20.04.2018.

Katru gadu 9.jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules akreditācijas diena (turpmāk – PAD). Šogad galvenā PAD tēma ir – akreditācija drošākai pasaulei.

Droša pārtika, zāles, elektroniskās un citas patēriņa preces. Sabiedrība sagaida, ka mūs aptverošā vide, infrastruktūras objekti, preces ir drošas mums visiem. Mūsu ikdienas enerģijas avoti, kā elektrība un gāze, ir droši un pieejami bez riska. Pamata nepieciešamības, kā ūdens vai medicīnas pakalpojumi, ir uzticami.  Uzņēmējdarbībai arī ir jābūt atbildīgai par darbinieku, apmeklētāju un patērētāju drošību. Jānodrošina sajūta par mentālo, fizisko un sociālo labklājību. Darba vides drošība ir būtiska, tomēr to nevajadzētu uztvert kā slogu, bet gan kā:


-    iespēju samazināt izmaksas;
-    iespēju nodrošināt darbinieku pilnvērtīgu darba procesu un apgrozījuma rādītāju stabilitāti;
-    samazināt darba procesā notiekošo negadījumu skaitu;
-    mazināt tiesas procesu iespējamību;
-    aizsargāt korporatīvo reputāciju un veicināt atbildību investoru un patērētāju vidū;
-    palielināt produktivitāti, izmantojot motivētu darbaspēku.

Akreditācija ir atbalsts gan valsts sektoram, gan uzņēmējiem, gan darbaspēkam, gan patērētājiem un valsts iedzīvotājiem. Veicinot un pilnveidojot vidi pilsētās un ārpus tām, nodrošinot kvalitatīvu procesu darba vietās un veicinot uzticamību ikdienā lietojamajiem produktiem un pakalpojumiem, mēs varam nodrošināt pilnvērtīgu un drošu dzīvi.


Pievēršot uzmanību akreditācijas nozīmei ikdienā, ir radīts video par godu PAD 2018.

Uzziņai
Pasaules akreditācijas diena ir globāla iniciatīva, kuru 2008. gadā aizsāka Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum, IAF) un Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC). Iniciatīvas mērķis ir veicināt izpratni par akreditācijas nozīmi un informācijas par akreditācijas ieguvumiem un priekšrocībām pieejamību sabiedrībā.

Uz lapas augšu