11.04.2019.

2019.gada 10.aprīlī kārtējā Akreditācijas un licencēšanas iestāžu foruma (FALB) sanāksmē Tallinā, Igaunijā tika pieņemts lēmums par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” kompetences saglabāšanu Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) jomā atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes Regulai (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS). Lēmums tika pieņemts pēc FALB vērtētāju veiktās kompetences salīdzinošās vērtēšanas rezultātiem, kas notika 2018. gada janvārī. Nākamā vērtēšana tiek plānota 2021.gadā.

EMAS ir pārvaldības instruments, kas veicina vides aizsardzības, resursu racionālas izmantošanas un sabiedrības informēšanas pasākumu pilnveidošanu un uzlabošanu uzņēmumos un organizācijās, kuras brīvprātīgi iesaistās sistēmā.  Atbilstoši likumā “Par vides aizsardzību” noteiktajam, LATAK veic vides verificētāju akreditāciju un pārraudzību, ārvalstu verificētāju darbības uzraudzību Latvijā, kā arī izveido un uztur vides verificētāju reģistru. Neskatoties uz to, ka Latvijā kopš 2013. gada nav neviena reģistrēta uzņēmuma un akreditēta verificētāja, ES Regulas prasības attiecas uz visām ES dalībvalstīm un savstarpēji atzīta sistēma ir jānodrošina, lai uzņēmumi nepieciešamības gadījumā varētu izmantot vienādas iespējas.

Uz lapas augšu