Akreditētās kalibrēšanas laboratorijas

Nr. Institūcijas nosaukums Adrese Telefons Sfēra Akreditēts līdz Piezīmes
K-063 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss" Nesagraujošās kontroles laboratorija Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547; Atrašanās vieta: Krustpils iela 24, Rīga, LV-1057 67238158

Reglamentētā sfēra:

manometru kalibrēšana
Reglamentētā sfēra
2025-03-31
K-064 Akciju sabiedrbas "Sadales tīkls" Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Metroloģijas laboratorija Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 67729408; 67726476

Nereglamentētā sfēra:

vvoltmetru, ampērmetru, multimetru, strāvas mērknaibļu, vatmetru, bipolāro zemsprieguma uzrādītāju, ommetru (mikroommetru, miliommetru, megaommetru, zemējuma pretestības mērītāju, ķēdes testeru), elektroenerģijas uzskaites iekārtu, kalibratoru, pretestības (rezistoru) magazīnu, slodzes pretestību magazīnu, frekvenču mērītāju (hercmetru), sprieguma analizatoru, strāvmaiņu un spriegummaiņu kalibrēšana
Neraglamentētā sfēra
2026-04-18
K-105 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" laboratorija Juridiskā adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 Laboratoriju atrašanās vietas: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 (R); Miera iela 31, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 (SA) 67751409

Nereglamentētā sfēra:

termometru, barometru, barogrāfu, higrometru, higrogrāfu, mitruma devēju un anemometru kalibrēšana, rentgenstarojuma mērlīdzekļu kalibrēšana

Reglamentētā sfēra:

alfa, beta, gamma un rentgenstarojuma dozimetru, radiometru kalibrēšana, termometru kalibrēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-12-04
K-150 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROLA" Kalibrēšanas laboratorija Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002 67617093

Nereglamentētā sfēra:

elektrokardiogrāfu, manometru un vakuummetru kalibrēšana

Reglamentētā sfēra:

dozas un laukuma reizinājuma mērītāju kalibrēšana
Reglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
2023-06-04
K-160 SIA "AVIATEST LTD" Rēzeknes iela 1, Rīga, LV-1073 67138301

Nereglamentētā sfēra:

momentatslēgu kalibrēšana; spēka mērījumu kanālu kalibrēšana; garuma mērījumu kanālu kalibrēšana
Nereglamentetā sfēra
2024-04-15
K-210 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TILPUMS” kalibrēšanas laboratorija Biksēres iela 2, Rīga, LV-1073 67112026

Nereglamentētā sfēra:

horizontālu un vertikālu tilpņu, autocisternu, degvielas uzpildes aparātu, sašķidrinātās gāzes uzpildes aparātu, degvielas skaitītāju, cauruļvadu, automātisko šķidrumu līmeņu mērītāju, manometru, spirta, alkoholisko dzērienu, citu šķidrumu metāla mērtrauku un uzglabāšanas tvertņu kalibrēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-05-14
K-212 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Faneks" Kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Braslas iela 29A-2, Rīga, LV-1084 Atrašanās vieta: Braslas iela 29A-118, Rīga, LV-1084 67334747

Nereglamentētā sfēra:

virzuļdarbināmo dozētājierīču (virzuļpipetes, virzuļbiretes, dozatori) kalibrēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-02-16
K-231 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TERMES" kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Druvienas iela 18-8, Rīga, LV-1079; Atrašanās vietas adrese: Sergeja Eizenšteina iela 43A, Rīga, LV-1079 67531630

Nereglamentētā sfēra:

ūdens patēriņa skaitītāju, plūsmas mērītāju, pretestības, bimetālisko, elektronisko, manometrisko, stikla un infrasarkano distances termometru, termostatu, neautomātisko svaru, spiediena mērlīdzekļu, sfigmomanometru, mērtrauku tilpuma mērīšanai, atsvaru, vertikālo cilindrisko tilpņu (rezervuāru), mērlentu, mērlentu ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs, metru, lineālu un mērstieņu šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs, bīdinstrumentu, mikrometru, sietu un automātisko šķidruma līmeņa un temperatūras mērsistēmu, gaisa mitruma mērīšanas ierīču, ceļa mērīšanas riteņu un indikatoru, dinamometrisko atslēgu kalibrēšana

Reglamentētā sfēra:

termometru spirta temperatūras mērīšanai un naftas produktu temperatūras noteikšanai, mērtrauku spirta un naftas produktu tilpuma mērīšanai, tvertņu naftas produktu uzglabāšanai, automātisko šķidruma līmeņa mērītāju stacionārās tvertnēs, manometru, kas uzstādīti spiedieniekārtu kompleksos, kuri izgatavoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtām un to kompleksiem, izņemot manometrus, kuriem veikta verificēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, kalibrēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-12-05
K-254 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 Atrašanās vietas: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 (R); Sakņu iela 16/18, Daugavpils, LV-5401 (D); Klaipēdas iela 92, Liepāja, LV-3416 (L) 67362988

Nereglamentētā sfēra:

atsvaru, neautomātisko svaru, mērtrauku, horizontālo un vertikālo cilindrisko tilpņu, metālu mērtrauku, elektronisko, pretestības, stikla un stikla elektrokontaktu, manometrisko, bimetālisko, infrasarkano (distances) termometru, fotoelektrokolorimetru (gaismas caurlaidība), spektrofotometru (gaismas caurlaidība, absorbcija), refraktometru, dūmgāzu analizatoru, vakuummetru, manometru, elektromehānisko manometru, hronometru, ommetru, vatmetru, oscilogrāfu, zemējuma mērītāju, pretestību magazīnu, līdzstrāvas tiltu, potenciometru, līdzstrāvas, līdzsprieguma kalibratoru, mērknaibļu, analogo/ciparu ampērmetru, voltmetru, luksmetru, mikrometru, bīdinstrumentu, materiālo garuma mēru, indikatoru, garuma mēru, sietu, ultraskaņas biezummērītāju, automātiskās šķidruma līmeņu un temperatūras mērsistēmu, degvielas skaitītāju, pH metru-milivoltmetru, sprādzienbīstamu koncentrāciju analizatoru, rezervuāru (tilpuma metode), cauruļvadu, kapacitātes mērītāju, līdzsprieguma avotu, spiediena kalibratoru, ūdens plūsmas mērītāju, termoelektrisko pārveidotāju, sfigmomanometru, dinamometrisko atslēgu, stiepes/spiedes testētājmašīnu, dinamometru, tenzodevēju, tahometru, skaņas līmeņa mērītāju, mērīšanas mikroskopa kalibrēšana; termostatu, krāšņu, žāvēšanas skapju temperatūras, higrometru ar un bez termometra kalibrēšana

Reglamentētā sfēra:

refraktometru, spektrofotometru, fotoelektrokolorimetru, sprādzienbīstamu koncentrāciju signalizatoru/analizatoru, automātisko šķidruma līmeņa mērītāju stacionārās tvertnēs, tvertņu spirta un alkoholisko dzērienu uzglabāšanai, metāla mērtrauku spirta un naftas produktu tilpuma mērīšanai, tvertņu naftas produktu uzglabāšanai, skaitītāju, kas nav iebūvēti tilpnēs vai mērsistēmās, spirta un naftas produktu uzskaitei, termometru spirta temperatūras mērīšanai, termometru naftas produktu temperatūras noteikšanai, skaņas līmeņa mērītāju, multimetru, ampērmetru, voltmetru, vatmetru, augstsprieguma iekārtu izolācijas pārbaudei, zemējuma mērītāju, ommetru, megaommetru, strāvas mērknaibļu, manometru, kas uzstādīti spiedieniekārtu kompleksos, kuri izgatavoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtām un to kompleksiem, kalibrēšana.
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-05-13
K-258 SIA "V & V VentMet laboratorija" Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601; Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084 63624528

Nereglamentētā sfēra:

atsvaru, neautomātisko svaru, virzuļdarbināmo dozētājierīču, mērtrauku, šķidruma uzglabāšanas tilpņu, cauruļvadu, degvielas un sašķidrinātās gāzes uzpildes aparātu, patēriņa skaitītāju dažādu produktu uzskaitei, plūsmas mērītāju, gāzes patēriņa skaitītāju, gāzes tilpuma korektoru, ūdens patēriņa skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju, automātisko šķidruma līmeņa un temperatūras mērsistēmu, mikrometru, pulksteņtipa indikatoru, iestādīšanas mēru, gala mēru, materiālo garuma mēru, bīdinstrumentu, leņķu un leņķmēru, vakuummetru, manovakuummetru, tehnisko, skābekļa, elektrokontakta un elektromehānisko manometru, spiediena devēju, sfigmomanometru, multimetru, voltmetru, līdzsprieguma mērlīdzekļu, maiņsprieguma mērlīdzekļu, ampērmetru, līdzstrāvas mērlīdzekļu, vatmetru, mērknaibļu, ommetru, zemējuma mērītāju, ķēdes testeru, megaommetru, pretestības mērlīdzekļu, kapacitātes mērlīdzekļu, hercmetru, frekvences mērlīdzekļu, pretestības magazīnu, kalibratoru, elektrisko parametru avotu, elektronisko, stikla un stikla elektrokontaktu, manometrisko, bimetālisko, pretestības, infrasarkano (distances) termometru, termokameru, temperatūras devēju, higrometru, dinamometrisko atslēgu, dinamometru, sprādzienbīstamo un citu gāzu koncentrāciju signalizatoru, analizatoru un dūmgāzu analizatoru, termostatu, krāsns, žavēšanas skapju temperatūras, ultraskaņas biezuma mērītāju, pārklājuma biezuma mērītāju, sietu, skrūves tipa vītņu kalibru, pH metru, ORP metru, konduktometru, lāzera tālmēru, optisko tahometru, centrifūgu, osciloskopu (oscilogrāfu), luksmetru un skaņas līmeņa mērītāju kalibrēšana

Reglamentētā sfēra:

metāla mērtrauku spirta un naftas produktu tilpuma mērīšanai, tvertņu spirta, alkoholisko dzērienu un naftas produktu uzglabāšanai, skaitītāju, kas nav iebūvēti tilpnēs vai mērsistēmās, spirta un naftas produktu uzskaitei, automātisko šķidruma līmeņa mērītāju līmeņa mērītāju stacionārās tvertnēs, manometru, kas uzstādīti spiedieniekārtu kompleksos, kuri izgatavoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtām un to kompleksiem, izņemot manometrus, kuriem veikta verificēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, multimetru (voltmetru, ampērmetru, vatmetru), strāvas mērknaibļu, ommetru, megaommetru, zemējuma mērītāju, termometru spirta temperatūras mērīšanai un naftas produktu temperatūras noteikšanai, sprādzienbīstamo koncentrāciju signalizatoru un skaņas līmeņa mērītāju kalibrēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-04-23
K-360 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Kalibrēšanas laboratorija Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 67808973

Nereglamentētā sfēra:

stikla un elektronisko termometru, neautomātisko elektronisko svaru, virzuļdarbināmo dozētājierīžu - virzuļpipešu kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2027-02-23
K-430 RTCentrs, SIA Brīvības gatve 427-214, Rīga, LV-1024 67316287

Nereglamentētā sfēra:

gāzu analizātoru kalibrēšana

Reglamentētā sfēra:

sprādzienbīstamo gāzu koncentrāciju signalizatoru kalibrēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2025-10-25
K-516 SIA "INLAB" Meža iela 4, Rīga, LV-1048 66116555

Nereglamentētā sfēra:

medicīnisko un nemedicīnisko rentgena iekārtu kalibrēšana, dozimetru un radiometru kalibrēšana, radioterapeitisko iekārtu kalibrēšana, kodolmedicīnas iekārtu kalibrēšana

Reglamentētā sfēra:

dozimetru (tajā skaitā dozas un laukuma reizinājuma mērītāju, terapijas jonizācijas kameru) un radiometru kalibrēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-03-25
K-571 SIA “Metrocentrs” laboratorija Juridiskā adrese: Meldru iela 20-13, Rīga, LV-1015 Atrašanās vietas adrese: Lienes iela 9, Rīga, LV-1009 24338544

Nereglamentētā sfēra:

neautomātisko svaru kalibrēšana
Nereglamentētā sfēra
2026-01-26
K-618 Akciju sabiedrības „Augstsprieguma tīkls” Tehniskās ekspertīzes dienests Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073

Nereglamentētā sfēra:

Elektrisko mērīšanas līdzekļu, augstsprieguma pārbaužu iekārtu, vibrāciju sensoru kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2023-05-20
K-624 SIA ''LEITC'' zenes iela 12, Rga, LV-1048

Nereglamentētā sfēra:

elektronisko termometru nulles punkta kalibrēšana
Nereglamentētā sfēra
2023-12-12
K-646 SIA “SISTEMSERVISS Ltd.'' Sistemserviss LMC kalibrēšanas laboratorija Maskavas iela 116, Rīga, LV-1003

Nereglamentētā sfēra:

Manometru kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2026-09-26

Uz lapas augšu