T-169-12-99

Testēšanas sfēra parastā


Adrese: Voleru iela 4, Rīga, LV-1007

Telefons: 67601995


Akreditācijas lēmums pieņemts: 2017-10-25

Akreditācijas apliecība derīga līdz: 2022-11-20

Sfēra nereglamentētajā jomā: jūras ūdens, saldūdens, jūras un saldūdens grunts paraugu ņemšana un to fizikāli ķīmiskā, hidrobioloģiskā un ekotoksikoloģiskā testēšana; augsnes un bioloģisko objektu fizikāli ķīmiskā testēšana; notekūdeņu un ķīmisko vielu ekotoksikoloģiskā testēšana


Objekts Nosakāmie rādītāji Inf. avota nr. Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nr. Metodes nr. Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums Reglam
Jūras ūdens un saldūdensNitrītu slāpeklisT-169-SH-11 Nitrītu slāpekļa satura noteikšana jūras ūdenī. LU HEI JMN 18.06.02.
Nitrātu slāpeklisT-169-SH-22 Nitrātu slāpekļa satura noteikšana jūras ūdenī. LU HEI JMN 18.06.02.
ISO 13395: 19963 Ūdens kvalitāte - nitrītu un nitrātu slāpekļa un abu kopējā satura noteikšana, izmantojot plūsmas analīzi (CFA un FIA) ar spektrometrisko detektēšanu. (Water quality- Determination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen and the sum of both by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection.)
Amonija slāpeklisT-169-SH-34 Amonija slāpekļa satura noteikšana jūras ūdenī. LU HEI JMN 23.09.99.
Kopējais slāpeklisT-169-SH-45 Kopējā slāpekļa satura noteikšana jūras ūdenī.LU HEI JMN 03.04.01
ISO 11905-1: 19986 Ūdens kvalitāte - 1. daļa: Slāpekļa noteikšana, izmantojot oksidēšanu ar persulfātu.(Water quality- Determination of nitrogen- Part 1: Method using oxidative digestion with peroxidisulfate.)
Fosfātu fosforsT-169-SH-57 Fosfātu fosfora satura noteikšana jūras ūdenī. LU HEI JMN 23.09.99.
Kopējais fosforsT-169-SH-68 Kopējā fosfora satura noteikšana jūras ūdenī. LU HEI JMN 23.09.99.
Silikātu silīcijsT-169-SH-79 Silikātu silīcija satura noteikšana jūras ūdenī. LU HEI JMN 23.09.99.
Izšķīdušais skābeklisISO 5813:198310 Ūdens kvalitāte - Izšķīdušā skābekļa noteikšana. Jodometriskā metode. (Water quality. Determination of dissolved oxygen. Iodometric method.)
pHLVS ISO 10523:201211 Ūdens kvalitāte. pH noteikšana.
Paraugu ņemšana pasūtītāja norādītajā vietāLVS ISO 5667-9:199212 Ūdens kvalitāte - Paraugu ņemšana - 9. daļa:Norādījumi jūras ūdens ņemšanai. (Water quality- Sampling- Part 9: Guidance on sampling from marine waters.)
Sedimenti, augsne un bioloģiskie paraugi1 US EPA 7000B:2007Varian, Liesmas atomabsorbcijas analītiskās metodes, 1989 (Varian, Analytical Methods Flame Atomic Absorption Spectrometry, 1989)Paraugu sagatavošana: US EPA 3052:1996 Silikātu un organisko matricu sagraušana ar skābi, izmantojot mikroviļņus. Microwave assisted acid digestion of siliceous and organically based matrices.
Sedimenti, augsne un bioloģiskie paraugi2 US EPA 7010:2007Varian, Analītiskās metodes, izmantojot grafīta kivetes atomizatoru, 1988. (Varian, Analytical Methods for Graphite Tube Atomizers, 1988.)Paraugu sagatavošana: US EPA 3052:1996 Silikātu un organisko matricu sagraušana ar skābi, izmantojot mikroviļņus. (Microwave assisted acid digestion of siliceous and organically based matrices.)
Sedimenti un augsne Kadmijs1 15. lpp.13 Kadmijs (Cadmium)
Sedimenti, augsne un bioloģiskie paraugiVarš1 19. lpp14 Varš (Copper)
Sedimenti un augsne Dzelzs1 23. lpp15 Dzelzs (Iron)
Mangāns1 38. lpp.16 Mangāns (Manganese)
Niķelis1 43. lpp. 17 Niķelis (Nickel)
Sedimenti, augsne un bioloģiskie paraugiSvins1 46. lpp18 Svins (Lead)
Cinks1 73. lpp.19 Cinks (Zinc)
Sedimenti un augsneAlumīnijs1 17. lpp. 20 Alumīnijs (Aluminium)
Hroms1 17. lpp.21 Hroms (Chromium)
DzīvsudrabsUS EPA 245.6:199122 Dzīvsudraba noteikšana audos ar aukstā tvaika atomu absorbcijas spektrometrijas metodi. (Determination of Mercury in tissues by cold vapor atomic absorption spectrometry)
DzīvsudrabsUS EPA 7471B:200723 Dzīvsudrabs cietos un puscietos atkritumos (manuālā aukstā tvaika metode).(Mercury in solid or semisolid waste (manual cold- vapor technique)) Paraugu sagatavošana:US EPA 3052:1996 Silikātu un organisko matricu sagraušana ar skābi, izmantojot mikroviļņus. (Microwave assisted acid digestion of siliceous and organically based matrices.)
Bioloģiskie paraugiKadmijs2 42. lpp24 Kadmijs (Cadmium)
Virszemes ūdensParaugu ņemšana pasūtītāja norādītajā vietāT-169-HB-HL-Ņ25 Hlorofila a ņemšanas metode (pēc HELCOM COMBINE Manual 1998) LU HEI JMN 01.08.03.
Jūras ūdens un saldūdensParaugu ņemšana pasūtītāja norādītajā vietāT-169-HB-FP-Ņ26 Fitoplanktona ņemšanas metode (Pēc HELCOM COMBINE Manual 1998) LU HEI JMN 21.05.01.
Paraugu ņemšana pasūtītāja norādītajā vietāT-169-HB-ZP-Ņ27 Mezozooplanktona ņemšanas metode (pēc HELCOM COMBINE Manual 1998) LU HEI JMN 21.05.01.
Jūras un saldūdens gruntsParaugu ņemšana pasūtītāja norādītajā vietāT-169-HB-ZB-Ņ28 Mīksto grunšu makrozoobentosa ņemšanas metode (pēc HELCOM COMBINE Manual 1998) LU HEI JMN 14.05.01.
Virszemes ūdensHlorofils aT-169-HB-HL 29 Hlorofila a satura noteikšanas metode (pēc HELCOM COMBINE Manual 1998) LU HEI JMN 12.11.01.
Jūras ūdens un saldūdensFitoplanktonsT-169-HB-FP30 Fitoplanktona kvalitatīvās un kvantitatīvās noteikšanas metode (pēc HELCOM COMBINE Manual 1998) LU HEI JMN 07.05.01.
MezozooplanktonsT-169-HB-ZP31 Mezozooplanktona kvalitatīvās un kvantitatīvās noteikšanas metode (pēc HELCOM COMBINE Manual 1998) LU HEI JMN 14.05.01.
Jūras un saldūdens gruntsMakrozoobentossT-169-HB-ZB32 Mīksto grunšu makrozoobentosa kvalitatīvās un kvantitatīvās noteikšanas metode (pēc HELCOM COMBINE Manual 1998) LU HEI JMN 14.05.01.

Testēšanas pārskatu akreditācijas sfērā tiesīgi parakstīt:

Juris Aigars - vadītājs
Mintauts Jansons - pētnieks
Solvita Strīķe - pētniece

Back to Top