24.02.2016.

2016. gada 5. un 6. aprīlī LATAK organizē 2 dienu apmācības medicīnas laboratoriju darbiniekiem, LATAK tehniskajiem vērtētājiem un ekspertiem par standartu LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības” (C6 modulis).

Apmācību mērķis: identificēt un izskaidrot standarta prasības; dalīties pieredzē par standarta prasību ieviešanu medicīnas laboratoriju akreditācijas procesā.

Apmācības vada: LATAK vadošā vērtētāja, Mg.oec. Maira Sapata

Norises vieta: Kr. Valdemāra iela 157, Rīga, 1.stāvs

Dalības maksa: EUR 80,- (bez PVN) / Medicīnas laboratoriju vērtētājiem, ekspertiem un potenciālajiem ekspertiem – bez maksas.

Apmācību programmas saturs:

5. aprīlis: Prasības pārvaldībai

  • Darbības lauks. Normatīvās norādes. Termini, definīcijas.
  • Organizācija un pārvaldība. Kvalitātes pārvaldības sistēma. Dokumentu vadība. Līgumi par pakalpojumiem.
  • Izmeklēšana pilnvarotās laboratorijās. Ārējie pakalpojumi un piegādes. Padomdevēju pakalpojumi. Sūdzību izskatīšana. Neatbilstību vadība. Korektīva darbība. Preventīva darbība. Nepārtraukta uzlabošana.
  • Protokolu vadība. Novērtēšana un auditi. Pārvaldības pārskate.

6. aprīlis: Tehniskās prasības

  • Personāls. Telpas un vides nosacījumi. Iekārtas, reaģenti un piederumi.
  • Pirmsizmeklēšanas. Izmeklēšanas procesi. Izmeklēšanas rezultātu kvalitātes nodrošināšana.
  • Pēcizmeklēšanas procesi. Rezultātu ziņošana. Rezultātu izsniegšana. Laboratorijas informācijas pārvaldība.
  • Diskusijas. Jautājumi.

Pieteikumu uz apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dalībniekiem tiks nosūtīta detalizēta apmācību programma.

Uz lapas augšu