30.04.2014.

2014.gada martā tika veikta aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot LATAK Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju viedokli un vērtējumu attiecībā uz akreditācijas biroja darbību un sadarbības kvalitāti.

22.04.2014.

Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) padome, balstoties uz EA daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) audita rezultātiem, 2014.gada 10.aprīlī pieņēma pozitīvu lēmumu par LATAK EA MLA parakstītāja statusa saglabāšanu un jaunas jomas paplašināšanu.

11.03.2014.

Informējam, ka saskaņā ar 2014.gada 30.janvāra SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” (SAMC) valdes lēmumu (protokols Nr. 1) ar 2014.gada 14.aprīli stāsies spēkā izmaiņas Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) pakalpojumu cenrādī.

Izmaiņas saistītas ar jaunu akreditācijas jomu (rūpnieciskie energoauditori un siltumnīcefekta gāzu verificētāju akreditācija (SEG)) ieviešanu, redakcionālajiem labojumiem un pāreju uz Eiro.

08.04.2014.

Informējam, ka kārtējā Akreditācijas un licencēšanas iestāžu foruma (FALB) sanāksmē 2014.gada 4.aprīlī tika pieņemts lēmums par Latvijas Nacionālais akreditācijas biroja (LATAK) kompetences saglabāšanu Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) jomā līdz 2017.gadam. Lēmums tika pieņemts, balstoties uz 2013.gada decembrī FALB auditoru veiktā LATAK kompetences salīdzinošās vērtēšanas rezultātiem EMAS jomā.

04.03.2014.

Starptautiskais standarts medicīnas laboratorijām EN ISO 15189:2012, kas tika apstiprināts 2012.gada 31.oktobrī, nacionālā standarta statusā adaptēts 2013.gada 30.maijā. Standarts LVS EN ISO 15189:2013 aizstāj LVS EN ISO 15189:2007A un LVS EN ISO 15189:2008L un ir identisks EN ISO 15189:2012.

Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (ILAC) ar 2012.gada 11.oktobra rezolūciju GA 16.21 noteica pārejas perioda termiņu līdz 2016.gada 1.martam.

Pārejas periodā piemērojami abi standarti – LVS EN ISO 15189:2008 un LVS EN ISO 15189:2013.

Uz lapas augšu