21.11.2013.

2013.gada 23.oktobrī Tbilisi notika ES finansētā Twininga projekta par Gruzijas akreditācijas sistēmas stiprināšanu noslēguma pasākums.

Projekts atbalstīja Gruzijas akreditācijas institūcijas (GAC) centienus nodrošināt atzīšanu atbilstoši starptautisko standartu prasībām. Blakus citiem projekta mērķiem jāatzīmē arī atbilstības novērtēšanas pakalpojumu atbilstība Eiropas Savienības principiem, kas kalpo kā priekšnoteiktums, lai apliecinātu produktu un pakalpojumu atbilstību kvalitātes un drošības standartu prasībām pirms to iekļūšanas tirgū. Tas nozīmē, ka ilgākā laika termiņā Gruzijas produkti un pakalpojumi kļūs konkurētspējīgāki. 

Gruzijas akreditācijas centra un tā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegto rezultātu starptautiska atzīšana ir būtisks priekšnosacījums Gruzijas produktu tirdzniecības stiprināšanai Eiropas tirgos. Twinning projekts sniedza būtisku atbalstu GAC kapacitāšu pilnveidošanai, lai iegūtu starptautisko atzīšanu un uz doto brīdi GAC ir spējīgs uzsākt savstarpējās salīdzinošās vērtēšanas procesu Eiropas akreditācijas kooperācijā (EA). Parakstot EA divpusējo atzīšanas līgumu, Gruzijas akreditācijas sistēmas starptautiskā atzīšana tiks sasniegta tuvākajā nākotnē.

Pakāpeniska Gruzijas kvalitātes infrastruktūras sakārtošana atbilstoši Eiropas principiem ir priekšnoteikums, lai noslēgtu ES un Gruzijas brīvās tirdzniecibas līgumu (DCFTA). Sarunas par DCFTA līgumu ir sastāvdaļa ES un Gruzijas Asociācijas līgumam, kuras tika noslēgtas 2013.gada jūlijā.  

Projektu realizēja Vācijas – Latvias konsorcijs, ko vadīja Vācijas Federālais materiālu pētniecības institūts BAM kopā ar Latvijas Nacionālo akreditācijas biroju LATAK.

Eiropas Savienības finansētie Twinninga proejtki ir speciāls instruments kā realizēt tehnisko sadarbību starp valdību institūcijām. Projektu ietvaros ES dalībvalstu institūcijas nodod savas zināšnas un labākās prakses piemērus sadarbības valstīm. Vairāk par Twinning projektiem: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/technical-assistance/twinning_en.htm.

Uz lapas augšu