15.03.2019.

MĒS PIEDĀVĀJAM:
•    darbu mūsdienīgā iestādē un profesionālā komandā;
•    stabilu atalgojumu (bruto darba algu no  1200 euro līdz 1647 euro);
•    profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas;
•    darba vietu Rīgā.

Vairāk informācijas šeit - Vakances

 

 

22.02.2019.

Nolūkā pilnveidot valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” pakalpojumu kvalitāti, veicām ikgadējo klientu aptauju par savstarpējo sadarbību 2018. gadā. Šogad aptaujas galvenais mērķis bija noskaidrot dažādus akreditācijas procesa aspektus – tostarp savstarpējo komunikāciju, dokumentu kvalitāti, akreditācijas procesa posmu lietderību un efektivitāti, aģentūras reorganizācijas procesa ietekmi, sadarbības ieguvumus, pilnveides iespējas un viedokli par LATAK nozīmi akreditēto institūciju ikdienas darbā.

Pateicamies par līdzšinējo sadarbību un atsaucību!

Mums ir būtisks mūsu sadarbības partneru viedoklis, lai 2019.gada akreditācijas procesus spētu pilnveidot atbilstoši starptautiskām prasībām, ievērojot arī mūsu klientu vēlmes.

Klientu aptaujas rezultātus iespējams aplūkot šeit – Klientu aptaujas rezultāti par 2018. gada sadarbību

01.02.2019.

Šī gada 31.janvārī LATAK direktora vietnieks Mārtiņš Ozoliņš dalījās pieredzē ar semināra “LVS ISO 45001:2018”:ko darīt arodbiedrībām?” dalībniekiem, sniedzot skatījumu uz akreditācijas nozīmi arodveselības un darba aizsardzības jomā.

LATAK pārstāvis iepazīstināja semināra dalībniekus ar ISO un Starptautiskā akreditācijas foruma IAF noteiktajiem migrācijas nosacījumiem no LVS OHSAS 18001:2007 uz LVS ISO 45001:2018 sertifikāciju.

Tostarp seminārā ar plašu informāciju par jauno standartu dalījās SIA “Latvijas Standarts” (LVS) pārstāve Arta Pīlēna, par aktuālajiem jautājumiem stāstīja SIA “Bureau Veritas Latvia” un LABS iepazīstināja klātesošos ar jauno brošūru “Arodbiedrību ceļvedis un uzdevumi standarta LVS ISO 45001 ieviešanā.”

18.02.2019.

Vēlamies informēt, ka, sākot ar 2019.gada 18.februāri, par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” direktora pienākumu izpildītāju nozīmēts aģentūras direktora vietnieks Mārtiņš Ozoliņš.

Kontaktinformācija iepriekšējā, izmantojot tālruņa numuru 67370122 vai e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.10.2018.

Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) padome, balstoties uz EA daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) audita rezultātiem, 2018.gada 4. oktobrī pieņēma pozitīvu lēmumu par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) EA MLA parakstītāja statusa saglabāšanu.

EA MLA parakstītāja statuss attiecas uz šādām jomām:
•    testēšanas laboratoriju akreditācija (ISO 17025), ieskaitot medicīnas laboratoriju akreditāciju (ISO 15185);
•    kalibrēšanas laboratoriju akreditācija (ISO 17025);

Uz lapas augšu