23.03.2018.

14. un 15. martā LATAK piedalījās Eiropas Akreditācijas kooperācijas rīkotajā Laboratoriju komitejas (turpmāk – EA LK) sanāksmē Madridē, Spānijā. EA LK sanāksmes tiek rīkotas divas reizes gadā. Šī bija jau 35. Laboratoriju komitejas sanāksme, kurā piedalījās vairāk kā 60 pārstāvji no dažādu valstu akreditācijas institūcijām.

Būtiskākie jautājumi, kas tika apspriesti, bija jaunais standarts ISO/IEC 17025, tā izmaiņas un EA dokumentu aktualizēšana laboratoriju akreditācijas jomā. Sanāksmes laikā dalībnieki dalījās ar pieredzi par jaunā standarta ieviešanu un apmācību norisi savās valstīs. Pēc diskusijām tika veidotas arī darba grupas ar praktiskām nodarbībām par jauno standartu ISO/IEC 17025. Tāpat ar citām organizācijām tika izskatīti kopīgie jautājumi par piedalīšanos dažādos projektos - EUROLAB, EURAMET, ENFSI, EGOLF, EURACHEM, EDQM, EPPO. Tika apspriesti arī dalībnieku iesūtītie jautājumi, lai rastu harmonizētus risinājumus un atbildes.

Attachments:
Download this file (PROGRAMMA_17025_ANI 2018-04-1718 v4.pdf)17025 apmācību programma[ ][17025 apmācību programma]
Download this file (aicinajums_apmacibam_17025_aprilis.docx)Pieteikuma anketa 17025[ ][Pieteikuma anketa 17025]

Apmācību datumi: 17. vai 18.aprīlis, 2018

LATAK piedāvā vienas dienas 8 stundu apmācības testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju darbiniekiem par standartu “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības LVS EN ISO/IEC 17025:2017”

9.03.2018.

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” ar šī gada martu sāk apmācību ciklu par jauno standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības."

Pirmā apmācību diena notika 9.martā, tajā piedalījās LATAK vadošie vērtētāji, tehniskie vērtētāji un tehniskie eksperti. Otrā apmācību diena notiks 16.martā. Pēc apmācību divu dienu cikla klausītāji saņems LATAK apliecību. Apmācības vada LATAK vadošā vērtētāja Una Zilbere, kura plašākas zināšanas par izmaiņām jaunajā standartā ieguva EA laboratoriju komitejas organizētā apmācību seminārā Francijā (informācija par to tika publicēta LATAK mājas lapā).

Vēlamies informēt, ka šī gada 27. februārī Ministru kabineta sēdē tika pieņemts lēmums pārveidot SIA “Latvijas nacionālais akreditācijas birojs” par  valsts aģentūru (turpmāk v/a) “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs,” kas, sākot ar 2018.gada 1.martu, pilda nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas un nodrošina akreditācijas pakalpojumu sniegšanu atbilstības novērtēšanas institūcijām. Par jaundibinātās valsts aģentūras direktora pienākumu izpildītāju iecelta Santa Bērziņa.

Kā vieni no uzņēmējdarbības produktivitātes veicināšanas instrumentiem jau daudzus gadus tiek izmantoti dažāda veida atbilstības novērtēšanas apliecinājumi – sertifikāti, testēšanas pārskati, inspicēšanas ziņojumi vai cita līdzīga nosaukuma apliecinājumi. Ja agrāk atbilstības novērtēšanas institūcijas savu izsniegto rezultātu starptautisko atzīšanu nodrošināja ar atpazīstamību, tad pašreiz akreditācija tiek uzskatīta par vienu no priekšnoteikumiem rezultātu starptautiskajai atzīšanai.

SIA "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK) ir nacionālā akreditācijas institūcija, kas vienīgā Latvijā sniedz akreditācijas pakalpojumus.

Visu rakstu lasiet Latvijas Vēstneša portāla "Par likumu un valsti" mājas lapā

28.02.2018.

Uz lapas augšu