28.01.2016.

2015. gada 6. jūlijā Ungārijas Parlaments pieņēma lēmumu pārtraukt Ungārijas nacionālās akreditācijas institūcijas (NAT) darbību, kā rezultātā:

  • tika atcelts NAT Eiropas Akreditācijas kooperācijas Daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) parakstītāja statuss un NAT dalībnieka statuss Eiropas Akreditācijas kooperācijā;
  • atbilstības novērtēšanas dokumentiem (piemēram, pārskatiem vai sertifikātiem) ar NAT akreditācijas zīmi, sākot ar 2016. gada 1. janvāri, vairs netiek piemērotas EA MLA noteiktās priekšrocības attiecībā uz brīvu preču un pakalpojumu kustību Eiropas Ekonomiskajā zonā.

Valsts iestādēm un nacionālajām akreditācijas institūcijām, kas ir EA biedri, ir tiesības neatzīt NAT piešķirto akreditāciju (akreditācijas apliecības).

Starp EA un Ungārijas atbildīgo ministriju notiek pārrunas, lai pēc iespējas mazinātu jebkādu negatīvo ietekmi, ko varētu radīt izmaiņas Ungārijas akreditācijas sistēmā, kas ir notificēta EA.

Tiklīdz būs pieejama jaunākā informācija, tā nekavējoties tiks publicēta. Pilns EA MLA parakstītāju saraksts pieejams EA mājaslapā.

Uz lapas augšu