9.08.2019.

Fakts Nr.7

Viens no būtiskākajiem izaugsmes rādītājiem biroja darbībā notika 2002.gada 15.oktobrī, kad, izvērtējot Latvijas akreditācijas sistēmu, LATAK vērtētāju darbu, biroja kompetenci un spējas, Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA) parakstīja ar Latvijas nacionālo akreditācijas institūciju daudzpusējās atzīšanas līgumu (EA MLA), kas ir līgums starp EA pilntiesīgiem locekļiem un parakstītāji atzīst un pieņem citu parakstītāju akreditācijas sistēmas ekvivalenci un arī uzticību atbilstības novērtēšanas rezultātiem, ko sniedz līguma parakstītāju akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas. Divpusējiem līgumiem, kas tiek slēgti starp EA un EA asociētajiem biedriem, arī ir līdzīga nozīme. Divpusējo līgumu parakstītājiem ir tādas pašas prasības kā pilntiesīgiem biedriem.

LATAK 2002.gadā parakstīja daudzpusējās atzīšanas līgumu ar Eiropas akreditācijas kooperāciju EA testēšanas, kalibrēšanas laboratoriju un produktu, pārvaldības sistēmu un personu sertifikācijas institūciju atzīšanas jomās, 2006.gadā inspicēšanas institūciju jomā un 2014.gadā verificēšanas institūciju jomā.

Pēdējā EA vērtēšana Latvijā notika 2018.gada sākumā. Rezultāts bija nemainīgi pozitīvs.

Uz lapas augšu