Attachments:
Download this file (D008-14-06-2015.pdf)LATAK-D.008-14/06.2015[ ][Akreditācijas procedūras]
Download this file (D009-08-07-2013.pdf)LATAK-D.009-08/07.2013[ ][Akreditēto institūciju uzraudzība un atkārtota novērtēšana]
Download this file (D025-05-12-2013.pdf)LATAK-D.025-05/12.2013[ ][Noteikumi par akreditācijas darbības sfēras noformēšanu]
Download this file (F.001.I-07.doc)F.001.l-07[ ][Akreditācijas pieteikums]
Download this file (F.002.I-03.doc)F.002.l-03[ ][Birojam iesniedzamie dokumenti]
Download this file (F.003.I-04.doc)F.003.l-04[ ][Informācija par inspekcijas institūciju]
Download this file (F.003.00-02.doc)F.003.00-02[ ][Vispārīgā informācija par institūciju]
Download this file (F.020.I-05.doc)F.020.I-05[ ][Informācija inspekcijas institūcijas uzraudzībai]
Download this file (F.060.0-04.doc)F.060.00-04[ ][Informācija par iekārtu/etalonu kalibrēšanas statusu]
Download this file (Sferas template I 2017janv.doc)Sfēras noformēšanas veidlapa[ ][Sfēras noformēšanas veidlapa]
Download this file (em_vadlinijas.pdf)Vadlīnijas inspekciju akreditācijai[ ][Vadlīnijas inspekciju akreditācijai (LVS EN ISO/IEC 17020:2012)]
Download this file (D007-09-09-2017.pdf)LATAK-D.007-09/09.2017[ ][Prasmes pārbaudes Latvijas nacionālā akreditācijas sistēmā]
Download this file (F.046.00-01.doc)F.046.00-01[ ][Etalonu un references materiālu saraksts]
Download this file (D-034 06 10 2017.pdf)LATAK-D.034-06/10.2017[ ][Politika par mērījumu rezultātu izsekojamību]
Download this file (D049-01-04-2018.pdf)D049-01-04-2018[ ][Sfēras noformēšana inspekcijām, kas veic medicīnas ierīču pārbaudes]

Dokumenti inspicēšanas institūcijām

    *

obligātās prasības

Atbilstības novērtēšanas institūcijām piemērojami arī attiecīgie EA, IAF un ILAC obligātie dokumenti. LATAK obligāto dokumentu saraksts dots LATAK D.030. EA, IAF un ILAC dokumentu saraksts EA-INF/01 (skatīt http://www.european-accreditation.org/publications)

Uz lapas augšu