Atzīmējot Pasaules akreditācijas dienu, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) šā gada 16. jūnijā organizēja konferenci “Akreditācija: atbalsts konkurētspējas un eksportspējas veicināšanai”.

Konferencē tikās politikas veidotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, nozares profesionāļi un uzņēmēji, lai diskutētu par akreditācijas un atbilstības novērtēšanas lomu un pievienoto vērtību konkurētspējas un eksportspējas veicināšanā. Konferencē kopumā piedalījās 90 dalībnieki.

 

Konferences norises programma

Konferenci ar uzrunu atklāja Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Stinka. Savā uzrunā Valsts sekretārs iezīmēja kopīgo mērķi:

- spēcīgi un konkurētspējīgi Latvijas uzņēmumi, kas rada jaunas darba vietas un darbojas gan vietējā, gan ārējos tirgos, un
- patērētāji, kas ir apmierināti ar preču un pakalpojumu kvalitāti un tos pērk, veicinot iekšzemes pieprasījumu.

EM Valsts sekretārs akcentēja trīs lietas, kas ir būtiskas šī mērķa sasniegšanai:

1) akreditācijas un atbilstības novērtēšanas devums valdības uzstādīto mērķu sasniegšanā,
2) akreditācijas loma un nozīmīgums mūsu ekonomikas konkurētspējas celšanā un
3) plāni nacionālās akreditācijas sistēmas pilnveidošanai.

LATAK vadītāja Olga Veilande konferencē uzsvēra, ka akreditācijas pamatloma ir nodrošināt Latvijas akreditācijas sistēmas atzīšanu Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Turcijas ietvaros, kā arī citās pasaules valstīs, vienlaicīgi nodrošinot akreditēto institūciju un laboratoriju izsniegto sertifikātu un pārskatu starptautisku atzīšanu. Uzņēmumiem tas nozīmē atvieglotu jaunu tirgu apgūšanu. Savukārt, patērētāji, izvēloties pārbaudītu preci, var uzticēties marķējumā norādītajai informācijai, kas apliecina tās kvalitāti.

O.Veilande arī norādīja, ka pēdējo divdesmit gadu laikā būtiski palielinājies pieprasījums pēc akreditācijas un atbilstības novērtēšanas. Kopš LATAK izveidošanas akreditēto institūciju skaits Latvijā katru gadu audzis un pašlaik to skaits sasniedz 278. Kā liecina LATAK apkopotie dati, ik gadu akreditāciju iegūst 10 līdz 15 jaunas atbilstības novērtēšanas institūcijas – pēdējos gados saistībā ar likumdošanas prasībām tiek akreditētas lielākoties medicīnas laboratorijas.

LATAK vadītāja vietnieks Mārtiņš Ozoliņš konferences dalībniekus iepazīstināja ar valsts kvalitātes infrastruktūras principiem un atbalstu uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai, tostarp izmaksu samazināšanai

M.Ozoliņš savā prezentācijā demonstrēja arī Latvijas Nacionālo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un pastāstīja par brīvas preču kustības lomu ES iekšējā tirgus funkcionēšanā, kā arī par Latvijas likumdošanu atbilstības novērtēšanas jomā.

 

Konferences dalībniekus uzrunāja arī Latvijas standarts (LVS) vadītājs Ingars Pilmanis, LNMC valdes priekšsēdētāja Iveta Blaua, Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktora vietniece Svetlana Mjakuškina.

                                                       

Konferences otrajā daļā Tehnisko ekspertu asociācijas valdes loceklis Ēriks Nordens, “Bureau Veritas Latvia” valdes locekle Iveta Lazdiņa, “Sakret” galvenā tehnoloģe un LTRK pārstāve Iveta Laumane un "Centrālā laboratorija" valdes loceklis Edvīns Kazušs dalījās ar savu praktisko pieredzi un redzējumu attiecībā uz akreditācijas lomu un pienesumu konkurētspējas un eksportspējas veicināšanā.

LATAK pateicas visiem konferences dalībniekiem un runātājiem par laiku un redzējumu par akreditācijas lomas stiprināšanu konkurētspējas un eksportspējas veicināšanai!

Lai konferences laikā iegūtā informācija būtu pieejama ikvienam interesentam, publicējam konferences runātāju prezentācijas:

LATAK, Olga Veilande
LATAK, Mārtiņš Ozoliņš
LVS, Ingars Pilmanis
LNMC, Iveta Blaua
PTAC, Svetlana Mjakuškina
TEA, Ēriks Nordens
"Sakret" / LTRK, Iveta Laumanes

21.06.2016.

 

Uz lapas augšu