Attachments:
Download this file (D008-14-06-2015.pdf)LATAK-D.008-14/06.2015[ ][Akreditācijas procedūras]
Download this file (D009-08-07-2013.pdf)LATAK-D.009-08/07.2013[ ][Akreditēto institūciju uzraudzība un atkārtota novērtēšana]
Download this file (D019-07 12 2017_lv_en.pdf)LATAK-D.019-07/12.2017[*][LATAK noteikumi sfēras izvēlei pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūciju un vides verificētāju ]
Download this file (D025-05-12-2013.pdf)LATAK-D.025-05/12.2013[ ][Noteikumi par akreditācijas darbības sfēras noformēšanu]
Download this file (F.001.S2-07.doc)F.001.S2-07[ ][Akreditācijas pieteikums]
Download this file (F.002.S2-06.doc)F.002.S2-06[ ][Birojam iesniedzamie dokumenti]
Download this file (F.003.00-02.doc)F.003.00-02[ ][Vispārīgā informācija par institūciju]
Download this file (F.064.S2-00.doc)F.064.S2-00[ ][Informācija par uzņēmumiem, kuros iespējamas prasmes pārbaudes]
Download this file (Sfera MS scope nereglam 2018 apr.doc)MS_scope_nereglam[ ][Sfēras noformēšanas veidlapa (nereglamentētajā sfērā)]
Download this file (MS scope reglam public.doc)MS_scope_reglam[ ][Sfēras noformēšanas veidlapa (reglamentētajā sfērā)]
Download this file (F.069.S2 00 MS CB KPI and certificates.xlsx)F.069[ ][KPI un izsniegto sertifikātu skaits]

Dokumenti pārvaldības sistēmu sertificēšnas institūcijām

    *

obligātās prasības

Atbilstības novērtēšanas institūcijām piemērojami arī attiecīgie EA, IAF un ILAC obligātie dokumenti. LATAK obligāto dokumentu saraksts dots LATAK D.030. EA, IAF un ILAC dokumentu saraksts EA-INF/01 (skatīt http://www.european-accreditation.org/publications)

Uz lapas augšu