02.05.2012.

Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā medicīnas laboratorijas atbilstoši LVS EN ISO 15189:2008 standartam tiek vērtētas un akreditētas jau kopš 2007.gada. Akreditāciju jau ieguvušas astoņas laboratorijas.

27.aprīlī Tukuma slimnīca svinīgā ceremonijā, piedaloties arī pilsētas vadībai -Tukuma novada domes priekšsēdētājam Jurim Šulcam, Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniekam Ērikam Lukmanam un citiem, saņēma Latvijas Nacionālā Akreditācijas biroja apliecību, kas apliecina slimnīcas klīniski-diagnostiskās laboratorijas kompetenci un spēju veikt no cilvēka iegūta materiāla hematoloģisko, klīnisko, koaguloģisko, imūnhematoloģisko, imūnķīmisko, klīniski bioķīmisko izmeklēšanu atbilstoši LVS EN ISO 15189:2008 standartam un piemērojamām izmeklējuma metodēm.

Kā atzīst Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja nodaļas vadītāja Ināra Goba, Tukuma slimnīca ļoti mērķtiecīgi ir gatavojusi laboratoriju tās darbības nodrošināšanai un arī standarta prasību izpildei. Investēts ir ne tikai aprīkojumā un materiālos, bet arī darbinieku zināšanu un prasmju atbalstam. Tas viss arī sekmēja vērtēšanas un akreditācijas procesa gludu norisi.

Pasākuma laikā Tukuma slimnīca prezentēja arī savu jauno ēku, kas būvēta ar Eiropas Savienības līdzekļu atbalstu un iekļauj arī patoloģiskās anatomijas nodaļu ar histoloģisko laboratoriju.

Akreditācijas biroja nodaļas vadītāja Ināra Goba saka: „Ir patiess prieks apzināties, ka akreditācija aizvien jaunās jomās tiek novērtēta un uzskatīta par nemainīgu kompetences apliecinājumu. Šīs slimnīcas laboratorijas speciālisti ir zinoši un savu darbu dara apzinīgi un profesionāli. Šāds trešās puses kompetences apliecinājums būs ne tikai kā novērtējums laboratorijas darbībai, bet arī kā papildu uzticības līdzeklis pilsētas, novada iedzīvotājiem un vadībai par laboratorijas sniegto pakalpojumu kvalitāti. Nav šaubu, ka, kļūstot par pirmo Latvijā akreditēto daudzprofilu slimnīcas laboratoriju, tas ir pienesums visai veselības aprūpes sistēmai Latvijā”.

Uz lapas augšu