05.06.2018.

Starptautiskais akreditācijas forums (IAF) un Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) ir sagatavojuši informatīvu brošūru, kurā aplūkoti rezultāti, kas saistīti ar pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūciju darba procesiem. Mērķis ir veicināt kopīgu skatījumu visā atbilstības novērtēšanas ķēdē, lai sasniegtu vienotus rezultātus, tādējādi uzlabojot sertificēšanas procesa vērtību un atbilstību prasībām. Dokumentā ir aplūkoti būtiskākie sertificēšanas procesa punkti, tajā skaitā tiek izskatītas sertificēšanas gaitas obligātās prasībās un darbības, kurām sertificēšanas laikā nebūtu jāparādās.Vairāk iespējams lasīt šeit (informācija brošūrā ir sagatavota angļu valodā). Sertificēšanas iestādes tiek aicinātas lejupielādēt un dalīties ar esošiem un potenciālajiem klientiem.

Foto: ISO

Uz lapas augšu