Prasmes pārbaudes (PP) ir laboratorijas kalibrēšanas vai testēšanas izpildījuma vai inspicēšanas institūcijas mērījumu izpildījuma noteikšana pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem ar rezultātu salīdzināšanu. Prasmes pārbaudes ir testēšanas, kalibrēšanas laboratoriju un inspekcijas institūciju tehniskās kompetences apliecinājuma svarīgs aspekts. Akreditācijas birojs prasmes pārbaudes izmanto kā līdzekli laboratoriju un inspekciju tehniskās kompetences vērtēšanā. LATAK politika prasmes pārbaudes jomā aprakstīta dokumentā LATAK-D.007.

LATAK koordinē starplaboratoriju salīdzinošās programmas saskaņā ar Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajām prasībām par starplaboratoriju salīdzināšanu.

LATAK  pēc Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) pieprasījuma koordinē prasmes pārbaudes shēmas, kas ir izvēlētas EA laboratoriju komitejas (LC) sanāksmēs. Dažās no šīm shēmām ir piešķirts noteikts bezmaksas vietu skaits dalībniekiem, kurus izvirza LATAK.  Lūdzu, ņemiet vērā, ka dalība citās shēmās ir par maksu, ko maksā laboratorija.

LATAK koordinētās starptautiskās prasmes pārbaudes shēmas:

PP organizators PP shēmas identifikācija Reģistrēšanās termiņš
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
Ogļu testēšana
/APLAC T090 Analysis of Coal/
2014. gada marts
IRMM - Joint Research Centre (JRC), Institute for Reference Materials and Measurements
https://irmm.jrc.ec.europa.eu
As, Cd, Pb, Hg, Sn un neorganiskā As noteikšana konservos
/IMEP 118 - Determination of total As, Cd, Pb, Hg, Sn and iAs in canned food/
2014. gada maijs
IRMM - Joint Research Centre (JRC), Institute for Reference Materials and Measurements
https://irmm.jrc.ec.europa.eu
As, Cd, Pb un Hg noteikšana augu barībā
/IMEP 119 - Determination of total As, Cd, Pb and Hg in vegetable feed/
2014. gada maijs
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
Smērvielu testēšana
/APLAC T091 Analysis of Lubricants/
2014. gada maijs
Ifep (Institut für Eignungsprüfung GmbH)
http://www.ifep.eu
Šarpī svārsta triecientests
/No. 1411 Charpy impact testing (ISO 148-1/ ISO 148-2)/
2014. gada maijs
LGC Standards
http://www.lgcstandards.com
Pretepilepsijas zāļu noteikšana liofilizētā serumā
/Therapeutic drugs TM 130- Anti-epileptic drugs mixture in samples of lyophilised human serum/
2014. gada jūlijs
AQS Baden-Württemberg (Analytische Qualitätssicherung Baden-Würtemberg)
www.aqsbw.de
Polibrominētie difenilēteri virszemes ūdenī
/Proficiency test 9/14 Polybrominated diphenylether in surface water/
2014. gada jūlijs
ECAT
http://www.ecat.nl
Zemas molekulmasas heparīnu testēšana (anti Xa-mērījums)
/ECAT LMWH - Low-molecular weight heparin testing (anti-Xa measurement)/
2014. gada augusts
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
Nitrātu un hlorīdu noteikšana dzeramā ūdenī
/APLAC T092 Determination of trace elements (Anions; Nitrate and Chloride) in Drinking water/
2014. gada augusts
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
Cd, Pb kāpostos
/APLAC T093 Toxic Elements in Cabbage/
2014. gada augusts
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
Pesticīdu atlikumu (p,p'-DDE and a-endosulfan) noteikšana kāpostos
/APLAC T094 Pesticides residue (p,p'-DDE and a-endosulfan) in cabbage/
2014. gada augusts
UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)
http://www.ukneqas.org.uk
HIV 1 RNA kvantitatīva noteikšana
/Distribution No. 3532, Specimen Nos. 2224 and 2225”- HIV1 RNA quantification/
2014. gada septembris
IRMM - Joint Research Centre (JRC), Institute for Reference Materials and Measurements
https://irmm.jrc.ec.europa.eu
Mikroelementu noteikšana jūras ūdenī
/IMEP 40: Determination of trace elements As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Se and Zn  in seawater/
2014. gada septembris
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
Ca un Cd noteikšana dzeramajā ūdenī
/APLAC T095 Determination of elements (Ca and Cd) in Drinking water/
2014. gada septembris
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
As,Cu,Pb un Cd noteikšana comestible algae
/APLAC T089 Determination of As,Cu,Pb and Cd in Laver (comestible algae)/
2014. gada novembris
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
Drukāto dokumentu pārbaude
/APLAC T096 Printed Document Examination/
2015. gada janvāris
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
Kvantitatīvā shēma pārtikas mikrobioloģijā
/APLAC T097 Food microbiology quantitative scheme (Aerobic plate count, Staphylococcus aureus, Sulphite-reducing Clostridium)/
2015. gada februāris
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
http://www.ume.tubitak.gov.tr/
Skaņas spiediena kalibrēšana
/Sound Pressure/
2015. gadā
IRMM - Joint Research Centre (JRC), Institute for Reference Materials and Measurements
https://irmm.jrc.ec.europa.eu
As, Cd, Pb, Hg un iAs noteikšana šokolādē
/EURL-HM-20: Interlaboratory comparison for the determination of total As, Cd, Pb, Hg and iAs in chocolate feed/
2015. gadā
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
Smago metālu migrācija rotaļlietās
/APLAC T098 Determination of Migration of Heavy Metals in Toys Coating/
2015. gada jūnijs
IRMM - Joint Research Centre (JRC), Institute for Reference Materials and Measurements
https://irmm.jrc.ec.europa.eu
Perfluoralkil vielu noteikšana zivīs
/IMEP 42 Determination of PFASs (perfluoroalkyl substances) in fish/
2015. gadā
Federal Institute of Metrology METAS Elektrostatiskās izlādes pulsa mērījumi
/Interlaboratory Comparison (ILC) for ESD pulse measurements/
2015. gadā
AQS Baden-Württemberg Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži virszemes ūdenī ar suspendētām vielām
/Proficiency test 9/15 ”Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) with suspended solids in surface water”/
2015. gadā
DRRR-Proficiency testing Aerobe baktēriju noteikšana kosmētikas emulsijā
/Scheme cosmetics (O/W-emulsion)(aerobe bacteria)/
2015. gadā
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
Mākslīgie saldinātāji miltos
/APLAC T103 Artificial Sweeteners in cake – mix flour/
2015. gadā
Czech Metrology Institute Termopāru kalibrēšana
/Interlaboratory Comparison for Thermocouples/
2015.-2016. g.
Iis (Institute for Interlaboratory studies) Azokrāsvielas tekstilizstrādājumos
/Azo dyes in Textiles/
2016. gada februārī
Kunststoff - Institut Lüdenscheid and DRRR-Proficiency testing Plastics - Determining the density (immersion method) acc. to ISO 1183-1 2016. gadā
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
Pesticīdi augļu sulā
/APLAC T092 Pesticides in fruit juice/
2016. gada 1. ceturksnī
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
Dīzeļdegviela
/APLAC T099 Diesel fuel/
2016. gada aprīlī
Danish Technological Institute Temperatūras kalibrēšana
/Intercomparison in temperature measurement Therm 06/
2016. gadā
Ifep (Institut für Eignungsprüfung GmbH) No. 1623
Tensile test Steel for the reinforcement (EN ISO 15630-1, EN ISO 6892-1)
2016. gadā
VSL - Nederlands Metrologisch Instituut Atsvaru kalibrēšana
/Interlaboratory comparison for the field of measurements of Weights/
2016. gadā
VSL - Nederlands Metrologisch Instituut Pretestības kalibrēšana
/Interlaboratory comparison DC-resistance/
2016. gadā
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
Ni, Pb dzeramajā ūdenī
/APLAC T104 Trace elements in drinking water/
2016. gadā
Czech Metrology Institute Plūsmas mērītāju kalibrēšana
/Interlaboratory Comparison for calibration of a flow meter/
2016. gadā
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
APLAC T101 Winding temperature-rise test 2016. gadā
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
Dzelzs un cinks kviešu miltos
/APLAC T105 Nutritional Elements (Iron and Zinc) in Wheat Flour/
2016. gadā
APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
https://www.aplac.org
Metālu (arsēns, kadmijs, hroms, svins, selēns) noteikšana bioloģiskās matricās (asins, urīns, mati)
/APLAC T086 Metals (arsenic, cadmium, chromium, lead, and selenium) in Biological matrices (Blood, Urine, Hair)/
2017. gadā

 

Detalizētāku informāciju var saņemt pie LATAK vadošās vērtētājas Daces Tauriņas e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālr.: 67709534, 28812876.

Informācija par prasmes pārbaužu programmām pieejama starptautiskā datu bāzē EPTIS vai organizatoru mājas lapās, piemēram:

Uz lapas augšu