2018. gada 9. un 10. janvārī Rīgā norisinājās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nacionālo akreditācijas biroju vadošo vērtētāju sanāksme (Nordic-Baltic meeting), kurā piedalījās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Somijas, Islandes, Zviedrijas, Dānijas pārstāvji. Šāda veida tikšanās mērķis ir izskatīt aktuālos jautājumus akreditācijas jomā, diskutēt par iespējamiem risinājumiem un inovatīvām pieejām, kā arī dalīties pieredzē un paaugstināt savu kompetenci, iegūstot zināšanas no jomu kolēģiem ārpus Latvijas. 

Divu dienu laikā tika diskutēts par šī brīža Eiropā aktuālajiem jautājumiem inspicēšanas un sertificēšanas jomās, kā arī sniegtas atbildes uz iepriekš iesūtītajiem jautājumiem par piemērojamo standartu prasību interpretēšanu un piemērošanu, veicot sertifikācijas un inspicēšanas institūciju novērtēšanu.  


Daži no diskutējamo jautājumu piemēriem:

-    Eiropas Akreditācijas kooperācijas biedru pieredze svarīgākajās akreditācijas jomās, kā arī reālas pieredzes izskatīšana dokumentu piemērošanā un interpretēšanā.
-    Nacionālo akreditācijas institūciju ieviešanas pieredze obligāti piemērojamā dokumenta 2/17 M:2016 „EA dokuments par akreditāciju paziņošanas nolūkā” (EA Document on Accreditation for Notification Purposes), kurš stājās spēkā 2017.gada 23.novembrī, prasību ieviešanā.
-    Jautājums par to, kā personu sertifikācijas institūcijas izvērtē apmācību organizāciju izsniegtos apliecinājumus, tādā veidā atzīstot, ka pretendents ieguvis nepieciešamās priekšzināšanas, kas ir viens no priekšnoteikumiem tiesībām uz sertifikāciju.
-    Jautājums par nacionālo akreditācijas biroju pieredzi ar akreditēto pārvaldības sistēmu institūciju pārvērtēšanu, ņemot vērā, ka 2018. gada 15. septembrī beidzas pārejas periods standartu LVS EN ISO 9001:2015 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” un LVS EN ISO 14001:2015 “Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju lietošanai” piemērošanai.
-    Klātesošie diskutēja par veidu, kā tiek novērtētas akreditētās produktu sertifikācijas institūcijas (LVS EN ISO/IEC 17065:2013), kuras kā apakšuzņēmējus izmanto neakreditētas testēšanas laboratorijas.

Sanāksmes izskaņā vienojās par nākamo Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nacionālo akreditācijas biroju vadošo vērtētāju sanāksmi, kas notiks 2019. gada 9. un 10. janvārī Viļņā, Lietuvā. 

20.02.2018.

Foto: LATAK

Uz lapas augšu