25.04.2016.

Š.g. 20. un 21. aprīlī Rīgā, viesnīcā “Radisson Blu Daugava” notika Eiropas akreditācijas kooperācijas Daudzpusējās atzīšanas līguma padomes sanāksme, kurā piedalījās Eiropas akreditācijas institūciju vadītāji un pārstāvji, tostarp arī Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja vadītāja pienākumu izpildītājs Mārtiņš Ozoliņš un SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” valdes locekle Olga Veilande.

Sanāksmi atklāja LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece, Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes priekšsēdētāja Zaiga Liepiņa. Sanāksmes laikā tika izskatīti EA Daudzpusējās atzīšanas līguma (turpmāk – EA MLA) Padomes audita rezultāti un pieņemti lēmumi par EA MLA līguma parakstītāja statusa saglabāšanu vairākām nacionālajām akreditācijas institūcijām.

Akreditācijas institūcija kļūst par EA MLA parakstītāju salīdzinošās novērtēšanas (peer evaluation) procesa rezultātā. Salīdzinošo vērtēšanu veic EA iekšējie auditori un vērtētāji no ILAC un IAF, pārbaudot atbilstību starptautiskajam standartam ISO / IEC 17011 un citiem saistošajiem standartiem un kritērijiem. Balstoties uz salīdzinošās vērtēšanas rezultātiem, EA MLA Padomes apstiprinātā darba sagatavo rekomendāciju, saskaņā ar kuru EA MLA Padome pieņem lēmumu.

2017.gadā tiek plānots Eiropas akreditācijas kooperācijas Daudzpusējās atzīšanas līguma tvērumu paplašināt ar ISO 17043 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības kvalifikācijas pārbaudei” (Conformity assessment - General requirements for proficiency testing), tādēļ sanāksmes laikā notika mācības par standarta ISO 17043:2010 prasībām.

Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA) ir Eiropas nacionālo akreditācijas institūciju asociācija, kas ir oficiāli atzīta no Dalībvalstu nacionālajām valdībām un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 765/2008 ir nozīmēta kā atbildīgā institūcija par Eiropas akreditācijas infrastruktūru. Mērķis ir veicināt savstarpēju uzticību – vienas organizācijas atzīšanu Eiropas līmenī, līdz ar to mazināt tirdzniecības tehniskās barjeras un paaugstināt patērētāju, valsts pārvaldes un uzņēmumu uzticību produktu un pakalpojumu kvalitātei un drošībai.

EA Daudzpusējās atzīšanas līgums (EA MLA) ir līgums starp EA pilntiesīgiem locekļiem, ar ko parakstītāji atzīst un pieņem citu parakstītāju akreditācijas sistēmu ekvivalenci un arī uzticību atbilstības novērtēšanas rezultātiem, ko sniedz līguma parakstītāju akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas. Tas nozīmē, ka vienas valsts akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegtie pārskati un sertifikāti tiek atzīti citās ES dalībvalstīs un uzņēmējam nav nepieciešams atkārtoti apliecināt atbilstību starptautisko standartu prasībām.

EA MLA procesus uzrauga Eiropas Komisija, EA MLA padome un nacionālās valsts iestādes (Latvijā – Ekonomikas ministrija).

LATAK ir EA MLA parakstītājs šādās jomās:

  • testēšanas (t.sk. medicīnas) un kalibrēšanas laboratorijas;
  • inspicēšanas institūcijas;
  • produktu, pārvaldības sistēmu un personu sertifikācija;
  • siltumnīcefekta gāzes (GHG) pārskatu verifikācija.

Kārtējā EA MLA Padomes noteiktā uzraudzība (salīdzinošā novērtēšana) LATAK notiks 2017. gada oktobrī.
 

Uz lapas augšu