08.06.2018.

Šī gada 9. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules akreditācijas diena. 2018.gada tēma ir “Akreditācija drošākai pasaulei”. Pasaules akreditācijas diena ir globāla iniciatīva, kuru 2008.gadā aizsāka Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum, IAF) un Starptautiskā laboratorija akreditācijas kooperācija (International Laboratoru Accreditation Cooperation, ILAC), lai veicinātu izpratni par akreditācijas nozīmi un informācijas par akreditācijas ieguvumiem un priekšrocībām pieejamību.

Šī gada tēma ir visaptveroša, tomēr īpaši būtiska pēdējos gados. Kopš 2013.gada Pasaules Veselības organizācija (World Health Organisation) ir apkopojusi datus par veselības rādītājiem darba vidē un ārpus tās. Statistikas dati liecina, ka gadā visā pasaulē ir vairāk nekā 2,78 miljoni nāves gadījumi, kas saistīti ar darba vidi, vai saslimšanām, kuras izraisījusi nekorekti nodrošināti darba vides apstākļi. Problēmas ar nekvalitatīvu pārtiku, dzeramo ūdeni, bīstamām bērnu rotaļlietām, nepārbaudītiem medikamentiem, vides piesārņojumu - tas aizvien biežāk liek aizdomāties par sekām.

Visas iepriekš minētās tēmas ar katru gadu kļūst aizvien aktuālākas un akreditācijas oficiālie pārstāvji kā vienu no stratēģiskajiem mērķiem ir izvirzījuši drošumu kā pamatu turpmākai izaugsmei ikvienā pasaules valstī, jo atbildība par iedzīvotājiem ir katras valsts pienākums.

Droša pārtika, zāles, elektroniskās un citas patēriņa preces ir būtiska mūsu ikdienas sastāvdaļa, bez kā droša dzīvošana nav iedomāja. Sabiedrība sagaida, ka infrastruktūras objekti un preces ir drošas mums visiem. Mūsu ikdienas enerģijas avoti, tādi kā elektrība un gāze, ir droši un pieejami bez riska. Pamata nepieciešamības, piemēram, ūdens vai medicīnas pakalpojumi, ir uzticami.  Uzņēmējdarbībai arī ir jābūt atbildīgai par darbinieku, apmeklētāju un patērētāju drošību. Tai jānodrošina sajūta par mentālo, fizisko un sociālo labklājību. Darba vides drošība ir būtiska, tomēr to nevajadzētu uztvert kā slogu, ja vien atrod pareizo pieeju un kā svarīgākos mērķus izvirza:

-    iespēju samazināt izmaksas;
-    iespēju nodrošināt darbinieku pilnvērtīgu darba procesu un apgrozījuma rādītāju stabilitāti;
-    samazināt darba procesā notiekošo negadījumu skaitu;
-    mazināt tiesas procesu iespējamību;
-    aizsargāt korporatīvo reputāciju un veicināt atbildību investoru un patērētāju vidū;
-    palielināt produktivitāti, izmantojot motivētu darbaspēku.

Atbilstības novērtēšanas institūcijas (piemēram, laboratorijas vai sertificēšanas institūcijas) pārbauda produktu vai pakalpojumu drošību. Akreditācija ir neatkarīgs vērtējums atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem un apliecina to, ka šīs atbilstības novērtēšanas institūcijas ir spējīgas veikt noteiktas darbības nodrošinot integritāti, neatkarību un kompetenci. Akreditācija ir atbalsts gan valsts sektoram, gan uzņēmējiem, gan darbaspēkam, gan patērētājiem un valsts iedzīvotājiem. Veicinot un pilnveidojot vidi pilsētās un ārpus tām, nodrošinot kvalitatīvus procesus darba vietās un veicinot uzticamību ikdienā lietojamajiem produktiem un pakalpojumiem, mēs varam nodrošināt pilnvērtīgu un drošu dzīvi.
Vairāk informācijas par Pasaules akreditācijas dienu 2018 angļu valodā:
Informatīvā brošūra
Uzruna no IAF un ILAC

Foto: IAF

Uz lapas augšu