04.06.2012.

Lai izpildītu Eiropas komisijas regulu 765/2008, jaunās likumdošanas ietvara citus dokumentus un Eco-menedžmenta un audita shēmas (EMAS) sistēmu prasības, vairāki standarti apstiprināti kā harmonizētie.

Saraksts publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī 25.maijā. Ar pilnu sarakstu var iepazīties šeit (angļu valodā).

Uz lapas augšu