T-217-11-2001

Testēšanas sfēra parastā


Adrese: Juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050; Atrašanās vietas adrese: Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048

Telefons: 67089138


Akreditācijas lēmums pieņemts: 2017-12-19

Akreditācijas apliecība derīga līdz: 2021-01-11

Sfēra nereglamentētajā jomā: betona paraugu ņemšana; betona fizikālā un mehāniskā testēšana


Objekts Nosakāmie rādītāji Inf. avota nr. Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nr. Metodes nr. Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums Reglam
Visu veidu betoniStiprība spiedēLVS EN 12390-3:20091 Sacietējuša betona testēšana. 3.daļa: Testa paraugu spiedes stiprība 
ŪdensnecaurlaidībaLVS EN 12390-8:20092 Sacietējuša betona testēšana. 8.daļa: Ūdens iespiešanās dziļums betonā, spiediena ietekmē 
SalturībaГОСТ 10060.1-954 Salturības noteikšanas bāzes metode. (Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости)
ГОСТ 10060.2-955 Salturības paātrinātās noteikšanas metodes pie daudzkārtējas sasaldēšanas un atkausēšanas. (Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании)
Šķeļamības stiprība1 LVS EN 1338:2004 LBetona seguma bloki. Prasības un testēšanas metodes
1 5.3.3.6 Šķeļamības stiprība
Stiprība spiedē2 LVS EN 12504-1:2009Betona testēšana konstrukcijās. 1.daļa: Urbtie testa paraugi. Paraugu ņemšana, pārbaude un testēšana uz spiedi 
2 6. - 11.7 Paraugu vizuālā apskate, mērījumu veikšana, sagatavošana pārbaudei, pārbaude spiedē

Testēšanas pārskatu akreditācijas sfērā tiesīgi parakstīt:

Valdis Zvejnieks - laboratorijas vadītājs
Uldis Lencis - pētnieks

Back to Top