Akreditētās testēšanas laboratorijas

Nr. Institūcijas nosaukums Adrese Telefons Sfēra Akreditēts līdz Piezīmes
T-012 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Laboratorijas atrašanās vieta: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 Klientu apkalpošanas nodaļas: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012; Raiņa iela 19, Valmiera, LV-4201; Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV-3401; Varšavas iela 24, Daugavpils, LV-5403; Liepu iela 33B, Rēzekne, LV-4601; Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3001; Slimnīcas iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Lauku iela 5, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4400; Poruka iela 4, Madona, Madonas nov., LV-4800; Sarkanmuižas dambis 25B, Ventspils, LV-3601; Daģu iela 2, Talsi, Talsu nov., LV-3200; Talsu iela 20, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Brīvības iela 258A, Jēkabpils, LV-5202; Dravnieku iela 6, Ogre, Ogres nov., LV-5000; Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu nov., LV-4126; Krišjāņa Valdemāra iela 1A, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 67620526

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: pārtikas, dzīvnieku barības un vides izmeklējumiem: pārtikas produktu un apkārtējās vides objektu (t.sk. gaisa, ūdeņu, notekūdeņu, virsmu nomazgājumu) paraugu ņemšana; pārtikas, dzīvnieku barības, alkoholisko dzērienu, kosmētisko līdzekļu un apkārtējās vides objektu (t.sk. ūdeņu, notekūdeņu, virsmu nomazgājumu un sterilo materiālu) ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā, radioloģiskā, mikrobioloģiskā un sensorā (pārtika) testēšana; zivju un zivju produktu parazitoloģiskā testēšana; vides mērījumi (2. pielikums); elastīgā sfēra (pārtikas, dzīvnieku barības un vides izmeklējumiem): pārtikas produktu, dzīvnieku barības un apkārtējās vides objektu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana (3 pielikums); elastīgā sfēra (dzīvnieku slimību diagnostikas sfēra): dzīvnieku klīniskā un patoloģiskā materiāla, dzīvnieku barības un vides morfoloģiskā, mikrobioloģiskā, virusoloģiskā, parazitoloģiskā un seroloģiskā testēšana (4. pielikums); elastīgā sfēra: dzīvnieku klīniskā un patoloģiskā materiāla bioķīmiskā, virusoloģiskā, seroloģiskā, molekulārbioloģiskā, histoloģiskā un patologanatomiskā testēšana; dzīvnieku izcelsmes ģenētiskā testēšana; ģenētiski modificēto produktu testēšana (5. pielikums)

Reglamentētā sfēra:

pārtikas produktu un ūdens ņemšana; pārtikas produktu, dzīvnieku barības, kosmētisko līdzekļu un apkārtējās vides objektu (t.sk. ūdeņu, notekūdeņu, virsmu nomazgājumu) ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā, sensorā (pārtika), mikrobioloģiskā testēšana; gaļas parazitoloģiskā testēšana; trokšņu mērījumi (1 pieelikums)
Nereglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-12-11
T-021 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" STC laboratorija Juridiskā adrese: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 Atrašanās vietas: Izstādes iela 2B, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126; 64130014

Nereglamentētā sfēra:

fiksētā sfēra: lauksaimniecības un mežistrādes transportlīdzekļu, mašīniekārtu, tajā skaitā cilvēku pacelšanai paredzēto mašīnu, kas paceļ cilvēkus augstāk par 3 m testēšana, apgaismojuma testēšana, vides fizikālo parametru testēšana (1. pielikums)

Reglamentētā sfēra:

fiksētā sfēra: lauksaimniecības un mežizstrādes transportlīdzekļu, ārpus telpām izmantojamo iekārtu, mašīniekārtu parametru testēšana, darba vides vibrācijas testēšana, ārpus telpām izmantojamo iekārtu trokšņu emisijas testēšana, darba vides trokšņu testēšana, amerikāņu ruletes pārbaude (1. pielikums) elastīgā sfēra:lauksaimniecības un mežizstrādes transportlīdzekļu bremžu sistēmas veiktspējas un funkcionālās drošības, reakcijas laika, enerģijas uzkrāšanas ierīču pārbaude, lauksaimniecības mašīnu un kokapstrādes iekārtu drošuma un vispārīgo prasību pārbaude (2. pielikums)
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfera-fiksetā
Reglamentētā sfēra-elastīgā
2024-04-13
T-028 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” - TUV Rheinland grupas Testēšanas laboratorija Ieriķu iela 3, korpuss C2, Rīga, LV-1084 67568605

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: mašīnbūves, enerģētikas un transporta nozares objektu (t.sk. Cauruļvadi); metālu un metālu sakausējumu savienojumu, kas sametināti ar kausēšanas paņēmienu, nesagraujošā testēšana ar vizuālo, radiogrāfisko, ultraskaņas, penetrācijas, magnētisko daļiņu metodēm; metālu mehāniskā testēšana; metāla biezuma testēšana ar ultraskaņas metodi

Reglamentētā sfēra:

fiksētā sfēra: darba vides trokšņu, vides trokšņu un vides trokšņu telpās testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-11-07
T-032 A/S "Inspecta Latvia" Testēšanas laboratorija Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 67607900

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: mašīnbūves, enerģētikas un transporta nozares objektu (t.sk. cauruļvadi) metālu un metālu sakausējumu savienojumu, kas sametināti ar kausēšanas paņēmienu, nesagraujošā testēšana ar vizuālo, radiogrāfijas, ultraskaņas, penetrācijas un magnētisko daļiņu metodēm; metālisko materiālu, metināto un lodēto savienojumu sagraujošā testēšana ar stiepes, lieces, laušanas, triecientesta, cietības, bīdes, atslāņošanās, makroskopisko un mikroskopisko metodi, korozijnoturības testēšana; ēku un to norobežojošo konstrukciju fizikālā testēšana, sacietējuša betona un dzelzsbetona izstrādājumu un konstrukciju testēšana; zemleģēto tēraudu ķīmiskā sastāva noteikšana ar optiskās emisijas spektroskopijas metodi (1.pielikums); dzelzs, vara un alumīnija sakausējumu ķīmiskā sastāva noteikšana ar optiskās emisijas spektrometru 2. pielikums)
Nereglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
2025-02-15
T-049 Rīgas Stradiņa universitātes Higiēnas un arodslimību laboratorija Jurdiskā adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 Laboratorias atrašanās vieta - Rātsupītes iela 5, Rīga, LV-1067 67409187

Nereglamentētā sfēra:

darba vides gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana; darba vides fizikālā testēšana

Reglamentētā sfēra:

darba vides trokšņa, vides trokšņa un trokšņa telpās mērīšana, vibrāciju mērīšana darba vidē, azbesta šķiedru noteikšana gaisā
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-12-19
T-063 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss" Nesagraujošās kontroles laboratorija Juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050 67238158

Nereglamentētā sfēra:

dzelzceļa ritošā sastāva mezglu un detaļu nesagraujošā kontrole ar vizuālo, ultraskaņas, magnētisko daļiņu un virpuļstrāvas metodēm
Nereglamentētā sfēra
2025-03-31
T-064 Akciju sabiedrības "Sadales tīkls" Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Metroloģijas laboratorija Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 67729408; 67726476

Nereglamentētā sfēra:

elektrodrošības līdzekļu – dielektrisko cimdu, izolējošo stieņu, bipolāro zemsprieguma un vidsprieguma uzrādītāju, vidsprieguma uzrādītāju, izolējošo miču, izolējošo uzliktņu, dielektrisko apavu, kabeļu bojājumu uzrādītāju, kabeļu caurduršanas iekārtu, kabeļu griešanas iekārtu testēšana
Neraglamentētā sfēra
2026-04-18
T-086 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorija izmēģinājumu laboratorija Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga, LV-1063 67803512

Nereglamentētā sfēra:

šķidru un cietu vielu, būvizstrādājumu ugunsbīstamības rādītāju, ugunsaizsarglīdzekļu un ugunsdzēsības vielu fizikālā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2023-03-11
T-105 Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Laboratorija Juridiskā adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 Laboratoriju atrašanās vietas: Ošu iela 5, Jūrmala, LV-2015 (JU); Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 (R); Miera iela 31, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 (SA); Dzelzceļa iela 22/24, Daugavpils, LV-5401 (D); “Liepājas Novērojumu stacija”, Grīnvalti, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473 (paraugu ņemšanas punkts) (L); Sporta iela 31A, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125 (paraugu ņemšanas punkts) (S)

Nereglamentētā sfēra:

fiksētā testēšanas sfēra: vides objektu paraugu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; ūdens mikrobioloģiskā un hidrobioloģiskā testēšana; gaisa, izmešu, iekštelpu un darba vides fizikāli ķīmiskā testēšana; gaisa, stacionāro avotu izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa, ūdens, sedimentu paraugu ņemšana; materiālu un vides objektu radioaktivitātes testēšana, radionuklīdu koncentrācijas, dozas jaudas un termoluminiscences dozimetru (TLD) testēšana, termostatisko iekārtu un telpu temperatūras, higrostatisko iekārtu un telpu gaisa mitruma testēšana (2.pielikums); vides objektu paraugu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; gaisa, izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana (3.pielikums)

Reglamentētā sfēra:

vides objektu paraugu ņemšana, ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; ūdens mikrobioloģiskā testēšana; gaisa olfaktometriskā testēšana, atkritumu, izmešu un gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana; materiālu un vides objektu radioaktivitātes testēšana, radionuklīdu koncentrācijas, dozas jaudas un termoluminiscences dozimetru (TLD) testēšana, dozas jaudas mērījumi punktos (gamma, rentgenstarojums), virsmu alfa un beta-gamma radioaktīvās nosmērētības testēšana
Nereglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-12-04
T-118 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TURSONS" Būvmateriālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Tērbatas iela 65-1, Rīga, LV-1001 Atrašanās vieta: Krišjāņa Barona iela 99, Rīga, LV-1012 67291625

Nereglamentētā sfēra:

būvmateriālu un minerālmateriālu mehāniskā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

minerālo pildvielu un betona seguma bloku mehāniskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2025-02-24
T-138 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" laboratorija Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011 67217837

Nereglamentētā sfēra:

Cigarešu paraugu ņemšana; cigarešu, degvielas, t.sk. benzīna, dīzeļdegvielas, bioeļļas, biodegvielas un marķētās degvielas mehāniskā, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; denaturētā spirta fizikāli ķīmiskā testēšana; mēslošanas līdzekļu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana; pārtikas produktu, t.sk. alkoholisko dzērienu, dzeramā ūdens un minerālūdens fizikālā, ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; materiālu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, fizikāli ķīmiskā testēšana; rotaļlietu, zīdaiņu un bērnu preču, un tekstilizstrādājumu fizikālā, mehāniskā un fizikāli ķīmiskā testēšana Elastība attiecas uz normatīvi tehniskās dokumentācijas aktuālajām versijām (saraksts LATSERT.LD)
Akreditētā elastīgā sfēra
2027-01-29
T-139 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas ūdens" Centrālā testēšanas laboratorija Atrašanās vieta: Ventas iela 11/17, Liepāja, LV-3416; Juridiskā adrese: K. Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401 63423911

Nereglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens un notekūdeņu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; pazemes ūdens paraugu ņemšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens, notekūdeņu, virszemes ūdens, notekūdeņu aktīvo dūņu un augsnes ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens un notekūdens paraugu ņemšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2026-05-22
T-146 Akciju sabiedrības "Latvenergo" Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230; Atrašanās vieta: Krustpils iela 15A, Rīga, LV-1073 67728293

Nereglamentētā sfēra:

kkurināmā (cietā, šķidrā, dabas gāzes) fizikālā, ķīmiskā un fizikāli - ķīmiskā testēšana; notekūdeņu, dzeramā ūdens, dabīgu un mākslīgi veidotu ezeru ūdens paraugu ņemšana un ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; emisiju un darba vides gaisa paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana; eļļu fizikālā un ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

notekūdeņu, dzeramā ūdens, dabīgu un mākslīgi veidotu ezeru ūdens paraugu ņemšana un ūdens ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; emisiju un darba vides gaisa paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2026-06-09
T-150 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROLA" Kalibrēšanas/testēšanas laboratorija Ventspils iela 63B, Rīga, LV-1002 67617093

Nereglamentētā sfēra:

zemfrekvences neiromiostimulācijas fizikālās terapijas iekārtu, iekārtu temperatūras režīma nodrošināšanai, centrifūgu, medicīnisko un nemedicīnisko iekārtu testēšana, individuālo aizsarglīdzekļu vājinājuma koeficienta testēšana

Reglamentētā sfēra:

individuālo aizsarglīdzekļu svina ekvivalenta testēšana, neizotopisko jonizējošā starojuma avotu darba zonas radiācijas monitorongs
Nereglamentētā sfēra
2023-06-04
T-160 SIA "AVIATEST LTD" Rēzeknes iela 1, Rīga, LV-1073 67138301

Nereglamentētā sfēra:

gaisa kuģu un to konstrukcijas elementu testēšana, tajā skaitā: statiskā, atkārtoti statiskā, dinamiskā (frekvences), resursa, noguruma un ilgizturības, kontroles un periodiskā, tribotehniskā, klimatiskā testēšana; aviācijas materiālu testēšana uz stiepi, lieci, bīdi normālā, paaugstinātā un pazeminātā temperatūrā, nogurumu, klimatisko faktoru ietekmi; aviācijas hidropacēlāju testēšana; kompozīto materiālu testēšana
Nereglamentētā sfēra
2024-04-15
T-165 SIA „Rīgas ūdens” Apvienotā ūdens kvalitātes kontroles laboratorija Atrašanās vietas: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, korpuss 1, Rīga, LV-1050 (A); Bauskas iela 209, Rīga, LV-1076 (B); S/st "Baltezers" Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164 (C); Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016 (D) 67088341

Nereglamentētā sfēra:

ūdens ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana, bioloģiski aktīvo dūņu fizikālā, fizikāli ķīmiskā un hidrobioloģiskā testēšana, dzeramā ūdens, virszemes ūdens, notekūdeņu paraugu ņemšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens un notekūdeņu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana, dzeramā ūdens paraugu ņemšana, dūņu un augsnes fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-05-31
T-166 Akciju sabiedrības „Augstsprieguma tīkls” Tehniskās ekspertīzes dienests Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 67728739

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: izolācijas eļļu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; elektriskā un magnētiskā lauka mērīšana

Reglamentētā sfēra:

trokšņa mērīšana darba vidē
Nereglamentētā elastīgā sfēra
Rglamentētā sfēra
2023-07-21
T-168 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorija Juridiskā adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 Laboratorijas atrašanās vieta: Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004; K.Helmaņa iela 8, D korpuss , Jelgava, LV-3004 63005659

Nereglamentētā sfēra:

dzīvnieku barības fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

mēslošanas līdzekļu un substrātu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-05-10
T-169 Daugavpils Universitātes aģentūras "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" Jūras monitoringa nodaļa Voleru iela 4, Rīga, LV-1007 67601995

Nereglamentētā sfēra:

jūras ūdens, saldūdens, jūras un saldūdens grunts paraugu ņemšana un to fizikāli ķīmiskā, hidrobioloģiskā un ekotoksikoloģiskā testēšana; augsnes un bioloģisko objektu fizikāli ķīmiskā testēšana; notekūdeņu un ķīmisko vielu ekotoksikoloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2022-11-20
T-177 Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik" Laboratoriskās testēšanas un diagnostikas birojs Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005 67370391

Nereglamentētā sfēra:

naftas un naftas produktu vertikālo cilindrisko rezervuāru, maģistrālo cauruļvadu, tehnoloģisko cauruļvadu, spiedtvertņu un enerģētisko objektu, karstā ūdens un tvaika cauruļvadu, portālo krānu, celšanas un kraušanas iekārtu, metālizstrādājumu un metālkonstrukciju nesagraujošā testēšana ar vizuālās, ultraskaņas, penetrācijas, radiogrāfijas, magnētisko daļiņu metodēm; metālisko materiālu un šuvju testēšana ar sagraujošām testēšanas metodēm (1. pielikums); Elastīgā sfēra: audio, video un līdzīgas elektroniskās aparatūras, mašīnu elektroaprīkojuma, mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētu elektroierīču, gaismekļu, informācijas tehnoloģiju iekārtu, elektrisko mērīšanas, vadības un laboratorisko procesu aparātu drošuma un vispārīgo prasību pārbaude (2. pielikums)
Nereglamentētā sfēra
Nereglamentētā elastīgā sfēra
2022-09-23
T-180 Zinātniskās ražošanas firmas "Rumba" SIA Tehniskās kontroles laboratorija Getliņu iela 3, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121 67272504

Nereglamentētā sfēra:

metālu un metālu sakausējumu savienojumu (t.sk. cauruļvadi), kas sametināti ar kausēšanas paņēmienu, nesagraujošā testēšana ar vizuālo, radiogrāfisko, ultraskaņas, penetrācijas metodi un testēšana ar magnētiskajām daļiņām
Nereglamentētā sfēra
2022-11-08
T-181 Valsts asinsdonoru centra Laboratoriju departaments Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007 67408869

Nereglamentētā sfēra:

asins pagatavojumu fizikāla, fizikāli ķīmiska, bioķīmiska un hematoloģiska testēšana

Reglamentētā sfēra:

asins pagatavojumu fizikāla, fizikāli ķīmiska, bioķīmiska un hematoloģiska testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-06-06
T-184 SIA "VK Terminal services" Apvienotais laboratorijas kontroles dienests Dzintaru ielā 66, Ventspils, LV-3602 63660788

Nereglamentētā sfēra:

ķīmisko produktu, naftas un naftas produktu, taukskābju metilesteru (FAME) dīzeļdegvielā, ūdens, augu eļļas un augu sēklu, dzīvnieku barības ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; vides gaisa parametru, darba vides apgaismojuma fizikālā testēšana; notekūdeņu, pazemes ūdens un naftas produktu paraugu ņemšana (1 pielikums) elastīgā sfēra: naftas un naftas produktu, ūdens fizikāli ķīmiskā testēšana un naftas produktu paraugu ņemšana (2 pielikums)
Nereglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
2023-09-04
T-185 Rīgas pilsētas zinātniski-pētnieciskā ģeotehniskā centra "JUNIKONS (UNICONE)” sabiedrības ar ierobežotu atbildību Grunts testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Ruses iela 26-62, Rīga, LV-1029 Atrašanās vieta: "Pūpoliņi", Mēmeles iela 28, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 67934714

Nereglamentētā sfēra:

grunts fizikālā un mehāniskā testēšana, minerālo materiālu fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2024-04-13
T-186 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens" ūdens kvalitātes kontroles laboratorija Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401; Atrašanās vietas: Ūdensvada iela 3, Daugavpils LV-5401; Daugavas iela 32, Daugavpils, LV-5401 65407503

Nereglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens, pazemes ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; dzeramā ūdens un pazemes ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens, notekūdeņu, pazemes ūdens un virszemes ūdens paraugu ņemšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens, pazemes ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; dzeramā ūdens, pazemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana; dzeramā ūdens un pazemes ūdens mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-05-12
T-198 Rīgas Tehniskās universitātes Polimēru materiālu pārbaužu laboratorija Juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 Atrašanās vieta: Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048 67089252

Nereglamentētā sfēra:

polimēru, siltumizolācijas, kompozītu materiālu un to izstrādājumu fizikālā un mehāniskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-03-31
T-204 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES ŪDENS” testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Pils iela 16, Rēzekne, LV-4600 Atrašanās vieta: “Greivuļi”, Greivuļi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV-4611 64639005

Nereglamentētā sfēra:

peldbaseina ūdens paraugu ņemšana, ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens, notekūdeņu, gruntsūdens (klienta aprīkotā vietā), upes un strautu ūdens paraugu ņemšana; dzeramā ūdens, gruntsūdens, virszemes ūdens, peldvietu ūdens, notekūdeņu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana, ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dūņu fizikālā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2024-10-21
T-209 "STRABAG" SIA Ceļu būves materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Šlokenbeka 5, Milzkalne, Smardes pag., Engures nov., LV-3148; Atrašanaš vieta: p/n Vecmokas, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139 (L); mobilā laboratorija (M) 26401877

Nereglamentētā sfēra:

karstā asfalta maisījumu un asfaltbetona paraugu ņemšana; karstā asfalta maisījumu, asfaltbetona un minerālmateriālu mehāniskā un fizikālā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-06-07
T-211 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" Dārgmetālu un dārgakmeņu testēšanas laboratorija Teātra iela 9-2, Rīga, LV-1050 67216485

Nereglamentētā sfēra:

dārgmetālu sakausējumu ķīmiskā testēšana
Neraglamentētā sfēra
2025-12-06
T-212 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Faneks" Kalibrēšanas laboratorija Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003, Latvija 67334747

Nereglamentētā sfēra:

vides fizikālā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-02-16
T-217 Rīgas Tehniskās universitātes Būvmateriālu laboratorija Juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050; Atrašanās vietas adrese: Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048 67089138

Nereglamentētā sfēra:

betona paraugu ņemšana; betona fizikālā un mehāniskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2026-01-11
T-221 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEST" Vides piesārņojuma analītiskās kontroles laboratorija Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005 29275241

Nereglamentētā sfēra:

stacionāro avotu emisijas un gaisa paraugu ņemšana, stacionāro avotu emisijas un darba zonas gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana, gāzu plūsmas fizikālā testēšana, notekūdens paraugu ņemšana

Reglamentētā sfēra:

darba vides un vides trokšņu mērīšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2025-06-08
T-233 Akciju sabiedrība "Ventbunkers" Ūdens testēšanas laboratorija Juridiska adrese: Dzintaru iela 92, Ventspils, LV-3602 Atrašanās vieta: Dzintaru iela 90, Ventspils, LV-3602 63602650

Nereglamentētā sfēra:

notekūdens un ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

notekūdens paraugu ņemšana, notekūdens un ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2026-03-07
T-237 SIA "Valmieras ūdens" testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201; Atrašanās vieta: Grīšļu iela 6, Valmiera, LV-4202 64220609

Nereglamentētā sfēra:

virszemes un pazemes ūdens paraugu ņemšana; pazemes ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens,pazemes ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu fizikālā, ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens, notekūdeņu paraugu ņemšana; dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens, pazemes ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu fizikālā, ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; notekūdeņu dūņu un komposta fizikālā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2026-04-06
T-240 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Betona pētījumu centrs” Brīvības gatve 221, Rīga, LV-1039 67024886

Nereglamentētā sfēra:

svaigā betona paraugu ņemšana un sagatavošana, betona fizikālā un mehāniskā testēšana; minerālmateriālu fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2022-07-09
T-241 Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas laboratorija Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 67047295

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: naftas produktu un etilspirtu saturošu paraugu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; pārtikas produktu fizikāli ķīmiskā testēšana; narkotisko un psihotropo vielu noteikšana dažādos objektos

Reglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: naftas produktu un etilspirtu saturošu paraugu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-12-17
T-246 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VIK Eko" testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Jūrmalas gatve 37A, Rīga, LV-1067 Atrašanās vieta: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004 29154719

Nereglamentētā sfēra:

pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, notekūdens, augsnes/grunts paraugu ņemšana; dzeramā ūdens, minerālūdens, pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, notekūdens, augsnes/grunts, dūņu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; grunts fizikālā testēšana

Reglamentētā sfēra:

pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, notekūdens, augsnes/grunts paraugu ņemšana; dzeramā ūdens, pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, notekūdens, augsnes/grunts, dūņu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra:
2025-11-07 No 20.10.2021. mainīts uzņēmuma nosaukums uz SIA ‘’ VIK EKO'‘ (iepriekš “AND resources”) Lēmums Nr. 9-1-1/2021/513
T-253 Akciju sabiedrība"SIGULDAS CILTSLIETU UN MAKSLĪGĀS APSĒKLOŠNAS STACIJA" Piena kvalitātes kontroles laboratorija "Kalnabeites 8", Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150 67973252; 22334182

Nereglamentētā sfēra:

piena fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

piena fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-05-20
T-254 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 Atrašanās vietas: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 (R); Sakņu iela 16/18, Daugavpils, LV-5401 (D) 67378165

Nereglamentētā sfēra:

Elastīgā sfēra:mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektroierīču; gaismekļu; vispārīgā apgaismojuma spuldžu ar iebūvētu balastu; audio, video, informācijas un sakaru tehnoloģiju iekārtu, pašstabilizējošo lampu vispārīgai apgaismei spriegumam virs 50 V testēšana
Neraglamentētā sfēra
2022-05-13
T-258 SIA "V & V VentMet laboratorija" Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601; Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084 63624528

Nereglamentētā sfēra:

termostatu un vides temperatūras režīma, sprādzienbīstamo koncentrāciju signalizatoru, analizatoru un centrifūgu testēšana; mašīnbūves, enerģētikas, celtniecības, transporta (t.sk. cauruļvadi), ķīmijas un naftas ķīmijas nozares objektu metālisku materiālu izstrādājumu metinātajos savienojumos un šuvēs nesagraujošā testēšana ar vizuālās, ultraskaņas un magnētisko daļiņu metodēm; metālisku un nemetālisku materiālu biezuma noteikšana ar ultraskaņas metodi
Nereglamentētā sfēra
2022-04-23 Metode “Plombu trasoloģiskās izpētes metode” izslēgta no akreditācijas sfēras (02.09.2021., lēmuma Nr.9-1-1/2021/457).
T-261 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides audits" laboratorija Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 67556152

Nereglamentētā sfēra:

fiksētā sfēra dzeramā ūdens, pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, peldvietu ūdens, notekūdens paraugu ņemšana; ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskām analīzēm; dzeramā ūdens, pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, peldvietu ūdens, notekūdens, augsnes/grunts, organisko mēslošanas līdzekļu, dūņu, atkritumu, cietā biokurināmā fizikāli ķīmiskā testēšana; ūdens, virsmas nomazgājumu un organisko mēslošanas līdzekļu mikrobioloģiskā testēšana; stacionāro avotu emisijas, vides un darba vides gaisa paraugu ņemšana un testēšana, emisiju gaisā olfaktometriskā testēšana; darba vides trokšņa, vides trokšņa un vides trokšņa telpās mērīšana. (1.pielikums) elastīgā sfēra: vides paraugu, bioloģiskā materiāla, šķīdumu, kurināmā, emisijas gaisā fizikāli ķīmiskā testēšana (2. pielikums)

Reglamentētā sfēra:

fiksētā sfērā: dzeramā ūdens, pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, peldvietu ūdens, notekūdens paraugu ņemšana; dzeramā ūdens, pazemes ūdens, peldvietu ūdens, organisko mēslošanas līdzekļu mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens, pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, peldvietu ūdens, notekūdens, augsnes/grunts, organisko mēslošanas līdzekļu, dūņu, atkritumu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; stacionāro avotu emisijas, vides un darba vides gaisa paraugu ņemšana un testēšana, gaisa olfaktometriskā testēšana; darba vides trokšņa un vides trokšņa telpās mērīšana (1.pielikums)
Nereglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-05-13
T-263 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorija Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Atrašanās vietas adrese: Mazā Rencēnu iela 3, Rīga, LV-1073 67248076

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: ceļu būvmateriālu (bitumena, bitumena emulsiju, minerālmateriālu un bituminēto maisījumu) paraugu ņemšana, mehāniskā, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana, un autoceļu uzturēšanas materiālu paraugu ņemšana, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2024-05-07
T-264 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" laboratorija Juridiskā adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201 Atrašanās vieta: Daugavsalas iela 3, Jēkabpils, LV-5202 65231428

Nereglamentētā sfēra:

peldbaseinu, strautu un upju ūdeņu (virszemes ūdens) paraugu ņemšana un ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; peldbaseinu ūdens mikrobioloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

notekūdeņu, virszemes ūdens un dzeramā ūdens paraugu ņemšana un ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra:
Reglamentētā sfēra:
2026-12-01
T-265 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SAYBOLT LATVIJĀ" laboratorija Juridiskā adrese: Ezera iela 22, Rīga, LV-1034 Laboratorijas atrašanās adreses: Dzintaru iela 90D, Ventspils, LV-3602; Tvaika iela 35, Rīga, LV-1005 63602434

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: naftas produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2022-09-27
T-278 Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta Agroķīmijas laboratorija Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006 67553231

Nereglamentētā sfēra:

augsnes fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

augsnes, mēslošanas līdzekļu fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-06-13
T-281 Akciju sabiedrība "Ģeoserviss" Ģeotehniskā laboratorija Juridiskā adrese: Piedrujas iela 3, Rīga, LV-1073; Atrašanās vieta: Piedrujas iela 3-107, Rīga, LV-1073 67248039

Nereglamentētā sfēra:

minerālmateriālu un grunts mehāniskā un fizikālā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2023-09-02
T-282 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "R&D Akustika" Akustikas laboratorija Kurzemes prospekts 3, Rīga, LV-1067; Kr.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 29516455

Nereglamentētā sfēra:

iekārtu skaņas jaudas, informācijas tehnoloģiju un telekomunikācijas iekārtu radītā trokšņa elektroakustiskā testēšana; vides trokšņa elektroakustiskā testēšana un aprēķināšana, skaņas (gaisā) izolācijas, triecientrokšņa izolācijas un telpu reverberācijas laika testēšana

Reglamentētā sfēra:

vides trokšņa fizikālā testēšana un aprēķināšana, vides trokšņa telpās fizikālā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-01-16
T-283 Sabiedrības ar eirobežotu atbildību "Piensaimnieku laboratorija" testēšanas laboratorija Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130 67910751

Nereglamentētā sfēra:

piena fizikāli ķīmiskā testēšana; piena, pārtikas produktu un ūdens mikrobioloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

svaigpiena un piena fizikāli ķīmiskā testēšana; svaigpiena, piena, pārtikas produktu un dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sf'era
2022-05-10
T-285 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITALITAS" Rūpniecības iela 4, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 64381080

Nereglamentētā sfēra:

ūdens un virsmu nomazgājumu paraugu ņemšana; pārtikas produktu un virsmu nomazgājumu mikrobioloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

ūdens un notekūdens paraugu ņemšana, ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; ūdens un pārtikas produktu mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-10-11
T-291 Akciju sabiedrības "LATGALES CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA" Piena analīžu laboratorija Latgales iela 5, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650 26313071

Nereglamentētā sfēra:

piena un svaigpiena fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

piena fizikāli ķīmiskā testēšana
Neraglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-04-03
T-292 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" laboratorija Juridiskā adrese: Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050; Atrašanās vieta: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 67552209

Nereglamentētā sfēra:

ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; augsnes un augsnes ielabošanas līdzekļu (sapropelis, kūdra) fizikāli ķīmiskā testēšana un kūdras botāniskā sastāva noteikšana; grunts fizikālā, fizikāli ķīmiskā testēšana; notekūdeņu paraugu ņemšana

Reglamentētā sfēra:

pazemes un dzeramā ūdens paraugu ņemšana, ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana, grunts paraugu ņemšana, augsnes un grunts fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-05-07
T-295 Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta Nacionālā fitosanitārā laboratorija Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006 67543138

Reglamentētā sfēra:

augu kaitīgo organismu morfoloģiskā, seroloģiskā, bioloģiskā, molekulāri bioloģiskā, bakterioloģiskā, mikoloģiskā, virusoloģiskā, entomoloģiskā, helmintoloģiskā testēšana
Reglamentētā sfēra:
2024-05-09
T-296 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMF LATVIA" Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004 29470949

Nereglamentētā sfēra:

cietās biodegvielas paraugu ņemšana un fizikālā testēšana

Reglamentētā sfēra:

apaļo kokmateriālu uzmērīšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-12-14
T-312 SIA "Laboratorija AUCTORITAS" laboratorija Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006 67558757

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu, dzīvnieku barības, ūdens, kosmētikas, virsmas nomazgājumu, mēslošanas līdzekļu mikrobioloģiskā testēšana; ūdens un kosmētikas fizikāli ķīmiskā testēšana; ūdens, notekūdens, virsmu nomazgājumu un pārtikas produktu paraugu ņemšana
Neraglamentētā sfēra
2024-05-13
T-313 Atvasinātas publiskas personas "Agroresursu un ekonomikas institūts" Graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija Juridiskā adrese: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 Atrašanās vieta: "Dižzemes”, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258 63220263

Nereglamentētā sfēra:

graudu un to pārstrādes produktu fizikālā testēšana

Reglamentētā sfēra:

graudu un to pārstrādes produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2025-04-12
T-316 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts" Testēšanas laboratorija Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001 63010605

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: Būvizstrādājumu, koksnes materiālu un to izstrādājumu un mēbeļu mehāniskā un fizikāli ķīmiskā testēšana, cietās biodegvielas fizikālā testēšana

Reglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: būvizstrādājumu, koksnes materiālu un to izstrādājumu mehāniskā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditētā sfēra
2025-04-14
T-318 Akciju sabiedrības "Preiļu siers" laboratorija Daugavpils iela 75, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 65322561

Nereglamentētā sfēra:

svaigpiena fizikāli ķīmiskā testēšana, piena un piena produktu fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

svaigpiena fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-11-26
T-319 Akciju sabiedrības "Putnu fabrika Ķekava" Ražošanas kontroles laboratorija "Putnu fabrika Ķekava", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 67874090

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu, dzīvnieku barības, putnu fekāliju, ražošanas vides paraugu, ūdens un dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskai testēšanai; putnu asins serumu seroloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskai testēšanai un mikrobioloģiskā testēšana
Nergelamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2025-02-16
T-320 Sabiedrība ar ierobežotu atbilību "SGS Latvija Ltd" Laboratorija Juridiskā adrese: Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045 Laboratoriju atrašanās vietas: Dzintaru prospekts 66, Ventspils, LV-3601 (V); Tvaika iela 7a, Rīga, LV-1005 (R); Brīvostas iela 22, Liepāja LV-3401 (L) 67166512

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra:naftas produktu fizikālā, fizikāli ķīmiskā un ķīmiskā testēšana; ogļu, cietās biodegvielas un cietā reģenerētā kurināmā mehāniskā, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; mēslošanas līdzekļu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana, graudu un graudaugu produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: benzīna un dīzeļdegvielas fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā elastīgā sfēra
Reglamentētā elastīgā sfēra
2025-03-25
T-331 Akaciju sabiedrība "Olainfarm" Kvalitātes vadības departamenta laboratorijas Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 67013703

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana; dzeramā ūdens un ūdens fizikāli ķīmiskā testēšana
Reglamentētā sfēra
2026-05-22
T-333 Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde Ekspertīžu birojs: Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009 ; Stabu iela 89, Rīga, LV-1009; Rīgas ekspertu nodaļa: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009; Ogre, Brīvības iela 6, LV-5001; Kurzemes ekspertu nodaļa: Bāriņu iela 3, Liepāja, LV-3400; Zemgales ekspertu nodaļa: Pētera iela 5, Jelgava, LV-3000; Jēkabpils, Brīvības iela 122, LV-5201; Vidzemes ekspertu nodaļa: Dārza iela 2a, Valmiera, LV-4201; Gulbene, Gaitnieku iela 2a, LV-4401; Latgales ekspertu nodaļa: 18.novembra iela 39a, Daugavpils, LV-5403; Rēzekne, Kr.Valdemāra iela 20, LV-4601 67208662

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra:DNS genotipa noteikšana cilvēka bioloģiskajā materiālā; narkotisko un psihotropo vielu noteikšana dažādos objektos; spirta (etanola) un alkoholu izpēte; naftas produktu izpēte; daktiloskopiskā identifikācija un papillārlīniju pēdu vizualizēšana; dokumentu tehniskā izpēte; rokrakstu un parakstu izpēte; informācijas tehnoloģiju izpēte; šaujamieroču un munīcijas diagnostiskā izpēte
Nereglamentētā sfēra
2025-12-16
T-341 Rīgas Tehniskās universitātes Ceļu būvmateriālu laboratorija Juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658; Laboratorijas atrašanās vietas adrese: Ķīpsalas iela 6B, Rīga, LV-1048 29213467

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu, bitumena un minerālo materiālu fizikālā un mehāniskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-11-07
T-349 SIA "TEHNISKAIS CENTRS" Testēšanas laboratorija Dzirnavu iela 157-2, Rīga, LV-1050 67614298

Nereglamentētā sfēra:

Mašīnbūves, enerģētikas un celtniecības nozares metāla izstrādājumu, cauruļvadu, rezervuāru, metināto savienojumu, pamatmetālu un kompozītmateriālu virsmas nesagraujošā testēšana ar ultraskaņas, magnētisko daļiņu, penetrācijas, radiogrāfisko un vizuālās pārbaudes metodēm
Akreditācijas sfēra
2026-12-04
T-352 Ceļu būves firmas SIA "Binders" Ceļu būvmateriālu laboratorija Atrašanās vieta: Vangažu ABR, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141; Daugavpils ABR, Dunduru iela 7u, Daugavpils, LV-5404; Juridiskā adrese: Smilšu iela 10-104, Rīga, LV-1050 67995515

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: bituminēto maisījumu, minerālmateriālu, grunts un bitumena fizikālā, fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana; bituminēto maisījumu, minerālmateriālu un bitumena paraugu ņemšana
Neraglamentētā sfēra
2025-11-04
T-362 Valsts tiesu ekspertīžu birojs Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013 67374010

Nereglamentētā sfēra:

rokraksta/paraksta identificēšana; dokumentu tehniskā izpēte; dokumentu materiālu izpēte; informācijas tehnoloģiju izpēte; pirkstu pēdu vizualizēšana un identificēšana; tekstilšķiedru vizuāla un fizikāla izpēte; stikla izpēte; krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte; speciālo ķīmisko vielu noteikšana; degošu šķidrumu un to atlikumu noteikšana; šāviena pēdu izpētе; elementu sastāva noteikšana; augu ekstraktvielu noteikšana; augsnes izpēte; reljefo identifikācijas zīmju vizuāla, ķīmiska un fizikāla izpēte; ceļu satiksmes negadījumu izpēte; tahogrāfa datu izpēte
Nereglamentētā elastīgā sfēra:
2022-06-19
T-368 SIA "Krustpils" materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Rīgas iela 33, Jēkabpils, LV - 5202, Latvija. Atrašanās vieta: „Ceļinieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222 29721842

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu, minerālmateriālu un grunts fizikālā, fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana
Nereglamentētā sfēra:
2022-04-27
T-370 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides impulss" Vides piesārņojuma kontroles laboratorija Juridiskā adrese: Kaņiera iela 4A-90, Rīga, LV – 1063 Atrašanās vieta: Maskavas iela 322b, Rīga, LV-1063 29178204

Nereglamentētā sfēra:

izmešu un darba zonas gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana, gāzu plūsmas fizikālā
Akreditācijas sfēra:
2027-01-04
T-380 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI" Ceļu būvmateriālu laboratorija "Burzava" Juridiskā adrese: Meža iela 1, Rēzekne, LV-4601 Atrašanās vietas adrese: Asfaltbetona rūpnīca "Burzava", Djogi, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 64635070

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu paraugu ņemšana un fizikālā testēšana, minerālo materiālu mehāniskā un fizikālā testēšana, ceļa segas konstruktīvo slāņu mehāniskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-02-12
T-391 Biedrība "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" Kokmateriālu testēšanas laboratorija Dzērbenes iela 27-219, Rīga, LV-1006 29253911

Nereglamentētā sfēra:

cietās biodegvielas paraugu ņemšana un sagatavošana, cietā biokurināmā testēšana, nosakot mitrumu un pelna saturu

Reglamentētā sfēra:

apaļo kokmateriālu uzmērīšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
Mandatory scope
2023-06-02
T-392 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “BALTIJAS TESTĒŠANAS CENTRS” Izmēģinājumu centrs Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039 67801726

Nereglamentētā sfēra:

dzelzceļa ritošā sastāva masas un gabarītu mērīšana; ekipāžas daļu, iekāpšanas sistēmu, virsbūvju, riteņpāru un asu testēšana; vilces un enerģētisko rādītāju mērīšana; bremžu parametru mērīšana; dinamikas parametru mērīšana; spriegumu un spēku dzelzceļa sliedēs mērīšana; trokšņa, vibrāciju un apgaismojuma mērīšana

Reglamentētā sfēra:

dzelzceļa ritošā sastāva gabarītu mērīšana; vibrāciju mērīšana
Nereglamentētā sfēra
2024-03-05
T-393 SIA "Ceļu eksperts" testēšanas un mērījumu laboratorija Juridiskā adrese: Aveņu iela 1, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052 Atrašanās vietas: ″Asfaltnieki″, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123; Savienības iela 2, Jelgava, LV-3007 67255696

Nereglamentētā sfēra:

minerālmateriālu, hidrauliski saistīto un nesaistīto minerālmateriālu maisījumu, bitumena, bituminēto maisījumu, svaiga un sacietējuša betona paraugu ņemšana un fizikāli – mehānisko īpašību testēšana; grunts un nesaistīto ceļa konstruktīvo slāņu nestspējas testēšana
Nereglamentētā sfēra
2023-04-09
T-394 Zāļu valsts aģentūras Zāļu ekspertīzes laboratorija Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003 67078424

Nereglamentētā sfēra:

Elastīgā sfēra: zāļu, farmaceitisko aktīvo vielu un palīgvielu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; attīrīta ūdens fizikālā testešana
Nereglamentētā sfēra
2023-06-16
T-396 Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūras "Meža pētīšanas stacija" Meža sēklu kontroles laboratorija Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas novads, LV-4860 64826442

Reglamentētā sfēra:

meža koku un krūmu sēklu bioloģiskā un bioķīmiskā testēšana
Reglamentētā sfēra
2023-10-02
T-397 SIA "LEITC" Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048 22001023

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra:elektromagnētiskās saderības (EMS) testēšana un radio spektra mērījumi
Nereglamentētā elastīgā sfēra
2023-05-12
T-399 SIA "ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT" Vides izpētes laboratorija Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010 67245411

Nereglamentētā sfēra:

gaisa kvalitātes testēšana, augsnes un atkritumu paraugu ņemšana, vides trokšņa testēšana un aprēķināšana, skaņas (gaisā) izolācijas, triecientrokšņa izolācijas un telpu reverberācijas laika testēšana

Reglamentētā sfēra:

vides trokšņa un darba vides trokšņa testēšana un aprēķināšana, skaņas jaudas testēšana, gaisa kvalitātes testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-06-12
T-401 AS "Ventspils Grain Terminal" Paraugu analītiskā laboratorija Dzintaru iela 15, Ventspils, LV-3602, Latvija 63668803

Nereglamentētā sfēra:

graudu un eļļas augu sēklu paraugu ņemšana un fizikālā, fizikāli ķīmiskā un bioloģiskā testēšana; graudu pārstrādes produktu fizikālā testēšana; lietus notekūdeņu paraugu ņemšana un fizikālā testēšana; atmosfēras gaisa un darba vides gaisa fizikālā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2024-04-15
T-404 Akciju sabiedrba "Balticovo" laboratorija A/S "Balticovo", Administratīvā ēka, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 63943857

Nereglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens, pārtikas produktu, dzīvnieku barības, putnu fekāliju, olu čaumalu un ražošanas sākumstadijas vides paraugu mikrobioloģiskā testēšana, olu produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-08-22
T-421 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "R & S TET" laboratorija Juridiskā adrese: Ganību dambis 17A k-3, Rīga, LV-1045 Atrašanās vieta: Rūpniecības iela 52, Rīga, LV-1045 22007444

Nereglamentētā sfēra:

darba vides fizikālā testēšana un emisiju fizikāli ķīmiskā testēšana, vides trokšņa mērīšana

Reglamentētā sfēra:

darba vides gaisa un emisiju fizikāli ķīmiskā testēšana, vibrācijas un trokšņu mērīšana, notekūdens paraugu ņemšana
Reglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
2024-04-23
T-428 SIA "Eden Springs Latvia" mikrobioloģijas laboratorija Rīgas gatve 8-2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 80008181

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens paraugu ņemšana un mikrobioloģiskā testēšana
Reglamentētā sfēra
2024-11-04
T-442 SIA "INSPECTORATE LATVIA Ltd" Laboratorija Juridiskā adrese:P.Stradiņa iela 29,Ventspils LV-3602 Atrašanās vieta: Dzintaru iela 90, Ventspils, LV-3602 63602691

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra:naftas produktu, mēslošanas līdzekļu, ogļu un koksa fizikālā, ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-12-12
T-447 AS "VentEko" laboratorija (Biroja adrese) Atrašanās vieta: Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 ; Juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601 67913155

Reglamentētā sfēra:

pazemes ūdens un grunts paraugu ņemšana
Reglamentētā sfēra
2025-12-21
T-449 Azerbaidžānas pārtikas drošības institūta Apšeronas reģionālā izmeklējumu laboratorija Juridiskā adrese: Hagani street 82, Baku, AZ 0102, The Republic of Azerbaijan Atrašanās vieta: H.Aliyev ave.120, Khirdalana, AZ 0102, The Republic of Azerbaijan +994 123494250

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu, t.sk., dzeramā ūdens un alkoholisko dzērienu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; ūdens, pārtikas produktu un dzīvnieku barības mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2026-04-15
T-455 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA" Materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Starta iela 5, Rīga, LV-1026, Latvija Laboratorijas atrašanās vietas: "Ceļdari", Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, Latvija; Jaunceltnes iela 20, Aizkraukle, LV-5101, Latvija 63662229

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu un minerālmateriālu fizikālā, fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2026-06-14
T-457 SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Laboratorijas dienesta Laboratorija stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs” Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, Latvija Atrašanās vieta: Linezera iela 3, Rīga, LV-1006, Latvija 67014500

Nereglamentētā sfēra:

vides paraugu un dažādu materiālu virusoloģiska testēšana, virsmu noskalojumu, medicīnas instrumentu un sterilo materiālu bakterioloģiska testēšana
Nereglamentētā sfēra
2026-05-27
T-464 Akciju sabiedrības "GRINDEKS" Vides kontroles laboratorija Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 67083541

Nereglamentētā sfēra:

darba vides fizikālā testēšana

Reglamentētā sfēra:

darba vides gaisa paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana, darba vides trokšņa mērīšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2026-11-07
T-482 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BTM LAB” Būvmateriālu testēšanas un mērījumu laboratorija Juridiskā adrese: Ziepniekkalna 21a, Rīga, LV-1004 Atrašanās adrese: Granīta iela 13, Rīga, LV-1057 29112197

Nereglamentētā sfēra:

minerālmateriālu, grunts un betona izstrādājumu fizikālā un mehāniskā testēšana; minerālmateriālu un svaiga betona paraugu ņemšana
Nereglamentētā sfēra
2022-10-02
T-484 Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Ekspertīzes un izpētes departaments Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2 k-6, Rīga, LV-1038 67536138

Nereglamentētā sfēra:

DNS genotipa noteikšana cilvēka bioloģiskajā materiālā; psihoaktīvo vielu identificēšana cilvēka bioloģiskajā materiālā un lietiskajos pierādījumos; ķīmisko elementu (no Ca līdz U) noteikšana bioloģiskajos objektos un šķidrumos; autopsijā iegūtu cilvēka audu morfoloģiskās ainas noteikšana
Nereglamentētā sfēra
2022-11-20
T-485 Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DG TERMINĀLS” Laboratorija Pulvera iela 33, Liepāja, LV-3405 25608465

Nereglamentētā sfēra:

naftas produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana, naftas produktu paraugu ņemšana
Nereglamentētā sfēra
2022-11-12
T-492 Nahčivanas Autonomās Republikas Ekonomikas ministrijas SIA „Patērētāju preču ekspertīzes centrs” Centrālā Pārtikas Kontroles Laboratorija G. Alijeva prospekts 6, Nahčivana, Azerbaidžānas Republika, AZ 7003 +994365451282

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un toksikoloģiskā testēšana; dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2023-01-27
T-494 Valsts akciju sabiedrba "Starptautiskā lidosta "Rīga"" Kvalitātes departamenta Vides trokšņa laboratorija Lidosta "Riga" 10/1, Mārupes novads, Latvija, LV-1053 67060435

Nereglamentētā sfēra:

aviācijas trokšņu automātiskā pārraudzīšana lidlauku tuvumā, vides trokšņa mērīšana

Reglamentētā sfēra:

vides trokšņa mērīšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-06-04
T-502 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NDT WELDING" Nesagraujošā testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Vidzemes aleja 6-27, Rīga, LV-1024; Laboratorijas atrašanās vietas adrese: Strazdumuižas iela 80-309, Rīga, LV-1024 29410027

Nereglamentētā sfēra:

mašīnbūves, enerģētikas un transporta nozares objektu (t.sk. celšanas iekārtu, katliekārtu, spiedieniekārtu kompleksu, bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru, cisternu, maģistrālo cauruļvadu), metālizstrādājumu un metālkonstrukciju šuvju, kas savienotas ar kausēšanas paņēmienu un metināto savienojumu nesagraujošā testēšana ar vizuālās, penetrācijas, ultraskaņas (UT, PAUT un TOFT) un magnētisko daļiņu metodēm
Nereglamentētā sfēra
2023-06-10
T-506 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L-Ekspresis" Nesagraujošās kontroles laboratorija Kalna iela 68a, Rīga, LV-1003, Latvija 67897650

Nereglamentētā sfēra:

dzelzceļa vagonu riteņpāru nesagraujošā kontrole ar ultraskaņas metodi; dzelzceļa vagonu un riteņpāru, bukšu mezglu detaļu, autosakabes ierīču detaļu, bremžu sviru pārvadu detaļu un kravas vagonu riteņu lējumu detaļu nesagraujošā kontrole ar magnētisko daļiņu (pulvermagnētisko) metodi; kravas vagonu riteņu lējumu detaļu nesagraujošā kontrole ar ferozondes metodi
Nereglamentētā sfēra
2023-12-18
T-510 SIA "Latvijas Ģeotehniskā Laboratorija” Latvijas Ģeotehniskā Laboratorija "Gruntseksperts” Juridiskā adrese: Baznīcas iela 26-44, Jūrmala, LV-2015 Atrašanās vieta: Margrietas iela 7, Rīga, LV-1046 29189829

Nereglamentētā sfēra:

grunts un minerālmateriālu fizikālā un mehāniskā testēšana, grunts un ūdens fizikāli ķīmiskā un ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2024-05-17
T-514 Atvērtas akcionāru sabiedrības "Azersu" Centrālā laboratorija Юридический адрес: Пр-т Москва 67, г.Баку, индекс АЗ1012, Республика Азербайджан Адрес местанахождения: Ул. Аким Аббасов 137, г.Баку, индекс АЗ1010, Республика Азербайджан Legal address: Pr-t Moskva 67, Baku city, AZ1012, Republic of Azerbaijan Laboratory address: Akim Abbasov str.137, Baku city, AZ1010, Republic of Azerbaijan (99412)434-65-60

Nereglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens un notekūdeņu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens paraugu ņemšana
Nereglamentētā sfēra
2024-02-23
T-515 SIA "Baltic Research Center" Juridiskā adrese: Gaujas iela 24/32, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136 Atrašanās vietas: Gaujas iela 24/32, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136; “Lauču lejas”, Iecava, Iecavas nov., LV-3913 26648433

Nereglamentētā sfēra:

gaismekļu fotometriskie, kolorimetriskie un fotobioloģiskā drošuma mērījumi; metālisko materiālu novērtējums izturībā pret koroziju, elektrisko iekārtu ar apvalku aizsardzības pakāpes pārbaude (IK koda tests), iekārtu ar apvalku aizsardzības pakāpes pārbaude (IP koda tests)

Reglamentētā sfēra:

darba vietas apgaismojuma mērījumi
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-03-12
T-516 SIA "INLAB" Meža iela 4, Rīga, LV-1048 66116555

Nereglamentētā sfēra:

aizsargmateriāla testēšana, virsmas radioaktīva sasmērējuma mērījumu veikšana, medicīnisko un nemedicīnisko iekārtu elektrodrošības testēšana

Reglamentētā sfēra:

izotopisko un neizotopisko jonizējošā starojuma avotu testēšana (darba vietas radiācijas monitorings), individuālo aizsarglīdzekļu pārbaude
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-03-25
T-520 AS "Ceļuprojekts" Ģeotehniskā laboratorija Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024 67840577

Nereglamentētā sfēra:

grunts un minerālmateriālu mehāniskā un fizikālā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2024-06-07
T-525 SIA "Incolab Services Latvia" testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Uriekstes iela 9, Rīga, LV-1005 Laboratorijas atrašanās vietas: Jēkabpils iela 3, Rīga, LV-1003, Uriekstes iela 9, Rīga, LV-1005, Eksporta iela 15, Rīga, LV-1045; Dzintaru iela 9, Ventspils, LV-3604; Dzintaru iela 41, Ventspils, LV-3604, Atslēdznieku iela 23, Liepāja, LV-3401 67351308

Nereglamentētā sfēra:

ogļu, antracīta, koksa, naftas koksa, cietās biodegvielas, mangāna un dzelzs rūdu, dzelzs sakausējumu paraugu ņemšana un sagatavošana; ogļu, antracīta, koksa, naftas koksa un cietās biodegvielas fizikālā, fizikāli ķīmiskā un ķīmiskā testēšana; mangāna un dzelzs rūdu fizikālā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2024-07-09
T-527 SIA "AMECO vide" laboratorija Juridiskā adrese: Ezermalas iela 2 k-2-9, Rīga, LV-1006; Atrašanās adrese: Līduma iela 31, Rīga, LV-1079 28678860

Reglamentētā sfēra:

grunts, virszemes ūdens (ezeri, ūdenstilpes, upes un straumes), dzeramā ūdens, notekūdens, pazemes ūdens paraugu ņemšana; pazemes ūdens, dzeramā ūdens, notekūdens un virszemes ūdens fizikāli ķīmiskā testēšana
Reglamentētā sfēra
2025-01-03
T-544 SIA „J.S.Hamilton Baltic” laboratorija Mazā Rencēnu iela 12, Rīga, LV-1073 66103389

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu, dzīvnieku barības, pārtikas ražošanas un pārstrādes vides paraugu (virsmas nomazgājumu) un ūdens mikrobioloģiskā testēšana; pārtikas produktu, dzīvnieku barības, pārtikas ražošanas un pārstrādes vides paraugu (virsmas nomazgājumu) molekulāri bioloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

pārtikas produktu mikrobioloģiskā un molekulāri bioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-12-15
T-554 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" Kvalitātes kontroles laboratorija Juridiskā adrese: Satiksmes iela 7, Jelgava, LV-3007 Atrašanās vieta: Aviācijas iela 18K, Jelgava, LV-3004 26111121

Nereglamentētā sfēra:

minerālmateriālu paraugu ņemšana, bituminēto maisījumu un minerālmateriālu fizikālo un mehānisko īpašību testēšana, grunts un ar saistvielām nesaistītu minerālmateriālu izbūvētu kārtu testēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-05-16
T-559 Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta Vides monitoringa laboratorija Āzenes iela 12 k-1, Rīga, LV-1048 67089923

Nereglamentētā sfēra:

Cietā biokurināmā fizikālā un mehāniskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2026-09-04
T-562 Incolab Services Russia S.C. pārstāvniecības Ust-Lugā testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Novostroek iela 25, korpuss 2, Sanktpēterburga, Krievijas Federācija Laboratorijas atrašanās vieta: ogļu termināla "Rosterminalugol" teritorija, jūras tirdzniecības osta Ust-Luga, Kingisepas rajons, Ļeņingradas apgabals, Krievijas Federācija 8-921-750-03-74

Nereglamentētā sfēra:

ogļu, antracīta, koksa, naftas koksa, biodegvielas, mangāna rūdas paraugu ņemšana un sagatavošana; ogļu, antracīta, koksa, naftas koksa, biodegvielas, mangāna rūdas fizikālā, fizikāli ķīmiskā un ķīmiskā testēšana.
Neraglamentētā sfēra
2025-12-19
T-573 SIA "CARGO SURVEY LATVIA" Pulka iela 3, Rīga, LV-1007

Nereglamentētā sfēra:

naftas produktu paraugu ņemšana, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

naftas produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; denaturēta spirta fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfērā
2026-06-25
T-582 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GEO CONSULTANTS" laboratorija Juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004 Laboratorijas atrašanās vieta: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121 67627504

Nereglamentētā sfēra:

atkritumu un cietā kurināmā paraugu ņemšana; atkritumu, cietās biodegvielas, cietā kurināmā, grunts, minerālo materiālu un augsnes fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

pazemes un virszemes ūdens, notekūdens, augsnes un grunts paraugu ņemšana; pazemes ūdens, grunts, minerālo materiālu un augsnes paraugu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2026-10-18
T-584 SIA "Virsma" atkritumproduktu un kurināmā izpētes un testēšanas laboratorija Juridiskā adrese un laboratorijas atrašanās vieta: Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006 67558782

Nereglamentētā sfēra:

cietā kurināmā, atkritumproduktu un atkritumu paraugu ņemšana un sagatavošana testēšanai; mehāniskā, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

atkritumu un atkritumproduktu paraugu ņemšana; fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Neraglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra:
2026-10-25
T-587 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OŠUKALNS” Materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Bebru iela 104 A, Jēkabpils, LV-5201 Laboratorijas adrese: “Ievlejas”, Salas novads, Salas pagasts, LV-5230

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu un minerālmateriālu fizikālā un mehāniskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2026-06-28
T-593 SIA “Aviācijas pētniecības centrs” Testēšanas laboratorija Ziemeļu iela 24, Lidosta “Rīga”, Mārupes nov., LV-1053 67468850

Nereglamentētā sfēra:

Lidaparātu un citu mašīnu un iekārtu agregātu un komponentu mehāniskā testēšana ar vibrācijas un citu dinamisko un statisko parametru mērīšanu
Akreditācijas sfēra
2026-12-21
T-610 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''SALDUS CEĻINIEKS" Ceļu būvmateriālu testēšanas laboratorija Brīvības iela 11A, Saldus, Saldus novads, LV-3801; Laboratorijas atrašanās vietas adreses: ''Kurzemnieki'', Sankaļi, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5204; ''Ceļinieki'', Brocēnu novads, LV-3851 +371 63807060

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu un minerālo materiālu fizikālā, mehāniskā testēšanā un paraugu ņemšana
Nereglamentētā sfēra
2022-06-12
T-611 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TALCE" Ceļu būvmateriālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Stendes iela 3, Talsi, Talsu novads, LV-3201; Laboratorijas atrašanās vietas adrese: Ražotne “Villas”, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258 +371 63291311

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu un minerālo materiālu fizikālā, mehāniskā testēšana un paraugu ņemšana
Nereglamentētā sfēra
2022-06-17
T-612 SIA ''Labs 4'' Juridiskā adrese :Jelgavas iela 90, Rga, LV-1004;Laboratorijas arašanās vietas adrese:Matīsa iela 86, k-2, Rīga, LV-1009 29872348

Nereglamentētā sfēra:

grunts fizikālā un mehāniskā testēšana, minerālmateriālu fizikālā testēšana
Neraglamentētā sfēra
2022-08-13
T-616 SIA ''METRIO'' Juridiskā adrese: Salaspils iela 12 k-5-48, Rga, LV-1057; Atrašanās adrese: Braslas iela 24C, Rga, LV-1035

Nereglamentētā sfēra:

darba vides fizikālā testēšana

Reglamentētā sfēra:

darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-04-16
T-617 Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" Zemes dzīles minerālo materiālu testēšanas un pētniecības laboratorija Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 Laboratorijas atrašanās vietas adrese: Rīgas iela 111, Salaspils, LV-2119

Nereglamentētā sfēra:

minerālo materiālu paraugu ņemšana, fizikālā, mehāniskā un ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2022-12-09
T-619 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autoceļu izpētes centrs" Gunāra Astras iela 5, Rīga, LV-1084 28674823

Nereglamentētā sfēra:

minerālmateriālu un bituminēto maisījumu fizikālā un mehāniskā testēšana; grunts un nesaistīto ceļu konstruktīvo slāņu nestspējas testēšana; bituminēto maisījumu un minerālmateriālu paraugu ņemšana
Nereglamentētā sfēra
Voluntary scope
2023-08-01
T-620 Latvijas Universitātes Materiālu mehānikas institūta Materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586;Atrašanās vieta: Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006

Nereglamentētā sfēra:

kompozīto materiālu un sienas bloku mehāniskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2023-04-11
T-621 Biedrības '' Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija'' Kvalitates kontroles laboratorija ''Dīriņi'' Juridiskā adrese: Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005; Atrašanās vieta:: „Dīriņi“, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613

Nereglamentētā sfēra:

zivju eļļas un zivju miltu fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2023-05-26
T-625 SIA ''A7 BETONS'' būvmateriālu testēšanas laboratorija Amulas iela 2A, Rīga, LV-1002, LV-1002 +371 25450052

Nereglamentētā sfēra:

sacietējuša betona mehāniskā testēšana, svaiga un sacietējuša betona paraugu ņemšana
Nereglamentētā sfēra
2025-03-11
T-626 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''E. Gulbja laboratorija'' Brīvības gatve 366, Rīga, LV-1006

Nereglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2025-02-23
T-629 Sabiedrības veselības un pārtikas drošības centra Pārtikas produktu izmeklēšanas nodaļa Gjorogli iela 84, Ašhabada, 744013, Turkmenistāna ; st. Gorogly 84, Ashgabat, 744013, Turkmenistan, 744013; ул. Гёроглы 84, Ашхабад, 744013, Туркменистан

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu fizikāli-ķīmiskā, mikrobioloģiskā un molekulāri bioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-01-12
T-631 Atvasinātas publiskas personas "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" Meža vides laboratorija Rīgas iela 111, Salaspils, LV-2169 67942555

Nereglamentētā sfēra:

meža vides paraugu – nokrišņu un augsnes ūdens, augsnes un augu materiāla, siltumnīcefekta gāzu paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-04-02
T-636 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Augsnes Laboratorija laboratorija Juridiskā adrese:Kumbru iela 1-3, Druva, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862; Atrašanās vieta:Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862

Nereglamentētā sfēra:

augsnes fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-08-05
T-638 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MIKOR" Materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Brīvības iela 2, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5201;Laboratorijas adrese: Zilānu iela 143, Jēkabpils, LV-5202

Nereglamentētā sfēra:

minerālmateriālu fizikālā un mehāniskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-10-21
T-643 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeNiCoGd" Nesagraujošās testēšanas laboratorija Dzelzceļu iela 22/24, Daugavpils, LV-5401

Nereglamentētā sfēra:

tehnoloģisko un pacelšanas aprīkojumu, metāla konstrukciju, metālu un metālu sakausējumu savienojumu, kas sametināti ar kausēšanas paņēmienu, nesagraujošā testēšana ar vizuālo, ultraskaņas, penetrācijas un magnētisko daļiņu metodēm.
Nereglamentētā sfēra
2026-02-25
T-644 ''Ventspils nafta” termināls”, SIIA Vides un darba aizsardzības dienesta Vides laboratorija Talsu iela 75, Ventspils, Latvija, LV-3602

Nereglamentētā sfēra:

Pazemes ūdens paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2026-09-29
T-647 SIA “CTB” ceļu būvmateriālu testēšanas laboratorija Cukura iela 38 A, Liepāja, LV 3402 +371 63481168

Nereglamentētā sfēra:

Bituminēto maisījumu un minerālmateriālu paraugu ņemšana; bituminēto maisījumu un minerālmateriālu fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
Akreditācijas sfēra
2026-10-26
T-647 SIA "CTB" ceļu būvmateriālu testēšanas laboratorija Cukura iela 38 A, Liepāja, LV 3402 63481168

Nereglamentētā sfēra:

Bituminēto maisījumu un minerālmateriālu paraugu ņemšana; bituminēto maisījumu un minerālmateriālu fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
Akreditācijas sfēra
2026-10-26
T-651 SIA "MPa TEST" laboratorija Aviācijas iela 18K, Jelgava, LV-3004 26111121

Nereglamentētā sfēra:

Betona un minerālmateriālu paraugu ņemšana; betona, minerālmateriālu un grunts testēšana
Akreditācijas sfēra
2026-11-24

Uz lapas augšu