Attachments:
Download this file (LATAK_D008_15_05.2021_akreditacijas_proceduras.pdf)LATAK-D.008-15/05.2021[ ][Akreditācijas procedūras]
Download this file (Pieteikums_1pielikumsD008 (1).docx)Pieteikums[ ][Akreditācijas pieteikums]
Download this file (F.002.I-06.doc)F.002.l-06[ ][Birojam iesniedzamie dokumenti]
Download this file (F.003.I-04.doc)F.003.l-04[ ][Informācija par inspekcijas institūciju]
Download this file (F.020.I-05.doc)F.020.I-05[ ][Informācija inspekcijas institūcijas uzraudzībai]
Download this file (F.060.0-04.doc)F.060.00-04[ ][Informācija par iekārtu/etalonu kalibrēšanas statusu]
Download this file (em_vadlinijas.pdf)Vadlīnijas inspekciju akreditācijai[ ][Vadlīnijas inspekciju akreditācijai (LVS EN ISO/IEC 17020:2012)]
Download this file (LATAK_D007_10_07.2021.pdf)LATAK-D.007-10/07.2021[ ][Prasmes pārbaudes Latvijas nacionālā akreditācijas sistēmā]
Download this file (F.046.00-01.doc)F.046.00-01[ ][Etalonu un references materiālu saraksts]
Download this file (LATAK_D034_ 07_07.2021.pdf)LATAK-D.034-07/07.2021[ ][Politika par mērījumu rezultātu izsekojamību]
Download this file (D049-01-04-2018.pdf)D049-01-04-2018[ ][Sfēras noformēšana inspekcijām, kas veic medicīnas ierīču pārbaudes]
Download this file (Vadlīnijas_2021_SDG .pdf)Vadlīnijas SDG balonu periodiskajām pārbaudēm[ ][Vadlīnijas SDG balonu periodiskajām pārbaudēm]
Download this file (LATAK-D.17020-I_2021.pdf)LATAK_D.17020_I/2021[ ][Akreditācijas shēma inspicēšanas institūciju atbilstības novērtēšanai]

Dokumenti inspicēšanas institūcijām

    *

obligātās prasības

Atbilstības novērtēšanas institūcijām piemērojami arī attiecīgie EA, IAF un ILAC obligātie dokumenti. LATAK obligāto dokumentu saraksts dots LATAK D.008. EA, IAF un ILAC dokumentu saraksts EA-INF/01 (skatīt http://www.european-accreditation.org/publications)

Uz lapas augšu