30.08.2019.

Šā gada 30.augustā aprit 25 gadi, kopš dibināts Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) – nacionālā akreditācijas institūcija Latvijā.

Šo 25 gadu laikā ir izdevies izveidot un uzturēt spēcīgu akreditācijas un atbilstības novērtēšanas sistēmu, kuru nodrošina augsti kvalificēti speciālisti – vadošie vērtētāji, eksperti, administrācijas personāls – veicot ikdienas darbu ar lielu atbildību un kompetenci, kuru ir novērtējusi arī Eiropas akreditācijas kooperācija, piešķirot LATAK tiesības uz Daudzpusējās atzīšanas līguma parakstīšanu.

Šobrīd LATAK biroja komandā ir 17 darbinieki ar papildu atbalsta personālu Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrija, kā politikas veidotājs atbilstības novērtēšanas jomā, akreditāciju ir noteicis kā instrumentu, lai apliecinātu atbilstības novērtēšanas institūciju kompetenci veikt konkrētas darbības. Piemēram, reglamentētā metroloģijas jomā var darboties tikai akreditētas institūcijas. Tas pats attiecas uz daudzām citām jomām, piemēram, personu sertifikācija būvspeciālistiem, mērnieki, farmaceiti, metinātāji; akreditētas ūdens vai izmešu testēšanas laboratorijas; akreditētās institūcijas, kuras paziņotas atbilstoši Eiropas Komisijas apstiprinātajām direktīvām (notificētās institūcijas) vai inspekcijas, kuras pārbauda bīstamās iekārtas vai tahogrāfus.

Kā atzīst LATAK direktora pienākumu izpildītājs Mārtiņš Ozoliņš, šo gadu laikā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju skaits ir pastāvīgi audzis. Kopš pirmsākumiem LATAK ir sadarbojies ar 624 institūcijām. Daudzas institūcijas ir likvidējušās, daudzas apvienojušās vai pārpirktas, citas atdalījušas no pamatbiznesa testēšanas darbības un izveidojuši atsevišķus uzņēmumus. 2019.gadā akreditācijas statuss tiek uzturēts 323 atbilstības novērtēšanas institūcijām.

M. Ozoliņš saka: “Esam gandarīti, ka 2018.gada klientu aptaujās tiekam vērtēti augstu. Saskarsme un darba spējas tiek atzītas kā ļoti labas un teicamas. Akreditācija Latvijā nav stāvējusi uz vietas un pasaules prasības, kas skar mūsu jomu, attīstās līdz ar mūsdienu tehnoloģiju pilnveidi. LATAK ikdienā saskaras ar daudz un dažādiem izaicinājumiem atbilstības novērtēšanas jomā, tomēr nav bijusi tāda diena, kad neesam meklējuši risinājumus vai atteikuši atbilstības novērtēšanas institūcijām savu palīdzību. Kļūstam aizvien atvērtāki, meklējam jaunas pieejas, lai akreditācijas Latvijā tiktu uztverta kā atbalsts uzņēmējdarbībai, kā uzticība apliecinātai kompetencei un “labā roka” Latvijas sabiedrībai drošas vides veidošanā. Tiek piesaistīti arī ārvalstu eksperti jaunās jomās.

25 gadi ir daudz un maz vienlaikus – mēs vēl esam jauni, ja salīdzinām ar Latvijas 100 gadiem, bet esam gana pieredzējuši, lai varētu startēt un savu kompetenci apliecināt starptautiskajos tirgos. Šī brīža galvenais mērķis ir uzrunāt starptautiskās organizācijas, piemēram, kļūt par pilnvērtīgu biedru Starptautiskajā akreditācijas forumā (International Accreditation Forum) un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā (International Laboratory Accreditation Cooperation). Iegūstot šādu iespēju, kļūstot par daļu no pasaules akreditācijas, mēs spēsim sniegt papildu pievienoto vērtību arī mūsu uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā.”

Aģentūra, kā pilnvērtīgs atbilstības novērtēšanas jomas dalībnieks, tiek novērtēta ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Krievija, Kazahstāna, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Igaunija – tie ir tikai daži no sadarbības partneriem 25 gadu laikā. Tāpat var minēt LATAK personāla piesaisti ārvalstu akreditācijas institūciju kompetences novērtēšanā – Malta, Somija, Kazahstāna, Krievija, Lietuva, Itālija, Francija  - šo valstu nacionālās akreditācijas institūcijas ir vērtējušas arī LATAK darbinieki, apliecinot kompetenci Eiropas Akreditācijas kooperācijas daudzpusējās atzīšanas līguma ietvaros.

LATAK misija ir nodrošināt kvalitatīvus akreditācijas pakalpojumus, veicinot akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju eksportspēju, iekļaušanos globālo vērtību ķēdēs, kā arī sabiedrības uzticību atbilstības novērtēšanas institūciju pakalpojumiem. Aģentūra apzinās, ka šī brīža situācija ar akreditācijas izpratni ir salīdzinoši zema Latvijas sabiedrībā, tomēr tiek darīts viss, lai ikviens sabiedrības loceklis apzinātos akreditācijas pienesumu ikdienas drošībā, pakalpojumu un produktu kvalitātes apliecināšanā. Akreditācijai ir būtiska loma valstu attīstībā – tehnoloģiju ietekmē uz vidi, uzņēmējdarbības mijiedarbībā ar patērētāju, piegādes ķēžu pilnvērtīgā darbībā un ikdienas drošības apliecināšanā. Atbildība, kuru nes akreditācijas jomas, ir liela. Tieši tāpēc ir būtiski, lai ikviens izprastu akreditācijas jēgu un pienesumu, ko tā sniedz, lai pilnvērtīgi sniegtu drošu vidi nākamajām paaudzēm. 25 gadi Latvijas nacionālajai akreditācijas institūcijai ir jau stabils ceļš, nodrošinot veselīgu un pilnvērtīgu augsni turpmākai attīstībai dažādās jomās. Kā jaunākās jomas, kurās LATAK iespējams vajadzēs iesaistīties, var minēt datu aizsardzību, kiberdrošību vai dronu sertifikācijas jomu.

Informācija par valsts aģentūru “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK) ir vienīgā nacionālā akreditācijas institūcija, kas sniedz akreditācijas pakalpojumus. Tā veic testēšanas, kalibrēšanas un medicīnas laboratoriju, inspicēšanas institūciju, produktu, pārvaldības sistēmu un personu sertificēšanas institūciju akreditāciju. LATAK veic arī vides verificētāju akreditāciju atbilstoši EMAS un EU ETS Regulām un laboratoriju izvērtēšanu atbilstoši Labas Laboratorijas prakses principiem. Akreditācija tiek veikta atbilstoši starptautiskiem standartiem, kur prasības ir noteiktas gan akreditācijas institūciju darbībai, gan dažādu veidu atbilstības novērtēšanas institūciju darbībām.

Kontaktinformācija:

Sandra Kušķe

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste

Tālrunis: 67370119

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

www.latak.gov.lv

Uz lapas augšu