23.10.2012.

Šī gada 18. oktobrī Brīvības ielā 55, Rīgā, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs kopā ar jomu pārstāvjiem izveidoja akreditācijas tehnisko komiteju Bīstamo iekārtu inspicēšanas jomā.

Akreditācijas nozares tehniskās komitejas galvenie uzdevumi ir sniegt LATAK rekomendācijas un padomus par tehniskiem jautājumiem, izstrādāt papildus akreditācijas prasības un piemērot Eiropas vai starptautiskās prasības. Pirmajā sanāksmē tika nodibināta ANTK Bīstamo iekārtu inspicēšanas jomā, ievēlēts priekšsēdētājs un divi vietnieki. Par priekšsēdētāju tika ievēlēts SIA Rodau pārstāvis R.Daukste. Tāpat šai komitejai tiks veidots atsevišķs nolikums, kur konkretizēs darbības kārtību.

ANTK tiek pārstāvētas akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas (SIA LRTDEA TUV Rheinland Grupa, SIA TUV Nord Baltik, SIA V&V VentMet, SIA Bureau Veritas Latvia, AS Inspecta Latvia, SIA Rodau), SIA LNSASC, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Ekonomikas ministrija un LATAK. Savu dalību ANTK Bīstamo iekārtu inspicēšanas jomā ir solījuši Latvijas apdrošinātāju asociācija un Latvijas kravas celtņu un pacēlāju valdītāju asociācija. Sanāksme noritēja konstruktīvā gaisotnē un ar cerībām uz rezultatīvu darbu. Kā LATAK pārstāvis ANTK nozīmēts vadošais vērtētājs Jānis Rozenbahs. Arī turpmāk informācija tiks publicēta LATAK mājas lapā.

Uz lapas augšu