Starptautiskā sadarbība

Starpvalstu sadarbības ietvaros LATAK ir noslēdzis sadarbības līgumus / vienošanās ar Gruzijas, Baltkrievijas, Uzbekistānas un Ukrainas akreditācijas institūcijām. Vienošanās paredz savstarpēju informācijas apmaiņu, ievērot starptautisko akreditācijas organizāciju noteiktos principus, sekmēt atbilstības novērtēšanas institūciju piedalīšanos starplaboratoriju salīdzinošās programmās un kopīgu pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanu. Sadarbības mērķis ir sekmēt valstu tautsaimniecības attīstību un starptautisko tirdzniecību.

Uz lapas augšu