Eiropas Akreditācijas kooperācija ir izveidojusi saprotamu un pārskatāmu informatīvo materiālu, kurā atradīsiet atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar uzticamu preču un pakalpojumu pārrobežu tirdzniecību.

Atbilstības novērtēšanas iestāžu akreditācijas nozīme ir būtiski palielinājusies pēdējo gadu desmitu laikā. Patērētāji, uzņēmumi, regulatori un citas organizācijas visā pasaulē vēlas uzticēties un paļauties uz precēm un pakalpojumiem, ko pērk un lieto.
Attiecīgi ir pieaugušas konkrētas valstu un starptautiskās prasības
attiecībā uz produktiem, procesiem un pakalpojumiem.

Lai iepazītos ar informāciju, atveriet brošūras elektronisko versiju šeit.

25.10.2017.

Uz lapas augšu