15.09.2015.

Šā gada 15.septembrī stājas spēkā atjaunotais vides pārvaldības sistēmu standarts ISO 14001 atjaunotā, savukārt jaunais kvalitātes pārvaldības sistēmu standarts ISO 9001 stāsies spēkā pēc nedēļas, 23.septembrī.

ISO 9001:2015, kas ir Latvijā un pasaulē populārākais kvalitātes pārvaldības standarts, apliecina klientiem uzņēmuma rūpes par savu preču vai pakalpojumu nemainīgu kvalitāti. Atjaunotajā standartā ir iestrādātas vairākas nozīmīgas izmaiņas, tostarp risku pieeja kvalitātes pārvaldības sistēmas veidošanā un pilnveidē, ieinteresēto pušu viedokļu apzināšana, augstākās vadības iesaistīšana, prasības, lai standarts ir vieglāk lietojams pakalpojumu nozares uzņēmumos u.c.

Būtiskākā atšķirība ir lielāks fokuss uz pārvaldības procesiem un mazāk dokumentācijas. Paredzēts, ka jaunajā standartā nebūs atsauču uz dokumentētām procedūrām un pierakstiem, bet uz dokumentējamu informāciju, tādā veidā ļaujot organizācijai izvēlēties piemērotāko veidu, kā dokumentēt kvalitātes pārvaldības sistēmu.

Savukārt ISO 14001:2015 ir populārākais vides pārvaldības standarts, kas apliecina organizācijas rūpes par ietekmi uz apkārtējo vidi, efektīvāk izmantojot resursus un samazinot atkritumu apjomu. Jaunajā standartā ir ietverts plašāks skatījums uz vides aspektu vērtēšanu, nozīmīgāka augstākās vadības iesaistīšanās un sasaiste ar stratēģisko vadību, plašāks ieinteresēto pušu definējums, kā arī akcentēta dzīves cikla domāšana un pieeja.

Gan ISO 14001, gan ISO 9001 turpmāk ļaus daudz vieglāk integrēt kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas ar citām organizācijas sistēmām, pateicoties vienotai struktūrai un terminoloģijai.

ISO 9001 standarta pārskatīšanā trīs gadu garumā piedalījās eksperti no 95 pasaules valstīm, bet ISO 14001 standarta atjaunotās versijas izstrādē tikai iesaistīts 121 eksperts no 88 valstīm.

Pēc standartu stāšanās spēkā paredzēts trīs gadu pārejas periods, kura laikā organizācijas varēs veikt esošo sistēmu pārskatīšanu un sertifikāciju atbilstoši jauno standartu prasībām.

Pasaulē ik gadu tiek izsniegti vairāk nekā 1,1 miljons ISO 9001 standarta sertifikāti un vairāk nekā 300 000 ISO 14001 standarta sertifikāti.

 

Uz lapas augšu