6.08.2019.

Fakts Nr.4

LATAK logo kā preču zīme ir apstiprināta Latvijas Patentu valdē. Akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas savos sertifikātos vai pārskatot drīkst lietot akreditācijas zīmi. Akreditācijas zīme sastāv no LATAK logo un institūcijas identifikācijas numura, kā arī attiecīgā atbilstības novērtēšanas institūcijas veida apzīmējuma. Drīzumā plānots aktualizēt akreditācijas zīmi iekļaujot tajā akreditācijas standarta apzīmējumu.

 

Piemērs produktu sertificēšanas institūcijas akreditācijas zīmei

 

 

Uz lapas augšu