Gundega Jaunbērziņa-Beitika

Darba pieredze

1.10.2019. - pašlaik valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" direktore

02/2016-09/2019 - ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktore Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā

04/2012-02/2016 - ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vadītāja Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā

06/2009-04/2012 - ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vecākā referente/vadītāja vietniece Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā

12/2005-06/2009 - Tirdzniecības normatīvu un SOLVIT nodaļas vecālā referente Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā

Izglītība

2016 - Diploms par sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte

2007 - Diploms par profesionālo bakalaura grādu publiskajās tiesībās un jurista kvalifikāciju, Latvijas Policijas akadēmija

Valodu zināšanas

latviešu (dzimtā), angļu un krievu valoda brīvi

Uz lapas augšu