24.10.2018.

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību" (turpmāk - Projekts), kas aizstās spēkā esošos Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumus Nr.1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību".

Noteikumos skaidrāk noteikti Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs", atbilstības novērtēšanas institūciju un akreditācijas procesā iesaistīto personu (vadošo vērtētāju, tehnisko ekspertu, tehnisko vērtētāju) pienākumi, kā arī procedūra, kādā akreditācijas komisija pieņem akreditācijas lēmumus.

Pirms izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē Ekonomikas ministrija Projektu ir nodevusi sabiedriskai apspriešanai.


Līdz ar to aicinām Jūs iepazīties ar sagatavoto Projektu, kurš ir pieejams komentāru sniegšanai Ekonomikas ministrijas mājas lapā, Sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Projekta komentēšanas termiņš ir š.g. 1.novembris.

Paldies visiem, kas iesniedza savus priekšlikumus!

Uz lapas augšu