Attachments:
Download this file (atalgojums_marts_2018.pdf)LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada martu[ ][LATAK darbinieku algas par 2018.gada martu]
Download this file (Algas_aprīlis_2018.pdf)LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada aprīli[ ][LATAK darbinieku algas par 2018.gada aprīli]
Download this file (LATAK_darbinieku_atalgojums_par_2018_gada_maiju.pdf)LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada maiju[ ][LATAK darbinieku algas par 2018.gada maiju]
Download this file (Publicejamais_atagojums_2018.gada_juniju.pdf)LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada jūniju[ ][LATAK darbinieku algas par 2018.gada jūniju]
Download this file (Publicejamais_atalgojums_2018.gada_julijs.pdf)LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada jūliju[ ][LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada jūliju]
Download this file (Publicejamais_atalgojums_2018.gada_augustu.pdf)LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada augustu[ ][LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada augustu]
Download this file (Publicejamais_atalgojums_2018.gada_septembri.pdf)LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada septembri[ ][LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada septembri]
Download this file (Publicejamais_atalgojums_2018.gada_oktobri.pdf)LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada oktobri[ ][LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada oktobri]
Download this file (Publicejamais_atalgojums_2018gada_novembri.pdf)LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada novembri[ ][LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada novembri]
Download this file (Publicejamais_atalgojums_2018.gada_decembri.pdf)LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada decembri[ ][LATAK darbinieku atalgojums par 2018.gada decembri]
Download this file (Publicejamais_atalgojums_2019_gada_janvaris.pdf)LATAK darbinieku atalgojums par 2019.gada janvāri[ ][LATAK darbinieku atalgojums par 2019.gada janvāri]

Informācija par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" darbinieku atalgojumu 2018.gadā

Budžets

LATAK ir budžeta nefinansēta tiešās pārvaldes iestāde, kura pilda valsts pārvaldes funkcijas akreditācijas jomā un kuras darbība tiek finansēta no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem. No valsts budžeta līdzekļiem nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju izpildei LATAK ir piešķirts valsts finansējums, kas saskaņā ar likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 14. panta trešās daļas 1. punktu tiek izlietots šādiem mērķiem:

    - nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju veikšanai, izņemot  izdevumus, kas saistīti ar atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;
    - dalības maksu starptautiskajās akreditācijas organizācijās.
 
LATAK budžets 2018. gadam ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2018. gada 27. februāra rīkojumu Nr. 72 un ir pieejams šeit.

Informācija par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro).

Uz lapas augšu