accreditation) Sertifikācijas komitejas Vides darba grupas sanāksme un apmācības. Tajās piedalīsies vairāk nekā 35 akreditācijas biroju pārstāvji no visas Eiropas, tostarp arī Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja pārstāvji.

Akreditācijas un licencēšanas iestāžu forums (FALB) sanāk reizi gadā kādā no ES prezidējošajām valstīm. Sakarā ar to, ka šogad prezidējošā valsts ES Padomē ir Latvija, par 32. Akreditācijas un licencēšanas iestāžu foruma norises vietu izvēlēta Rīga.

16.12.2014.

2014. gada 15.decembrī darbību uzsākusi jaunā LATAK mājas lapa www.latak.lv. Tā ir ieguvusi gan vizuālas pārmaiņas, gan saturiskus uzlabojumus:

  • papildu līdzšinējai informācijai par akreditāciju, tagad lapā ir pieejami arī akreditācijas tehnisko ekspertu vārdi (eksperti, kuri ir piekrituši publicēt savus datus);
  • mājas lapā ir pilnveidota meklēšanas funkcija sadaļā 'Akreditētās institūcijas' un veikti citi dažādi uzlabojumi.

Ja Jums ir ierosinājumi, kā vēl varētu uzlabot LATAK mājas lapu, lūdzu, sūtiet tos uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mēs būsim pateicīgi par katru ideju!

Uz lapas augšu