LATAK ir Eiropas Akreditācijas kooperācijas daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) pilntiesīgs dalībnieks. Arī UKAS, kas ir Lielbritānijas nacionālā akreditācijas institūcija, šobrīd ir EA MLA pilntiesīgs loceklis. EA MLA līguma ietvaros savstarpēji tiek atzītas un pieņemtas gan akreditācijas sistēmas, gan tiek nodrošināta uzticība atbilstības novērtēšanas rezultātiem, kurus sniedz EA MLA parakstītāju akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas.

Sīkāku informāciju par EA MLA skatīt šeit.

Eiropas Akreditācijas kooperācijas paziņojumu, ka arī pēc Brexit tiek atzīta UKAS dalība EA MLA ietvaros, skatīt šeit un šeit.

Papildu informācijai: Šobrīd tiek pārstrādāti EA MLA dalības kritēriji, lai arī pēc pārejas perioda (2022.gadā) UKAS saglabātu pilntiesīgu EA MLA dalībnieka statusu. Līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, UKAS akreditācijas turpmāk netiks uzskatītas par “akreditācijas” apliecinājumu atbilstoši EK Regulai 765/2008 un UKAS akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegtie atbilstības sertifikāti un pārskati no 2021.gada 1.janvāra netiek atzīti ES reglamentētajās jomās, t.sk. kā paziņotās (notificētās) institūcijas CE marķējuma  iegūšanai, ES pārtikas un dzīvnieku barības noteikumiem, ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmām, ES kiberdrošības aktiem u.c. 

31.05.2021.

Ar šī gada jūniju LATAK piedāvā atbilstības novērtēšanas institūcijām akreditēties jaunā jomā - Uz transportlīdzekļa uzstādītā saspiestās dabas gāzes balona periodiskās pārbaudes.

Jaunā joma ieviesta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 30.maijā pieņemtajiem noteikumiem Nr. 295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”, kuri paredz, ka sākot ar 2022.gada 1.janvāri uz transportlīdzekļa uzstādītajam saspiestas dabas gāzes (turpmāk – SDG) balonam jābūt veiktai periodiskai pārbaudei atbilstošā inspicēšanas institūcijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

10.05.2021.

Iepazīsties ar LATAK klientu aptaujas rezultātiem par sadarbību 2020.gadā.

 

Skaties šeit

07.05.2021.

Publiskais gada pārskats šeit

22.04.2021

21. un 22.aprīlī Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA) rīkoja attālinātu sanāksmi ar EA Daudzpusējā līguma padomes (EA MAC) biedriem, tostarp arī LATAK. LATAK vadība – direktore Gundega Jaunbērziņa-Beitika un direktores vietnieks Mārtiņš Ozoliņš divu dienu attālinātajā tikšanās laikā kopā ar citiem EA MAC pārstāvjiem izrunāja akreditācijas jomas aktuālos jautājumus, diskutēja par nacionālo akreditācijas institūciju pieredzi un izaicinājumiem, kas saistīti ar attālinātu vērtēšanu īstenošanu, kā arī pārrunāja citus būtiskus jautājumus.

EA MAC padomē tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar nacionālo akreditācijas institūciju auditu īstenošanu, attālināto vērtēšanu organizēšanu, jaunas politikas izstrādi un apstiprināšanu, kā arī aktuālo nacionālo akreditācijas institūciju auditu procesa gaitu, pieredzi, riskus, iespējas un secinājumus.

Cita starpā tika izskatīti arī jautājumi par iespējami efektīvāku attālinātās vērtēšanas procesa uzraudzību, vadību un lēmumu pieņemšanu. 

Zināšanu un pieredzes apmaiņa ar citu valstu nacionālajām akreditācijas institūcijām ir lielisks veids, kā savlaicīgi apzināt iespējamos riskus un izaicinājumus, kā arī iegūtu noderīgu informāciju, lai  sagatavotos efektīvai un kvalitatīvai vērtēšanai.

Uz lapas augšu