16.08.2019.

12.fakts

Kopš pašiem pirmsākumiem valsts aģentūra ir mainījusi savu atrašanās vietu divas reizes – sākumā LATAK atradās Krišjāņa Valdemāra ielā 157, Rīgā. Vēlāk birojs tika pārcelt uz Ekonomikas ministrijas ēku Brīvības ielā 55, Rīgā, bet, pēc kāda laika LATAK atgriezās savā sākotnējā atrašanās vietā un šobrīd darbojas K. Valdemāra ielā 157, Rīgā – 2.stāvā.

30.07.2019.

Aicinām mērķtiecīgu, profesionālu un uz rezultātu orientētu vadošo vērtētāju, kuram uzticēsim atbildīgu darbu valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs". Valsts aģentūras mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības un starptautiskajām prasībām atbilstošas akreditācijas sistēmas darbību, sniedzot kvalitatīvus un uzticamus akreditācijas pakalpojumus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām.

Prasības pretendentam/-ei:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība medicīnā, inženieru vai dabaszinātnēs;
- vismaz piecu gadu darba pieredze jomā (no tiem trīs gadu pieredze laboratorijā, atbilstības novērtēšanā vai kvalitātes nodrošināšanā);
- auditēšanas prasmes;
- zināšanas par piemērojamajiem standartiem un zināšanas dažādās laboratoriju atbilstības novērtēšanas jomās tiks uzskatītas par priekšrocību;
- dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasmes;
- labas angļu valodas un krievu valodas zināšanas.

ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija) 2018.gada 19.jūnijā ir publicējusi pārskatītu standartu ISO 22000:2018 “Pārtikas drošuma pārvaldības sistēmas. Prasības jebkurai pārtikas aprites ķēdes organizācijai” un ”Latvijas standarts” to pārņēmis arī kā LVS standartu (LVS EN ISO 22000:2018). ISO 2018.gada 21.augustā ir publicējusi pārskatītu standartu ISO 50001:2018 “Energy management systems Requirements with guidance for use” (Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi).

IAF rezolūcijās 2017/14 un 2017/16 (EA ģenerālajā asamblejā apstiprinātas 2017.gada 23. novembrī), kā arī IAF rezolūcijā 2018/15 (EA 42. ģenerālajā asamblejā apstiprināta 2018.gada 22. novembrī) ir noteikts 3 gadu pārejas periods no pārskatītā standarta (ISO 22000:2018 vai attiecīgi ISO 50001:2018) publikācijas brīža. Atbilstoši iepriekšminētajām rezolūcijām:

1.    visi akreditētie sertifikāti atbilstoši ISO 22000:2005 zaudēs spēku vai tie jāatsauc pēc 2021.gada 29.jūnija un tas nozīmē, ka akreditēto ISO 22000:2005 sertifikātu, kas izdoti pārejas perioda laikā, derīguma termiņam jābūt ne vēlākam, kā 2021.gada 29.jūnijs;

2.    visi akreditētie sertifikāti atbilstoši ISO 50001:2011 zaudēs spēku vai tie jāatsauc pēc 2021.gada 21.augusta un tas nozīmē, ka akreditēto ISO 50001:2011 sertifikātu, kas izdoti pārejas perioda laikā, derīguma termiņam jābūt ne vēlākam, kā 2021.gada 21.augusts.

15.08.2019.

Fakts Nr. 11

Šobrīd LATAK strādā 17 darbinieki – administrācijas daļā un 2 akreditācijas nodaļās – Sertificēšanas un inspicēšanas institūciju nodaļā un Laboratoriju akreditācijas nodaļā. 25 gadu laikā personāls ir bijis salīdzinoši nemainīgs.  Kopā LATAK ir strādājis 71 darbinieks.

13.08.2019.

Fakts Nr.9

Novērtējot mūsu darbinieku būtisko ieguldījumu atbilstības novērtēšanas jomā, Ekonomikas ministrija ir atzinīgi novērtējusi daudzu darbinieku sasniegumus ar Atzinības rakstiem. Ministru kabinets savu atzinību ir sniedzis arī LATAK Laboratorijas akreditācijas nodaļas bijušajai vadītājai Mārītei Priedei un Laboratoriju akreditācijas nodaļas vadošajam vērtētājam Modrim Drillem. LEPOJAMIES!

Uz lapas augšu