Šī gada 25. un 26. janvārī Eiropas Akreditācijas kooperācija sadarbībā ar Francijas akreditācijas biroju (COFRAC) organizēja divu dienu semināru, kura laikā apmācīja vērtētājus par pārskatīto standartu ISO/IEC 17025: 2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Seminārā piedalījās arī LATAK pārstāvis.

Francijā organizētais seminārs notika ar mērķi palīdzēt nacionālajām akreditācijas institūcijām apgūt pārskatītā ISO/IEC 17025:2017 standarta prasības, lai pārejas periodā nacionālās akreditācijas institūcijas varētu pārvērtēt akreditēto laboratoriju kompetenci atbilstībai pārskatītā standarta prasībām. 

Par LATAK apmācībām akreditētajām laboratorijām par pārskatītā standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām tiks paziņots atsevišķi.

5.02.2018.

Foto: Eiropas Akreditācijas kooperācija

Uz lapas augšu