13.05.2011.

ISO Atbilstības novērtēšanas komiteja (ISO/CASCO) 2003. gada plenārsēdē apstiprināja plānu, kādā secībā un kad uzsākt ISO un ISO/IEC dokumentu, kas saistīti ar atbilstības novērtēšanu, pārskatu un revīziju.

Plānu apstiprināja. Tika nolemts, ka to katru gadu apstiprinās CASCO plenārsēdē. Vairāk tas ir pazīstams kā „CASCO Road Map”. Tā ir CASCO nākotnes vīzija, kas nodrošina starptautisko standartu un vadlīniju revīziju nākotnē. „CASCO Road Map” var būt lietderīgs arī citu starptautisku standartu attīstīšanas aktivitātēm kā sintēze ar aktualizētiem atbilstības novērtēšanas dokumentiem.

Procesa norise ir šāda:

  • Pirmkārt – tiek veikta standartu sistemātiska pārskatīšana;
  • Otrkārt – ja sistemātiskā pārskatīšana uzrāda revīzijas nepieciešamību un tas tiek apstiprināts, plānā iekļauj sagaidāmo revidētā dokumenta publicēšanas gadu;
  • Tomēr, ja revīzija nav nepieciešama, dokuments tiek apstiprināts bez izmaiņām.

Saskaņā ar 2011. gada februāra „CASCO Road Map” tiek pārskatīti:

1)  standarts ISO/IEC 17065 ( ISO/IEC Guide 65:1996 revīzija)" Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikāciju (iekļaujot pakalpojumus un procesus)". Revidēto dokumentu plānots publicēt 2012.gadā.

2)  standarts ISO/IEC 17067 (ISO/IEC Guide 67 revīzija) "Produktu sertifikācijas pamati". Revidēto dokumentu plānots publicēt 2012.gadā.

3) standarts ISO/IEC 17020 "Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu". Revidēto dokumentu plānots publicēt 2011.gadā.

3)  standarts ISO/IEC 17025 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences prasības". Sistemātiskā pārskate plānota 2015.gadā.

5) standarts  ISO/IEC 17021 "Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju". Sistemātiskā pārskate plānota 2011.gadā.

6) standarts ISO/IEC 17024 "Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām". Revidēto dokumentu plānots publicēt 2012.gadā.

Uz lapas augšu