20.11.2019.

Ministru kabinets š.g. 19.novembra sēdē atbalstīja ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas iestāšanos Starptautiskajā akreditācijas forumā (IAF) un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā (ILAC).

Iestāšanās procesu īstenos valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK), kas sagatavos pieteikumu dalībai minētajās organizācijās. Dalības lēmuma pieņemšanai pieteikums tiks izskatīts ILAC un IAF daudzpusējās atzīšanas komitejās un, pēc akceptēšanas šo organizāciju ģenerālajā asamblejā, no šo organizāciju puses tiks parakstītas vienošanās, kas apliecinās LATAK atzīšanas statusu norādītajās jomas.

Līdz ar dalību IAF un ILAC tiks stiprināta Latvijas uzņēmēju konkurētspēja globālajā tirgū, tajā skaitā jau akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju konkurētspēja.

Tāpat līdz ar dalību IAF un ILAC Latvija nostiprinās savas pozīcijas starptautisko lēmumu pieņemšanas procesā, spējot iesaistīties pēc iespējas agrīnākā akreditācijas prasību izstrādes un ieviešanas posmā.

Pēc iestāšanās IAF un ILAC Latvijas uzņēmēji drīkstēs izmantot starptautiski atzītu IAF un ILAC zīmi.

Sīkāku informācija par IAF skatīt šeit un ILAC skatīt šeit (informācija pieejama angļu valodā)

Uz lapas augšu