22.02.2019.

Nolūkā pilnveidot valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” pakalpojumu kvalitāti, veicām ikgadējo klientu aptauju par savstarpējo sadarbību 2018. gadā. Šogad aptaujas galvenais mērķis bija noskaidrot dažādus akreditācijas procesa aspektus – tostarp savstarpējo komunikāciju, dokumentu kvalitāti, akreditācijas procesa posmu lietderību un efektivitāti, aģentūras reorganizācijas procesa ietekmi, sadarbības ieguvumus, pilnveides iespējas un viedokli par LATAK nozīmi akreditēto institūciju ikdienas darbā.

Pateicamies par līdzšinējo sadarbību un atsaucību!

Mums ir būtisks mūsu sadarbības partneru viedoklis, lai 2019.gada akreditācijas procesus spētu pilnveidot atbilstoši starptautiskām prasībām, ievērojot arī mūsu klientu vēlmes.

Klientu aptaujas rezultātus iespējams aplūkot šeit – Klientu aptaujas rezultāti par 2018. gada sadarbību

Uz lapas augšu