11.01.2022

Eiropas akreditācijas kooperācija (EA) publicējusi aktuālo versiju EA-6/02 par ISO/IEC 17065 un ISO/IEC 17021-1 izmantošanu sertifikācijā, atbilstoši EN ISO 3834, kas ir saistīts ar kvalitātes prasībām metināšanā.

Vairāk https://european-accreditation.org/publications/ea-6-02-m/

Lūdzam ņemt vērā, ka iesaistītajām sertificēšanas iestādēm apstiprinātā aktualizētā dokumenta prasību ieviešanas termiņš ir viens gads no publikācijas datuma, t.i. 10.01.2023. Dokumenta prasību ieviešanas efektivitāte tiks pārbaudīta plānoto akreditācijas uzraudzības vērtēšanu laikā.

 

11.01.2022.

Pētījumu sadarbībā ar LATAK veic Federālais Materiālu pētniecības un testēšanas institūts (BAM, Vācija), Berlīnes Tehniskā universitāte (Inovāciju ekonomikas departaments), Fraunhofera Sistēmu un inovāciju pētniecības institūts (ISI) un Kenterberijas Universitāte (Jaunzēlande). Aptaujā piedalās Latvijā akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas.

Šī pētījuma mērķis ir zinātniski izpētīt digitalizāciju atbilstības novērtēšanas institūcijās (ANI) Latvijā. Uzmanības centrā ir atbilstības novērtēšanas institūciju digitālā brieduma fiksēšana un analīze, digitālās transformācijas motīvi, ietekme un šķēršļi, kā arī konkrētas tehnoloģiskās tendences.

Aptaujā tiek aplūkot šādas tēmas:

- Vispārīga informācija par atbilstības novērtēšanas iestādi (ANI)

- Vispārējs digitalizācijas novērtējums jūsu ANI

- ANI digitālā brieduma pakāpe

- Digitalizācijas iemesli, ietekme un šķēršļi

- Tehnoloģijas un tendences

- Covid-19 ietekme

Papildu informācija ir pieejama vietnē:  www.qi-fokus.de

06.12.2021.

Ņemot vērā valsts pārvaldes elektroniskos rīkus drošai un pārdomātai saziņai, aicinām gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, izmantot LATAK e-adresi, kas ir izmantojams caur Vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv. E-adrese ir ērts, drošs un efektīvs veids, kā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm, šajā gadījumā – ar valsts aģentūru “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.”

Saziņā ar LATAK aicinām apmeklēt saiti http://mana.latvija.lv/e-adrese/, kurā iespējams iepazīties ar visiem noteikumiem e-adreses izmantošanā, ja līdz šim šis rīks vēl nav izmantots. E-adresē īstenota saziņa ir pielīdzināta un tiesiski aizstāj "ierakstītas vēstules" sūtījumu. Lai nodrošinātu nepieciešamo korespondences konfidencialitātes, uzticamības un integritātes līmeni, piekļuve e-adresei iespējama tikai ar kvalificētiem personas elektroniskās identifikācijas līdzekļiem (eID karti, eParaksts un eParaksts mobile). Ziņojuma saturs redzams tikai nosūtītājam un saņēmējam. Līdz ar to, e-adrese nodrošina arī valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanai nepieciešamo drošības līmeni, t.sk., fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju saturošu sūtījumu apriti.

Laipni aicināti izmantot šāda veida rīku, lai būtu pārliecināti par datu drošību un informācijas saņemšanu!

Vairāk informācija par šo rīku ir pieejama https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/

16.12.2021

Līdz ar izmaiņām Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības tirgos, atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras plāno darboties attiecīgajā tirgū, ir jāievēro Apvienotās Karalistes prasībasVienīgais veids, kā nodrošināt atbilstību noteikumiem, ir UKCA marķējums. UKCA (UK Conformity Assessed) marķējums ir Apvienotās Karalistes produktu marķēšanas shēma, ko izmanto precēm, kuras tiek piedāvātas tirgū Lielbritānijā (Anglijā, Velsā un Skotijā). Tas attiecas uz lielāko daļu preču, kurām iepriekš bija nepieciešams CE marķējums.

UKCA regulējums stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī ar pārejas laiku līdz 2023.gada 1.janvārim. Lai arī CE marķējums ir derīgs tikai Lielbritānijas apgabalos, kur Lielbritānijas un Eiropas Savienības noteikumi paliek nemainīgi, gadījumā, ja ES mainīs noteikumus un ražotājs turpinās savus produktus marķēt ar CE zīmi, produkciju nebūs iespējams pārdot Lielbritānijā arī pirms 2022.gada 31.decembra.

Eiropas Akreditācijas kooperācija kopā ar Eiropas Komisiju vienojās par vienotu nostāju šajā jautājumā, kas skar CE un UKAS zīmju shēmu atzīšanu:

- CE marķējuma un UKAS marķējuma shēmas nav pielīdzināmas. Tādējādi atbilstības novērtēšanas institūcijām nav ļauts UKCA marķēšanas shēmas ietvaros saņemto sertifikātu pielīdzināt CE marķējumam.

- Ja atsevišķus testus, saskaņā ar starptautiskiem (un harmonizētajiem) tehniskajiem standartiem veic akreditētas laboratorijas, kas atrodas Apvienotajā Karalistē, tos atbilstības novērtēšanas institūcijas var izmantot tikai tad, ja attiecīgai ANI pašai ir kompetence un tās var “apstiprināt” šos testus, izvērtējot rezultātus un validējot testēšanas pārskatus.


Pilnu EA paziņojumu par “Atbilstības novērtēšanas rezultātu atzīšanu — CE marķējuma un UKCA marķējuma saistību” var lejupielādēt šeit.

01.12.2021.

Kas ir akreditācijas zīme?

Akreditācijas zīme – apliecina ANI akreditācijas statusu. Akreditācijas zīmi veido akreditācijas logo, akreditācijas standarta numurs un ANI akreditācijas reģistrācijas numurs, atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumu Nr. 673 “Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi” pielikumam. Starptautisko akreditācijas organizāciju dokumentos tiek lietos arī termins “akreditācijas simbols”

Kā to lietot un kādi ir lietošanas veidi - lasi jaunajā redakcijā

Uz lapas augšu