Reglamentētā joma pēc institūcijām

I-124

SIA "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" - TUV Rheinland grupa Darba aizsardzības un iekārtu novērtēšanas inspekcija

Adrese:
Ieriķu iela 3, korpuss C2, Rīga LV-1084
Telefons:
67568607
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.95/16/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/16/EK (1995.gada 29.jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem XI pielikums
29.06.1995
LiftiPirms ekspluatācijas objekta tehniskā pārbaude
Eiropas komisija Eiropas Padomes direktīva Nr.2010/35/ES
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/35/ES ( 2010. gada 16. jūnijs) par pārvietojamām spiediena iekārtām III pielikums "Atbilstības atkārtotas noērtēšanas procedūra"
16.06.2010
Transportējamās spiedtvertnes, to vārsti un tehnoloģiskais aprīkojums, cisternas. Baterijtransportlīdzekļi un baterijvagoni, daudzeementu gāzu konteineri (MEGC) to vārsti un tehnoloģiskais aprīkojumsPirms eksplutācijas un eksplutācijā esoša objekta periodiskā inspicēšana, starpposma inspicēšana un ārpuskārtas inspicēšana
Eiropas komisija Eiropas Parlamenta direktīva Nr.2008/68/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/68/EK ( 2008. gada 24. septembris) par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem I pielikums I 1.daļa, II pielikums II. 1.daļa, III pielikums III 1.daļa
24.09.2008
Transportējamās spiedtvertnes, to vārsti un tehnoloģiskais aprīkojums, cisternas. Baterijtransportlīdzekļi un baterijvagoni, daudzeementu gāzu konteineri (MEGC) to vārsti un tehnoloģiskais aprīkojumsPirms eksplutācijas un eksplutācijā esoša objekta periodiskā inspicēšana, starpposma inspicēšana un ārpuskārtas inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.113
Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība V nodaļa "Kravas celtņa tehniskās pārbaudes"
09.02.2010
Kravas celtņiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.136
Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība V nodaļa "Atrakciju iekārtas tehniskās pārbaudes"
16.02.2010
Publisko atrakciju iekārtasPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.137
Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība V nodaļa "Pacēlāja tehniskās pārbaudes"
16.02.2010
Cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlājiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.138
Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību 4.nodaļa "Katliekārtas tehniskās pārbaudes"
16.02.2010
KatliekārtasPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.157
Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu 5.2.nodaļa "Lifta tipa atbilstības deklarēšana (C modulis)
25.04.2000
LiftiPirms ekspluatācijas objekta tehniskā pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.164
Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība V nodaļa "Maģistrālo cauruļvadu pārbaude"
23.04.2002
Maģistrālie cauruļvadiEkspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.195
Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi V nodaļa "Liftu tehniskās pārbaudes"
02.03.2010
LiftiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.384
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība 5.nodaļa "Rezervuāru tehniskās pārbaudes"
28.08.2001
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāriPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.500
Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām 59.punkts
28.06.2011
Transportējamās spiedtvertnes, to vārsti un tehnoloģiskais aprīkojums, cisternas. Baterijtransportlīdzekļi un baterijvagoni, daudzelementu gāzu konteineri (MEGC) to vārsti un tehnoloģiskais aprīkojumsPirms eksplutācijas un eksplutācijā esoša objekta periodiskā inspicēšana, starpposma inspicēšana un ārpuskārtas inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.518
Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība IV nodaļa "Spiedieniekārtu kompleksa tehniskās pārbaudes"
16.09.2003
Spiedieniekārtu kompleksiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.538
Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība II nodaļa "Cisternas pirmreizējā pārbaude"; III nodaļa "Cisternas sākotnējā pārbaude"; IV nodaļa "Cisternas hermētiskuma pārbaude (starppārbaude)"; V nodaļa "Cisternas periodiskā pārbaude"; VI nodaļa "Cisternas ārpuskārtas pārbaude"
17.06.2009
Autocisternas (cisternkonteineri, noņemamās cisternas, portatīvās cisternas, ar vakuumu darbināmas cisternas, citas cisternas 1., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. vai 9.klases bīstamo vielu pārvadāšanai)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta periodiskā pārbaude - inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.555
Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība 4.nodaļa "Trošu ceļa tehniskās pārbaudes"
14.08.2007
Trošu ceļi cilvēku pārvadāšanaiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.581
Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība 12.nodaļas "Medicīnisko ierīču lietošanas, ekspluatācijas un tehniskā uzraudzība" 173.punkts un 13.nodaļas "Vigilances sistēma un nepārtrauktā tehniskā uzraudzība" 193. punkts
02.08.2005
I un II drošības grupas medicīnas ierīcesEksplutācijā esošu objektu elektrodrošības pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.581
Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība 12.nodaļas "Medicīnisko ierīču lietošanas, eksplutācijas un tehniskā uzraudzība" 173.punkts un 13.nodaļas "Vigilances sistēma un nepārtrauktā tehniskā uzraudzība" 196.punkts
02.08.2005
I drošības grupas medicīnas ierīces (anestēzijas inhalācijas narkozes iekārtas, elpināšanas iekārtas (izņemot ar roku darbināmās), ārējās sirds stimulācijas iekārtas, defibliratori, AF ķirurģiskās iekārtas, barokameras, neiromiostimulācijas iekārtas, infūzijas un perfūzijas sūkņi, inkubatori, intrakardiālie elektrokardiogrāfi un fonogrāfi, intrakardiālie asinsspiediena mērītāji, lāzerterapijas un lāzerķirurģijas ierīces, lototripsijas iekārtas, fotokoalugatori un lāzerkoalugatori, augstspiediena injekciju iekārtas, krioķiurģijas iekārtas, dialīzes iekārtas, mākslīgās asinsrites iekārtas, hipotermijas iekārtas, elektroapsildāmās gultas un citas sildierīces visam ķermenim, sterilizācijas un dezinfekcijas iekārtas ar paaugstinātu spiedienu), II un III grupas medicīnas ierīcesEkspluatācijā esošu objektu funkcionālā pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.636
Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību
20.07.2010
Eskalatori un konveijeri, kas paredzēti clvēku pārvietošanaiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tahniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.74
Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība VII nodaļa "Staciju tehnoloģisko iekārtu pārbaudes"
20.02.2001
Degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtasPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.953
Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība 5.nodaļa "Staciju tehniskās pārbaudes"
25.08.2009
Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpilces stacijasPirms eksplutācijas un eksplutācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
I-132

A/S "Inspecta Latvia" Inspicēšanas institūcija

Adrese:
Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013
Telefons:
67607900
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Padomes direktīva Nr.1999/36/EK
Padomes Direktīva 1999/36/EK (1999.gada 29.aprīlis) par pārvietojamām spiediena iekārtām IV pielikuma III daļas 1.modulis
29.04.1999
Transportējamās spiedieniekārtas 2.klases gāzu pārvadāšanai - transportējamās tvertnes (baloni, caurules, spiedienmucas, kriogēnās tvertnes, balonu paketes) un transportējamās cisternas (piestiprinātās cisternas, nomontējamās cisternas, cisternkonteineri, portatīvās cisternas, kā arī baterijtransportlīdzekļu un baterijvagonu cisternas)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta atbilstības pārvērtēšana un periodiskā pārbaude - inspicēšana
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.95/16/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/16/EK (1995.gada 29.jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem XI pielikums
29.06.1995
LiftiPirms ekspluatācijas objekta tehniskā pārbaude
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.262
Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību
16.03.2010
Pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas, kas iegūta, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, izmantojot dabas gāzi vai atjaunojamos energoresursus, gada pārskatu inspicēšanaGada pārskatu inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.113
Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība V nodaļa "Kravas celtņa tehniskās pārbaudes"
09.02.2010
Kravas celtņiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.137
Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība V nodaļa "Pacēlāja tehniskās pārbaudes"
16.02.2010
Cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlājiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.138
Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību 4.nodaļa "Katliekārtas tehniskās pārbaudes"
16.02.2010
KatliekārtasPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.138
Noteikumi par rūpniecisko energoauditu
03.12.2013
Rūpnieciskais energoauditorsNovērtēšana, ziņojumu sagatavošana
Ministru kabineta noteikumi Nr.157
Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu 5.2.nodaļa "Lifta tipa atbilstības deklarēšana (C modulis)"
25.04.2000
LilftiPirms ekspluatācijas objekta tehniskā pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.164
Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība V nodaļa "Maģistrālo cauruļvadu pārbaude"
23.04.2002
Maģistrālie cauruļvadiEkspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.195
Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi V nodaļa "Liftu tehniskās pārbaudes"
02.03.2010
LiftiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.221
Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā
03.10.2009
Pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas, kas iegūta ražojot elektroenerģiju koģenerācijā izmantojot dabas gāzi vai atjaunojamos energoresursus, gada pārskatiGada pārskatu inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.234
Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām 4.nodaļa "Lietotu transportējamo spiedieniekārtu atbilstības pārvērtēšanas procedūra"; 4.1.nodaļa "Autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas pirmreizējā pārbaude"; 5.2.nodaļa "Transportējamo spiedieniekārtu inspicēšana"
18.06.2002
Transportējamās spiedieniekārtas 2.klases gāzu pārvadāšanai - transportējamās tvertnes (baloni, caurules, spiedienmucas, kriogēnās tvertnes, balonu paketes) un transportējamās cisternas (piestiprinātās cisternas, nomontējamās cisternas, cisternkonteineri, portatīvās cisternas, kā arī baterijtransportlīdzekļu un baterijvagonu cisternas)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta atbilstības pārvērtēšana un periodiskā pārbaude - inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.377
Prasības tērauda velmēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība VI nodaļa "Velmēšanas iekārtu tehniskās pārbaudes"
23.08.2001
Tērauda velmēšanas iekārtasPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.384
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība 5.nodaļa "Rezervuāra tehniskās pārbaudes"
28.08.2001
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāriPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.400
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām
16.05.2006
Degvielas uzpildes iekārtā iebūvēta benzīna tvaika II pakāpes atsūknēšanas sistēmaEkspluatācijā esošu iekārtu periodiskā pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.518
Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība 4.nodaļa "Spiedieniekārtu kompleksa tehniskās pārbaudes"
16.09.2003
Spiedieniekārtas un to kompleksiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.538
Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība II nodaļa "Cisternas pirmreizējā pārbaude"; III nodaļa "Cisternas sākotnējā pārbaude"; IV nodaļa "Cisternas hermētiskuma pārbaude (starppārbaude)"; V nodaļa "Cisternas periodiskā pārbaude"; VI nodaļa "Cisternas ārpuskārtas pārbaude"
17.06.2009
Autocisternas (cisternkonteineri, noņemamās cisternas, portatīvās cisternas, ar vakuumu darbināmas atkritumu cisternas, citas cisternas 1., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. vai 9.klases bīstamo vielu pārvadāšanai)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta atbilstības pārvērtēšana un periodiskā pārbaude - inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.539
Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi 4.nodaļa "Cisternu, IBC konteineru un konteineru inspicēšana" (4.1. Cisternas sākotnējā inspicēšana; 4.2. Cisternas hermētiskuma inspicēšana (starpposma inspicēšana); 4.3. Cisternas periodiskā inspicēšana; 4.4. Cisternas ārpuskārtas inspicēšana; 4.5. IBC konteineru un konteineru inspicēšana)
17.06.2009
Dzelzceļa cisternas un konteineri (cisternvagonu cisternas, noņemamās cisternas, cisternkonteineri, portatīvās cisternas, citas cisternas, IBC konteineri, beztaras pārvadājumu konteineri)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta atbilstības pārvērtēšana un periodiskā pārbaude - inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.555
Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība 4.nodaļa "Trošu ceļa tehniskās pārbaudes"
14.08.2007
Trošu ceļi cilvēku pārvadāšanaiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.74
Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība VII nodaļa "Staciju tehnoloģisko iekārtu pārbaudes"
20.02.2001
Degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtasPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.778
Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju III nodaļa "Pārskata pārbaude un apstiprināšana"
07.09.2004
Pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisijuEnerģētikā - sadedzināšanas iekārtas; iekārtas melno metālu ražošanā un apstrādē; minerālu izstrādājumu ražošanā: iekārtas klinkera cementa ražošanai rotācijas krāsnīs vai iekārtas kaļķu ražošanai, iekārtas stikla, arī stikla šķiedras ražošanai, iekārtas apdedzināto māla izstrādājumu, arī jumta kārniņu, ķieģeļu, ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, krāsns podiņu vai porcelāna ražošanai
Ministru kabineta noteikumi Nr.87
Prasības tērauda kausēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība VIII nodaļa "Tērauda kausēšanas iekārtu tehniskās pārbaudes"
27.02.2001
Martena krāsnis un elektrokrāsnis; tērauda liešanas kausi un sārņu kausi; sagatavju nepārtrauktās liešanas mehānismi; tehnoloģiskās iekārtas, kas tieši saistītas ar tērauda kausēšanas iekārtuPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.953
Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība 5.nodaļa "Staciju tehniskās pārbaudes"
25.08.2009
Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijasTehniskā pārbaude
I-136

Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik" Inspekcija

Adrese:
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Telefons:
27036603;26789004
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.95/16/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/16/EK (1995.gada 29.jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem XI pielikums
29.06.1995
LiftiPirms ekspluatācijas objekta tehniskā pārbaude
Eiropas komisija Eiropas Padomes direktīva Nr.2010/35/ES
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/35/ES ( 2010. gada 16. jūnijs) par pārvietojamām spiediena iekārtām
16.06.2010
ADR nolīguma noteiktās transportējamās spiedieniekārtas (cisternas, baterijvagoni, daudzelementu gāzes konteineri (MEGC) to vārsti un tehnoloģiskais aprīkojums)Pirms eksplutācijas un eksplutācijā esoša objekta periodiskā inspicēšana, starpposma inspicēšana, ārpuskārtas inspicēšana, sākotnējā inspicēšana
Eiropas komisija Eiropas Parlamenta direktīva Nr.2008/68/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/68/EK ( 2008. gada 24. septembris) par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem I pielikuma 1.punkts 1.daļa
24.09.2008
ADR nolīguma noteiktās transportējamās spiedieniekārtas (cisternas, baterijvagoni, daudzelementu gāzes konteineri (MEGC) to vārsti un tehnoloģiskais aprīkojums)Pirms eksplutācijas un eksplutācijā esoša objekta periodiskā inspicēšana, starpposma inspicēšana, ārpuskārtas inspicēšana, sākotnējā inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.113
Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība V nodaļa "Kravas celtņa tehniskās pārbaudes"
09.02.2010
Kravas celtņiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.137
Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība V nodaļa "Pacēlāja tehniskās pārbaudes"
16.02.2010
Cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlājiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.138
Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību 4.nodaļa "Katliekārtas tehniskās pārbaudes"
16.02.2010
KatliekārtasPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.157
Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu 5.2.nodaļa "Lifta tipa atbilstības deklarēšana (C modulis)"
25.04.2000
LiftiPirms ekspluatācijas objekta tehniskā pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.164
Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība V nodaļa "Maģistrālo cauruļvadu pārbaude"
23.04.2002
Maģistrālie cauruļvadiEkspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.195
Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi V nodaļa "Liftu tehniskās pārbaudes"
02.03.2010
LiftiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.384
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība 5.nodaļa "Rezervuāra tehniskās pārbaudes"
28.08.2001
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāriPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.500
Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām 59.punkts
28.06.2011
ADR nolīguma noteiktās transportējamās spiedieniekārtas (cisternas, baterijvagoni, daudzelementu gāzes konteineri (MEGC) to vārsti un tehnoloģiskais aprīkojums)Pirms eksplutācijas un eksplutācijā esoša objekta periodiskā inspicēšana, starpposma inspicēšana, ārpuskārtas inspicēšana, sākotnējā inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.518
Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība 4.nodaļa "Spiedieniekārtu kompleksa tehniskās pārbaudes'
16.09.2003
Spiedieniekārtas un to kompleksiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.538
Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība II nodaļa "Cisternas pirmreizējā pārbaude"; III nodaļa "Cisternas sākotnējā pārbaude"; IV nodaļa II nodaļa "Cisternas pirmreizējas pārbaudes", III nodaļa "Cisternas sākotnējā pārbaude", IV nodaļa "Cisternas hermētiskuma pārbaude (starppārbaude)"; V nodaļa "Cisternas periodiskā pārbaude"; VI nodaļa "Cisternas ārpuskārtas pārbaude"
17.06.2009
Autocisternas (cisternkonteineri, noņemamās cisternas, portatīvās cisternas, ar vakuumu darbināmas atkritumu cisternas, citas cisternas 1., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. vai 9.klases bīstamo vielu pārvadāšanai)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta atbilstības pārvērtēšana un periodiskā pārbaude -inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.636
Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību III daļa "Eskalatora tehniskās pārbaudes"
20.07.2010
Eskalatori un konveijeri, kas paredzēti cilvēku pārvietošanaiPirms ekspluatācijas objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.74
Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība VII nodaļa "Staciju tehnoloģisko iekārtu pārbaudes"
20.02.2001
Degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtasPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.953
Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība 5.nodaļa „Staciju tehniskās pārbaudes”
25.08.2009
Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijasTehniskās pārbaudes
I-232

SIA Latvijas Autotransporta līdzekļu sertifikācijas centra "LALSC" inspekcija

Adrese:
Juridiskā adrese: Aleksandra Grīna bulvāris 13-7, Rīga, LV-1002 Atrašanās vieta: Ķīšezera iela 7, Rīga, LV-1026
Telefons:
67517150
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā I pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās)Ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā IB pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (digitālās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība
23.12.2002
Ātruma ierobežotājierīcesPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
I-293

Baltic Road Services SIA Tahogrāfu inspekcijas “LATINA”

Adrese:
Jūrmalas gatve 82 k.1-133, Rīga, LV- LV-1029
Telefons:
67407342
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā I pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā IB pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (digitālās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība
23.12.2002
Ātruma ierobežotājierīcesPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
I-298

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Volvo Truck Latvia" Tahogrāfu inspekcija

Adrese:
Adrese: Granīta iela 28A, Rumbula, Stopiņu nov., LV-1057 Inspicēšanas vietas: Granīta iela 28A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-1057 Kurzemes iela 40, Ventspils, LV-3602 Krāslavas iela 5, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5413 “Irbēni”, Burtnieku pag., Valmieras nov., LV-4219
Telefons:
67813200
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā I pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā IB pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (digitālās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība
23.12.2002
Ātruma ierobežotājierīcesPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
I-299

SIA "Nordtranselektro"

Adrese:
Braslas iela 22, Rīga, LV-1035; Inspicēšanas vietas: Braslas iela 22, Rīga, LV-1035
Telefons:
67563753
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā I pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā IB pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (digitālās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība
23.12.2002
Ātruma ierobežotājierīcesPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
I-303

Akciju sabiedrības "CATA" inspekcija

Adrese:
Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, LV-4101
Telefons:
64107814
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā I pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā IB pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (digitālās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība
23.12.2002
Ātruma ierobežotājierīcesPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
I-306

SIA "Scania Latvia" Inspicēšanas nodaļa

Adrese:
Tīraines iela 13, Rīga, LV-1058 Filiāles: "Robežlejas", Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220; Stacijas iela 129s, Daugavpils, LV-5401
Telefons:
67066600
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā I pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā IB pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (digitālās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība
23.12.2002
Ātruma ierobežotājierīcesPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
I-309

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TRANSPORTA SABIEDRĪBA LATVIJA" Inspicēšanas institūcija “Heders”

Adrese:
Juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 74-24, Rīga, LV-1067 Novērtēšanas vietas: Ganību dambis 26, Rīga, LV-1005; Maskavas iela 443A, Rīga, LV-1063; Siltuma iela 5, Rīga, LV-1058
Telefons:
67382222
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā I pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaudes
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā IB pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (digitālās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība
23.12.2002
Ātruma ierobežotājierīcesPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
I-322

Z/s "Podnieki" Inspekcija

Adrese:
Juridiskā adrese: "Podnieki", Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285 Novērtēšanas vietas: "Podnieki", Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285; Vasaras iela 4, Jelgava, LV-3007
Telefons:
29477037
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā I pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā IB pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (digitālās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība
23.12.2002
Ātruma ierobežotājierīcesPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
I-329

SIA "Latvijas iepakojuma sertifikācijas centrs" Inspicēšanas audita nodaļa

Adrese:
Augusta Deglava iela 66, Rīga, LV-1035
Telefons:
67290001
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.221
Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā
03.10.2009
Pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas, kas iegūta ražojot elektroenerģiju koģenerācijā izmantojot dabas gāzi vai atjaunojamos energoresursus, gada pārskatiGada pārskatu inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.631
Videi kaitīgu preču atkritumu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība un kārtība, kādā nosaka personu, kura drīkst veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu
18.09.2007
Iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu pārskatiPārskatu auditēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.631
Videi kaitīgu preču atkritumu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība un kārtība, kādā nosaka personu, kura drīkst veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu
18.09.2007
Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskatiPārskatu auditēšana
I-332

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TERMES” Kalibrēšanas laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Druvienas iela 18-8, Rīga, LV-1079 Atrašanās vieta: Sergeja Eizenšteina iela 43A, Rīga LV-1073 Masina 1, Tallina, Igaunija, 10144
Telefons:
67531630
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta direktīva Nr.2009/23/EK
Par neautomātiskiem svariem II pielikuma 3.punkts "EK verifikācija" un 4.punkts "EK vienības verifikācija"
23.04.2009
Neautomātiskie svari. Mērdiapazons (0 - 200) t. Precizitātes klase I, II, III, IIIIEK verificēšana
Eiropas komisija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2004/22/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/22/EK (2004. gada 31. marts) par mērinstrumentiem
31.03.2004
Ūdens patēriņa skaitītāji DN (15 100), mērdiapozons: (0,015 - 80,0) m3/hTipa atbilstības deklarācija, kas pamatota ar produkta verifikāciju - F modulis
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.664
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem
22.08.2006
Ūdens patēriņa skaitītāji DN (15 100), mērdiapozons: (0,015 - 80,0) m3/hTipa atbilstības deklarācija, kas pamatota ar produkta verifikāciju - F modulis
Ministru kabineta noteikumi Nr.180
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/23/EK (2009. gada 23. aprīlis). par neautomātiskiem svariem
07.03.2006
Neautomātiskie svari. Mērdiapazons (0 - 200) t. Precizitātes klase I, II, III, IIIIEK verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība OIML R 49-1 "Aukstā dzeramā ūdens un karstā ūdens patēriņa skaitītāji" 1.daļa "Metroloģiskās un tehniskās prasības"; OIML R 49-2 "Aukstā dzeramā ūdens un karstā ūdens patēriņa skaitītāji" 2.daļa: "Testēšanas metodes"
28.06.2005
Ūdens patēriņa skaitītāji DN (15-100). Mērdiapazons: (0.015-80.0) m3/hEEK pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Manometri. Mērdiapazons (0 - 58.8) MPa. Precizitātes klase 1.6; 2.5; 4. Mērdiapazons (0.1 - 6) MPa. Precizitātes klase 0.25; 0.6; 1.0; 1.6; 2.5; 4. Mērdiapazons (0 - 0.588) MPa. Precizitātes klase 1.6; 2.5; 4. Mērdiapazons (0 - 0.035) MPa. Precizitātes klase 1.6; 2.5Nacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.673
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem
22.08.2006
Ūdens patēriņa skaitītāji DN (15 100), mērdiapozons: (0,015 - 80,0) m3/hTipa atbilstības deklarācija, kas pamatota ar produkta verifikāciju - F modulis
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Ūdens patēriņa skaitītāji DN (15-100). Mērdiapazons: (0.015-80.0) m3/hAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Siltumenerģijas skaitītāji DN (15-100). Mērdiapazons: (0.015-80.0) m3/h, precizitātes klase 2; 3Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Manometri. Mērdiapazons (0 - 58.8) MPa. Precizitātes klase 1.6; 2.5; 4. Mērdiapazons (0.1 - 6) MPa. Precizitātes klase 0.25; 0.6; 1.0; 1.6; 2.5; 4. Mērdiapazons (0 - 0.588) MPa. Precizitātes klase 1.6; 2.5; 4. Mērdiapazons (0 - 0.035) MPa. Precizitātes klase 1.6; 2.5Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Neautomātiskie svari. Mērdiapazons (0 - 200) t. Precizitātes klase I, II, III, IIIIAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm OIML R 117-1 "Šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsisēmas" 1.daļa""Metroloģiskās un tehniskās prasības"
05.12.2006
Šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēma: degvielas uzpildes aparāti degvielas uzpildes stacijās (izņemot LPG), mērdiapazons (2 - 150) l/min, precizitātes klase 0.5; sašķidrinātās gāzes (LPG) uzpildes aparāti degvielas uzpildes stacijās, mērdiapazons (2 - 150) l/min, precizitātes klase 1Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm OIML R 111-1 "Atsvari klase E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 un M3" 1.daļa "Metroloģiskās un tehniskās prasības"
05.12.2006
Atsvari. Mērdiapazons (100mg - 20kg), precizitātes klase M1, M2; mērdiapazons (1g - 20kg), precizitātes klase M3Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm OIML R 106-1 "Automātiskie dzelzceļa vagonu svari" 1.daļa "Metroloģiskās un tehniskās prasības"
05.12.2006
Dzelzceļa vagonu svari. Mērdiapazons (0 - 200) t; precizitātes klase 0.2; 0.5; 1.2Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm OIML R 16-1 "Neinvazīvie mehāniskie sfigmomanometri" OIML R 16-2 "Neinvazīvie elektroniskie sfigmomanometri"
05.12.2006
Sfigmomanometri Mērdiapazons (0-300) mmHg, precizitātes klase 3 mmHgAtkārtotā verificēšana
I-338

SIA "V & V VentMet laboratorija"

Adrese:
Juridiskā adrese: Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601 Atrašanās vietas adreses: Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601; Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Telefons:
63624528
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.180
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/23/EK (2009. gada 23. aprīlis). par neautomātiskiem svariem
07.03.2006
Neautomātiskie svari. Precizitātes klases I, II, III un IIII. Mērdiapazons (0,01g ÷ 60t)EK verificēšana un EK vienības verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.384
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība 5.nodaļa "Rezervuāra tehniskās pārbaudes"
28.08.2001
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāriPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Manometri. Precizitātes klases 1; 1.6; 2.5; 4. Mērdiapazons (-0,1 ÷ 60) MpaNacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Šķidruma mērsistēmas (izņemot ūdeni): degvielas uzpildes aparāti, izņemot sašķidrinātās gāzes aparātus, precizitātes klase 0.5, mērdiapazons (2 ÷ 200) l/min; sašķidrinātās gāzes uzpildes aparāti (LPG), precizitātes klase 1, mērdiapazons (5 ÷ 75) l/minNacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Ūdens patēriņa skaitītāji. DN (15 ÷ 80). Mērdiapazons (0,015 ÷ 20) m3/hEEK pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Ūdens patēriņa skaitītāji. DN (15 ÷ 50). Mērdiapazons (0,02 ÷ 30) m3/hEEK pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Siltumenerģijas skaitītāji. Precizitātes klases 1; 2; 3. DN (15 ÷ 80). Mērdiapazons (0,015 ÷ 20) m3/hNacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Metri un lineāli. Precizitātes klase I; II. Mērdiapazons (0 ÷ 1) mEEK pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Mērlentes. Precizitātes klases I; II; III. Mērdiapazons (0 ÷ 30) mEEK pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Gāzes patēriņa skaitītāji (sadzīves). Mērdiapazons: G1,6 ÷ G25. Gāzes patēriņa skaitītāji (rūpnieciskie) un korektori. Mērdiapazons: G16 ÷ G4000Nacionālā un EEK pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.673
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem
22.08.2006
Ūdens patēriņa skaitītāji. DN (15 ÷ 80). Mērdiapazons (0,015 ÷ 20) m3/hTipa atbilstības deklarācija, kas pamatota ar produkta verifikāciju - F modulis
Ministru kabineta noteikumi Nr.673
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem
22.08.2006
Siltumenerģijas skaitītāji. Precizitātes klases 1, 2, 3. DN (15 ÷ 80). Mērdiapazons (0,015 ÷ 20) m3/hTipa atbilstības deklarācija, kas pamatota ar produkta verifikāciju - F modulis
Ministru kabineta noteikumi Nr.673
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem
22.08.2006
Gāzes patēriņa skaitītāji (sadzīves). Mērdiapazons: G1,6 ÷ G25. Gāzes patēriņa skaitītāji (rūpnieciskie) un korektori. Mērdiapazons: G16 ÷ G4000Tipa atbilstības deklarācija, kas pamatota ar produkta verifikāciju - F modulis
Ministru kabineta noteikumi Nr.673
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem
22.08.2006
Šķidruma mērsistēmas (izņemot ūdeni)Tipa atbilstības deklarācija, kas pamatota ar produkta verifikāciju - F modulis
Ministru kabineta noteikumi Nr.673
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem
22.08.2006
Materiālie mēri: metri un lineāli, precizitātes klases I, II, III, mērdiapazons (0 ÷ 1)m; mērlentes, precizitātes klases I, II, III, mērdiapazons (0 ÷ 50)m; mērlente ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs. Precizitātes klase II. Mērdiapazons (0 ÷ 30)mAtbilstības deklarācija, kas pamatota ar produkta verifikāciju - F1 modulis
Ministru kabineta noteikumi Nr.74
Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība VII nodaļa "Staciju tehnoloģisko iekārtu pārbaudes"
20.02.2001
Degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtasPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Atsvari. Precizitātes klases M1; M1-2; M2; M2-3; M3. Mērdiapazons (10mg ÷ 500kg)Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Neautomātiskie svari. Precizitātes klases I, II, III un IIII. Mērdiapazons (0,01g ÷ 60t)Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Manometri. Precizitātes klases 1; 1.6; 2.5; 4. Mērdiapazons (-0,1 ÷ 60) MpaAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Šķidruma mērsistēmas (izņemot ūdeni): degvielas uzpildes aparāti, izņemot sašķidrinātās gāzes aparātus, precizitātes klase 0.5, mērdiapazons (2 ÷ 200) l/min; sašķidrinātās gāzes uzpildes aparāti (LPG), precizitātes klase 1, mērdiapazons (5 ÷ 75) l/min; mērsistēmas uz cauruļvadiem, precizitātes klase 0.3Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Ūdens patēriņa skaitītāji. DN (15 ÷ 80). Mērdiapazons (0,015 ÷ 20) m3/hAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Ūdens patēriņa skaitītāji. DN (15 ÷ 50). Mērdiapazons (0,02 ÷ 30) m3/hAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Siltumenerģijas skaitītāji. Precizitātes klases 1; 2; 3. DN (15 ÷ 80). Mērdiapazons (0,015 ÷ 20) m3/hAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Mērstieņi šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs. Precizitātes klase II. Mērdiapazons (0 ÷ 3,5) mAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Mērlente ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs. Precizitātes klase II. Mērdiapazons (0 ÷ 30)mAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Metri un lineāli. Precizitātes klase I; II. Mērdiapazons (0 ÷ 1) mAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Mērlentes. Precizitātes klases I; II; III. Mērdiapazons (0 ÷ 30) mAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Gāzes patēriņa skaitītāji (sadzīves). Mērdiapazons: G1,6 ÷ G25. Gāzes patēriņa skaitītāji (rūpnieciskie) un korektori. Mērdiapazons: G16 ÷ G4000Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Sfigmomanometri. Mērdiapazons (0 ÷ 300) mmHg. Precizitāte 3mmHgAtkārtotā verificēšana
I-339

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs"

Adrese:
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 Novērtēšanas vietas: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 (R), Sakņu iela 16/18, Daugavpils, LV-5401(D), Klaipēdas iela 92, Liepāja, LV-3416 (L), Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201 (V), Miera iela 35, Talsi, Talsu nov., LV-3201 (T)
Telefons:
67362988
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.180
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/23/EK (2009. gada 23. aprīlis). par neautomātiskiem svariem
07.03.2006
Neautomātiskie svari. Precizitātes klase I, II, III un IIII. Mērdiapazons (max līdz 200t)EK verificēšana, EK vienības verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Ūdens patēriņa skaitītāji. Mērdiapazons (0,015 ÷ 40) m3/h. DN (15 ÷ 80) mmEEK pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Siltumenerģijas skaitītāji. Mērdiapazons (0,015 ÷ 40) m3/h. DN (15 - 50) mmNacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Autotransporta izplūdes gāzu analizatori. Mērdiapazoni: CO (0 ÷ 7) tilp.%; CO2 (0 ÷ 16) tilp.%; HC (0 ÷ 2000) ppmNacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Automātiskie pārtrauktas darbības summējošie svari (summējošie piltuves tipa svari). Precizitātes klase 0,2; 0,5; 1 un 2 (max līdz 50t)Nacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Automātiskie dzelzceļa vagonu svari. Precizitātes klase 0,2; 0,5; 1 un 2 (max līdz 200t)Nacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmas: degvielas uzpildes aparāti degvielas uzpildes stacijās (izņemot LPG), diapazons (2 ÷ 1000)l/min, precizitātes klase 0,5; sašķidrinātās gāzes uzpildes aparāti (LPG), diapazons (5 ÷ 75)l/min, klase 1Nacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Manometri (tehniskie, skābekļa, elektrokontakta). Mērdiapazons (-0,1 ÷ 250) MpaNacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Strāvmaiņi. Merdiapazons (0 ÷ 2500)A. Klase 0,2; 0,5Nacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu) – induktīvie (klase 0,5; 1 un 2), elektromehāniskie (klase 0,5; 1 un 2), elektroniskie (klase 0,5; 1 un 2); diapazons (0 ÷ 160)ANacionālā pirmreizējā verificēšana un EEK pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Koka un metāla metri; mērlineāli. Diapazons (0 ÷ 1)m. Precizitātes klase I, II, IIINacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Autotransporta līdzekļu ātruma kontroles mērierīces. Diapazons (0 ÷ 250)km/h. Precizitāte ±3%Nacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Alkometri. Diapazons (0,02 ÷ 2,00)mgBrAC. Precizitāte ±0,02mg/lNacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Spriegummaiņi. Mērdiapazons (0 ÷ 36)KV. Klase 0,2; 0,5Nacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Ūdens patēriņa skaitītāji. Mērdiapazons (0,015 ÷ 40) m3/h. DN (15 ÷ 80) mmAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Siltumenerģijas skaitītāji. Mērdiapazons (0,015 ÷ 40) m3/h. DN (15 ÷ 80) mmAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Autotransporta izplūdes gāzu analizatori. Mērdiapazoni: CO (0 ÷ 7) tilp.%; CO2 (0 ÷ 16) tilp.%; HC (0 ÷ 200) ppmAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Atsvari. Precizitātes klases M1, M1-2, M2, M2-3 un M3. Mērdiapazons (1mg ÷ 2t)Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Automātiskie pārtrauktas darbības summējošie svari (summējošie piltuves tipa svari). Precizitātes klase 0,2; 0,5; 1 un 2 (max līdz 50t)Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Automātiskie dzelzceļa vagonu svari. Precizitātes klase 0,2; 0,5; 1 un 2 (max līdz 200t)Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmas: degvielas uzpildes aparāti degvielas uzpildes stacijās (izņemot LPG), diapazons (2 ÷ 1000)l/min, precizitātes klase 0,5; sašķidrinātās gāzes uzpildes aparāti (LPG), diapazons (5 ÷ 75)l/min, klase 1Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Manometri (tehniskie, skābekļa, elektrokontakta). Mērdiapazons (-0,1 ÷ 250) MpaAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Sfigmomanometri. Mērdiapazons (0 ÷ 300)mmHg, precizitāte ± 3mmHgAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Strāvmaiņi. Merdiapazons (0 ÷ 2500)A. Klase 0,2; 0,5Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu) – induktīvie (klase 0,5; 1 un 2), elektromehāniskie (klase 0,5; 1 un 2), elektroniskie (klase 0,5; 1 un 2); diapazons (0 ÷ 160)AAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Mērstieņi šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs. Diapazons (0 ÷ 3,5)m. Precizitātes klase IIAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Mērlentas ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs; mērlentas. Diapazons (0 ÷ 50)m. Precizitātes klase I, II, IIIAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Koka un metāla metri; mērlineāli. Diapazons (0 ÷ 1)m. Precizitātes klase I, II, IIIAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Taksometru skaitītāji. Precizitāte ±2% (laiks), ±3% (distance)Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Autotransporta līdzekļu ātruma kontroles mērierīces. Diapazons (0 ÷ 250)km/h. Precizitāte ±3%Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Alkometri. Diapazons (0,02 ÷ 2,00)mgBrAC. Precizitāte ±0,02mg/lAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Neautomātiskie svari. Precizitātes klase I, II, III un IIII. Mērdiapazons (max līdz 200t)Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Spriegummaiņi. Mērdiapazons (0 ÷ 36)KV. Klase 0,2; 0,5Atkārtotā verificēšana
I-340

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ROLA" Inspicēšanas laboratorija

Adrese:
Ventspils iela 63B, Rīga, LV-1046
Telefons:
67617093
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.581
Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība 193.punkts
02.08.2005
I un II drošības grupas medicīnas ierīcesEkspluatācijā esošu objektu elektrodrošības pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.581
Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība 196.punkts
02.08.2005
II un III grupas medicīnas ierīcesFunkcionālā pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.581
Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība
02.08.2005
I drošības grupas medicīnas ierīces (anestēzijas inhalācijas narkozes iekārtas, elpināšanas iekārtas, defibliratori, augstfrekvences elektroķirurģiskās iekārtas, neiromiostimulācijas un elektromiega iekārtas, infūzijas un perfūzijas sūkņi, inkubatori, elektroapsildāmās gultas, ārējās sirds stimulācijas iekārtas, lāzerķirurģiskās un lāzerterapijas iekārtas, autoklāvi, barokameras, sterilizācijas un dezinfekcijas iekārtas ar paaustinātu spiedienu (stacionārās iekārtas, tai skaitā autokāvi); dialīzes iekārtas, fotokoagulācijas ierīces, krioķirurģijas iekārtas, hipotermijas iekārtas)Funcionālā pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Sfigmomanometri. Mērdiapazons (0-300) mmHg.Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Manometri. Mērdiapazons (0-60) Mpa. Precizitātes klase 1.0, 1.6, 2.5, 4.0Atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Neautomātskie svari Precizitātes klase III, IIII Mērdiapazons (max līdz 300kg)Atkārtotā verificēšana
I-343

Sabiedrba ar ierobežotu atbildību "OROLS Laboratorija"

Adrese:
Lubānas iela 41, Rīga, LV-1073
Telefons:
29457775
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Ūdens patēriņa skaitītāji. DN (15÷25). Mērdiapazons (0,015÷3,5)m3/hEEK pirmreizēja verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Ūdens patēriņa skaitītāji. DN (15÷25). Mērdiapazons (0,015÷3,5)m3/hAtkārtota verificēšana
I-344

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SISTEMSERVISS Verificēšanas laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Anniņmuižas iela 20-91, Rīga, LV-1029 Novērtēšanas vietas: Mendeļejeva iela 8, Daugavpils, LV-5410; Maskavas iela 116, Rīga, LV;1003; Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602
Telefons:
67213617
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Ūdens patēriņa skaitītāji. DN (15÷125) mm. Mērdiapazons (0,01÷100) m3/hEEK pirmreizēja verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Siltumenerģijas skaitītāji. DN (15÷125) mm. Mērdiapazons (0,030÷100) m3/hNacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Gāzes patēriņa skaitītāji (membrānas tipa ar un bez korektora) G1,6; G2,5; G4,0Nacionālā un EEK pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Manometri. Precizitātes klase 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4,0. Mērdiapazons (0÷60,0) MpaNacionālā pirmreizēja verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Ūdens patēriņa skaitītāji. DN (15÷125) mm. Mērdiapazons (0,01÷100) m3/hAtkārtota verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Siltumenerģijas skaitītāji. DN (15÷125) mm. Mērdiapazons (0,030÷100) m3/hAtkārtota verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Gāzes patēriņa skaitītāji (membrānas tipa ar un bez korektora) G1,6; G2,5; G4,0Atkārtota verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Manometri. Precizitātes klase 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4,0. Mērdiapazons (0÷60,0) MpaAtkārtota verificēšana
I-346

AS "Sadales tīkls" Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Metroloģijas laboratorija

Adrese:
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160
Telefons:
67729510
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Strāvmaiņi; mērdiapazons (1 - 8000) A; klase 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5SNacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Spriegummaiņi; mērdiapazons (6000 - 20000) V; klase 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5SNacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Strāvmaiņi; mērdiapazons (1 - 8000) A; klase 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5SAtkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Spriegummaiņi; mērdiapazons (6000 - 20000) V; klase 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5SAtkārtotā verificēšana
I-347

SIA "Tilpums" Inspekcija

Adrese:
Biksēres ielā 2, Rīga, LV-1073, Latvija
Telefons:
67112026
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Šķidruma mērsistēmas (izņemot ūdeni): degvielas uzpildes aparāti, izņemot sašķidrinātās gāzes aparātus, precizitātes klase 0.5, mērdiapazons (1-165) l/min; sašķidrinātas gāzes uzpildes aparāti (LPG), precizitātes klase 1, mērdiapazons (1-100) l/minAtkārtotā verificēšana
I-350

SIA "Domenikss" Tahogrāfu inspicēšanas nodaļa

Adrese:
Juridiskā adrese: Varšavas iela 4, Rīga, LV-1003 Atrašanās vieta: Abrenes iela 12, Rīga, LV-1003
Telefons:
67099880
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā I pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā IB pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (digitālās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība
23.12.2002
Ātruma ierobežotājierīcesPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
I-382

SIA „Bureau Veritas Latvia” Inspekcijas institūcija

Adrese:
Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005
Telefons:
67323246
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.95/16/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/16/EK (1995.gada 29.jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem XI pielikums
29.06.1995
LiftiPirms ekspluatācijas objekta tehniskā pārbaude
Eiropas komisija Eiropas Padomes direktīva Nr.2010/35/ES
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/35/ES ( 2010. gada 16. jūnijs) par pārvietojamām spiediena iekārtām un par Padomes Direktīvu 76/767/EEK, 84/525/EEK, 84/526/EEK, 84/527/EEK un 1999/36/EK atcelšanu. 13.pants un III pielikums.
16.06.2010
Transportējamās spiedieniekārtas (cisternas)Atkārtotā atbilstības novērtēšana
Eiropas komisija Eiropas Padomes direktīva Nr.2010/35/ES
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/35/ES ( 2010. gada 16. jūnijs) par pārvietojamām spiediena iekārtām par Padomes Direktīvu 76/767/EEK, 84/525/EEK un 1999/36/EK atcelšanu. 12.pants
16.06.2010
Transportējamās spiedieniekārtas (cisternas)Ārpuskārtas inspicēšana, starpposma inspicēšana, periodiskā inspicēšana
Eiropas komisija Eiropas Parlamenta direktīva Nr.2008/68/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/68/EK ( 2008. gada 24. septembris) par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem I pielikuma 1.1.nodaļa
24.09.2008
Transportējamās spiedieniekārtas (cisternas)Atkārtotā atbilstības novērtēšana
Eiropas komisija Eiropas Parlamenta direktīva Nr.2008/68/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/68/EK ( 2008. gada 24. septembris) par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem
24.09.2008
Transportējamās spiedieniekārtas (cisternas)Ārpuskārtas inspicēšana, starpposma inspicēšana, periodiskā inspicēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.262
Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību
16.03.2010
Pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas, kas iegūta ražojot elektroenerģiju koģenerācijā izmantojot dabas gāzi vai atjaunojamos energoresursus, gada pārskatu inspicēšanaGada pārskatu inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.113
Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība 5.nodaļa "Kravas celtņa tehniskās pārbaudes"
09.02.2010
Kravas celtņiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.137
Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība 5.nodaļa "Pacēlāja tehniskās pārbaudes"
16.02.2010
Cilvēku celšanai paredzētie pacēlājiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.138
Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību 4.nodaļa „Katliekārtas tehniskās pārbaudes”
16.02.2010
KatliekārtasPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.157
Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu 5.2.nodaļa "Lifta tipa atbilstības deklarēšana (C modulis)"
25.04.2000
LiftiPirms ekspluatācijas objekta tehniskā pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.195
Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi 5.nodaļa "Lifta tehniskās pārbaudes"
02.03.2010
LiftiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.221
Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā
03.10.2009
Pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas, kas iegūta ražojot elektroenerģiju koģenerācijā izmantojot dabas gāzi vai atjaunojamos energoresursus, gada pārskatu inspicēšanaGada pārskatu inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.234
Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām 4.1.nodaļa „Autoceļu pārvadājumiem paredzētās cisternas pirmreizējā pārbaude”; 5.2.nodaļa „Transportējamo spiedieniekārtu inspicēšana”
18.06.2002
Transportējamās spiedieniekārtas - transportējamās cisternas (piestiprinātās cisternas, nomontējamās cisternas, cisternkonteineri, portatīvās cisternas, kā arī baterijtransportlīdzekļu cisternas)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esošu objektu periodiskā pārbaude - inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.384
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība V nodaļa "Rezervuāra tehniskās pārbaudes"
28.08.2001
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāriPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.500
Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām 4.nodaļa
28.06.2011
Transportējamās spiedieniekārtas (cisternas)Atkārtotā atbilstības novērtēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.500
Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām 59.punkts
28.06.2011
Transportējamās spiedieniekārtas (cisternas)Ārpuskārtas inspicēšana, starpposma inspicēšana, periodiskā inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.518
Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība 4.nodaļa „Spiedieniekārtu kompleksa tehniskās pārbaudes”
16.09.2003
Spiedieniekārtas un to kompleksiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.538
Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība II nodaļa „Cisternas pirmreizējā pārbaude”; III nodaļa „Cisternas sākotnējā pārbaude”; IV nodaļa „Cisternas hermētiskuma pārbaude (starppārbaude)”; V nodaļa „Cisternas periodiskā pārbaude”; VI nodaļa „Cisternas ārpuskārtas pārbaude”
17.06.2009
Autocisternas (cisternkonteineri, noņemamās cisternas, portatīvās cisternas, ar vakuumu darbināmas atkritumu cisternas, citas cisternas 1., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. vai 9.klases bīstamo vielu pārvadāšanai)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta atbilstības pārvērtēšana un periodiskā pārbaude - inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.555
Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība 4.nodaļa „Trošu ceļa tehniskās pārbaudes”
14.08.2007
Trošu ceļi cilvēku pārvadāšanaiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.636
Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību III daļa "Eksalatora tehniskās pārbaudes"
20.07.2010
Ekskalatori un konveijeri, kas paredzēti cilvēku pārvietošanaiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta tehniskās pārbaudes
I-395

SIA "REVICOM"

Adrese:
Juridiskā adrese: “Cīruļputeņi”, Mārupes nov., LV-2167 Biroja adrese: Pūre 18-9, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124
Telefons:
29234788
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.354
Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība
22.05.2012
Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmasAuditēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.404
Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas
19.06.2007
Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu pārskati.Pārskatu auditēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.404
Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas
19.06.2007
Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskatiPārskatu auditēšana
I-398

SIA "LUX" Inspekcija

Adrese:
Juridiskā adrese: Aveņu iela 44-2, Jelgava, LV-3001 Inspicēšanas vietas: Aveņu iela 44, Jelgava, LV-3001 Lietuvas šoseja 3B, Jelgava, LV-3001 Maskavas iela 448, Rīga, LV-1063 Maskavas iela 449, Rīga, LV-1063 Uriekstes iela 3, Rīga, LV-1005 „Ceļinieki”, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 Viļakas iela 1D, Rēzekne, LV-4604 Kārļa Ulmaņa gatve 5, Rīga, LV-1005
Telefons:
22303078
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā I pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā IB pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (digitālās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība
23.12.2002
Ātruma ierobežotājierīcesPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
I-400

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KJ SERVISS”

Adrese:
Zemitāna iela 2B, Rīga, LV-1012
Telefons:
67313203
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība OIML R 126 Alkometri
28.06.2005
Alkometri (AlcoQuant 3020 un AlcoQuant 6020), diapazons (0,00 ÷ 2,00)mg/l BrAC, precizitāte ±0,02mg/lNacionālā pirmreizējā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Atkārtotā verificēšana
I-409

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “BALTIJAS TESTĒŠANAS CENTRS” Inspekcija

Adrese:
Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039
Telefons:
67801726
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.1211
Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā 5.nodaļa "Ritošā sastāva atjaunošanas remonts" 86., 87., 88. punkts
28.12.2010
Ritošais sastāvs (kravas vagoni, lokomotīves un pasažieru ritošais sastāvs, ieskaitotmašīnas dzelzceļa infrastruktūras būvei un apkopei paredzētās mobilās iekārtas ar un bez celtņiem)Ritošā sastāva atjaunošanas remonta ar kalpošanas termiņa pagarināšanu atbilstības novērtēšana un ritošā sastāva vienību atbilstības novērtēšana pasūtītāja vai remonta veicēja noteiktajam kalpošanas termiņam
I-410

SIA "BalticRailTest" BRT Inspekcija

Adrese:
Kalsnavas iela 1-6, Rīga, LV-1035, Latvija
Telefons:
67131032
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.234
Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām p.5.2., p.4.
18.06.2002
Transportējamās cisternas (cisternvagonu cisternas, cisternkonteineri) RID noteikumos un SMGS nolīgumā noteikto 2.klases bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļuPeriodiskās pārbaudes un atbilstības pārvērtēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.539
Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi p.4.1., p.4.2., p.4.3., p.4.4.
17.06.2009
Cisternvagonu cisternas, cisternkonteineri RID noteikumos un SMGS nolīguma 2.pielikumā noteikto 1., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. vai 9. klases bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļuSākotnējā, periodiskā un ārpuskārtas inspicēšana
I-412

SIA "DLL SERVISS" Inspicēšanas institūcija

Adrese:
Aviācijas iela 10, Jelgava, LV-3002
Telefons:
63081300
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.400
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām
16.05.2006
Degvielas uzpildes iekārtā iebūvēta benzīna tvaika II pakāpes atsūknēšanas sistēmaEkspluatācijā esošu iekārtu periodiskā pārbaude
I-418

SIA "VALPRO" Inspekcijas dienests

Adrese:
Linarda Laicena iela 2, Valmiera, LV-4201
Telefons:
64207240
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Padomes direktīva Nr.1999/36/EK
Padomes Direktīva 1999/36/EK (1999.gada 29.aprīlis) par pārvietojamām spiediena iekārtām IV pielikuma II daļa "Atbilstības pārvērtēšanas procedūra"
29.04.1999
Transportējamās spiedieniekārtas 2.klases gāzu pārvadāšanai – transportējamās tvertnes (tērauda un alumīnija sakausējuma bezšuvju gāzes baloni)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta atbilstības pārvērtēšana
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Padomes direktīva Nr.1999/36/EK
Padomes Direktīva 1999/36/EK (1999.gada 29.aprīlis) par pārvietojamām spiediena iekārtām IV pielikuma III daļas 1.modulis (ražojuma periodiskās pārbaudes)
29.04.1999
Transportējamās spiedieniekārtas 2.klases gāzu pārvadāšanai – transportējamās tvertnes (tērauda un alumīnija sakausējuma bezšuvju gāzes baloni)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta periodiskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.234
Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām 4.nodaļa "Lietotu transportējamo spiedieniekārtu atbilstības pārvērtēšanas procedūra"
18.06.2002
Transportējamās spiedieniekārtas 2.klases gāzu pārvadāšanai – transportējamās tvertnes (tērauda un alumīnija sakausējuma bezšuvju gāzes baloni)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta atbilstības pārvērtēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.234
Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām 5.2.nodaļa "Transportējamo spiedieniekārtu inspicēšana"
18.06.2002
Transportējamās spiedieniekārtas 2.klases gāzu pārvadāšanai – transportējamās tvertnes (tērauda un alumīnija sakausējuma bezšuvju gāzes baloni)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta periodiskās pārbaudes
I-423

SIA "INLAB" laboratorija

Adrese:
Meža iela 4, Rīga, LV-1048
Telefons:
66116555; 28645645
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.482
Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā
19.08.2014
Radioloģiskās ierīcesEkspluatācijā esošu ierīču funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana un elektrodrošības pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.482
Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā
19.08.2014
Radiodiagnostiskajās un radioterapeitiskajās manipulācijās lietojamās radioloģiskās ierīcesEkspluatācijā esošu ierīču tehnisko parametru novērtēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.581
Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība
02.08.2005
I un II drošības grupas medicīnas ierīcesEkspluatācijā esošu objektu elektro drošibas pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.581
Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība
02.08.2005
I, II un III drošības grupas (visas grupu iekārtas) medicīnas ierīcesEkspluatācijā esošu objektu funkcionālā pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Sfigmomanometri. Mērdiapazons (0 ÷ 300) mmHg. Precizitāte 3mmHgAtkārtotā verificēšana
I-429

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" Ķīmiski tehniskā un mērījumu laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1057; Atrašanās vieta:Krustpils iela 24, Rīga, LV-5404
Telefons:
67238158
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.1211
Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā 87., 88 punkts
28.12.2010
Dzelzceļa ritošā sastāva atjaunošanas remonta ar kalpošanas laika pagarināšanu atbilstības vērtēšanaDzelzceļa ritošā sastāva atjaunošanas remonta projekta un objekta atbilstības vērtēšanu
Ministru kabineta noteikumi Nr.455
Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība
28.06.2005
Manometri, precizitātes klases 0,6; 1, 1,6; 2,5 un 4 mērdiapazons (0÷40) MpaPirmreizējā un atkārtotā verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.539
Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi IV nodaļa "Cisternu, IBC konteineru un konteineru inspicēšana" (4.2.Cisternas hermētiskuma inspicēšana (starpposma inspicēšana); 4.3.Cisternas periodiskā inspicēšana; 4.4.Cisternas ārpuskārtas inspicēšana)
17.06.2009
Dzelzceļa cisternas 3-9 klases vielu pārvadāšanai (cisternvagonu cisternas, cisternkonteineri)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta sākotnējā, starpposmu, periodiskā un ārpuskārtas inspicēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
Manometri, precizitātes klases 0,6; 1, 1,6; 2,5 un 4 mērdiapazons (0÷40) MpaPirmreizējā un atkārtotā verificēšana
I-437

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Tahogrāfu Centrs” inspekcija

Adrese:
Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004
Telefons:
67610281
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā I pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā IB pielikums
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (digitālās)Pirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība
23.12.2002
Ātruma ierobežotājierīcesPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pārbaude
I-438

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RODAU" Inspekcijas institūcija

Adrese:
Juridiskā adrese: Jāņa Čakstes prospekts 7A, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Atrašanās vieta: Maskavas iela 444, Rīga, LV-1063
Telefons:
28381509
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.95/16/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/16/EK (1995.gada 29.jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem XI pielikums
29.06.1995
LiftiPirms ekspluatācijas objekta tehniskā pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.113
Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība V nodaļa "Kravas celtņa tehniskās pārbaudes"
09.02.2010
Kravas celtņiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esošā objektu tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.137
Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība V nodaļa "Pacēlāja tehniskās pārbaudes"
16.02.2010
Cilvēku celšanai paredzētie pacēlājiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esošu objektu tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.138
Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību 4.nodaļa "Katliekārtas tehniskās pārbaudes"
16.02.2010
KatliekārtasPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esošu objektu tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.157
Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu 5.2.nodaļa "Lifta tipa atbilstības deklarēšana (C modulis)"
25.04.2000
LiftiPirms ekspluatācijas objekta tehniskā pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.195
Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi V nodaļa "Liftu tehniskās pārbaudes"
02.03.2010
LiftiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esoša objekta pirmreizējās, kārtējās un ārpuskārtas tehniskās pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.518
Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība 4.nodaļa "Spiedieniekārtu kompleksa tehniskās pārbaudes"
16.09.2003
Spiedieniekārtas un to kompleksiPirms ekspluatācijas un ekspluatācijā esošu objektu tehniskās pārbaudes
I-456

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" STC laboratorija

Adrese:
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126
Telefons:
64130014
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.491
Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām
10.07.2012
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtasObjektu pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
II klases aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāji (DN15; DN20)Atkārtotā verificēšama
I-466

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTEKO & TUV LATVIJA” Latvijas - Vācijas kopuzņēmums ar TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg uzņēmumu grupu

Adrese:
Adrese: Antenas iela 2, Rīga, LV-1004 Inspicēšanas vietas: Antenas iela 2, Rīga, LV-1004 Satiksmes iela 2C, Jelgava, LV-3007 Liepājas šoseja 29C, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 Upmalas iela 2A, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 Jaunceltnes iela 5B, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Saules iela 62, Madona, Madonas nov., LV-4801 Brīvības iela 78, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 Ārijas Elksnes iela 2A, Jēkabpils, LV-5202
Telefons:
67627567
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.466
Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem ar grozījumiem
29.04.2004
Visa veida transportlidzekļi, izņemot traktortehniku, mopēdus un sniega motociklusTransportlīdzekļu tehniskā kontrole, transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates ietvaros
I-473

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Metroloģijas laboratorija"

Adrese:
Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063
Telefons:
26002004
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.981
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
05.12.2006
I-489

SIA "Rohe Latvijā" Inspicēšanas institūcija

Adrese:
Krasta iela 103, Rīga, LV-1019
Telefons:
67725890
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.409
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām IV nodaļa "Benzīna tvaiku pirmās un otrās pakāpes uztveršanas sistēmas degvielas uzpildes stacijās"
12.06.2012
Degvielas uzpildes iekārtā iebūvēta benzīna tvaika II pakāpes uztveršanas sistēmaEkspluatācijā esoša objekta periodiska pārbaude
I-498

SIA "LBRA" Inspekcija

Adrese:
Juridiskā adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002 Atrašanās vieta: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002
Telefons:
+371 26259154
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.221
Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā
03.10.2009
Pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas, kas iegūta ražojot elektroenerģiju koģenerācijā izmantojot dabas gāzi vai atjaunojamos energoresursus, gada pārskatiGada pārskatu inspicēšana
I-523

SIA „CMB”

Adrese:
Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002
Telefons:
29522025
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.138
Noteikumi par rūpniecisko energoauditu
03.12.2013
Rūpnieciskais energoauditorsNovērtēšana, ziņojumu sagatavošana
I-524

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KING TRANS” Inspekcijas nodaļa

Adrese:
Juridiskā adrese: Ilūkstes iela 107-38, Rīga, LV-1082; Inspicēšanas vieta: Malēju iela 1B, Rīga, LV-1057
Telefons:
20085521
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kotrolierīces (analogās)Ekspluatācijā esoša objekta pārbaudes
Eiropas Padome Regula Nr.3821/85
Padomes Regula (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā
20.12.1985
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kotrolierīces (dgitālās)Ekspluatācijā esoša objekta pārbaudes
Ministru kabineta noteikumi Nr.548
Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība
23.12.2002
Ātruma ierobežotājierīcesEkspluatācijā esoša objekta pārbaudes
K-063

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss" Nesagraujošās kontroles laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547; Atrašanās vieta: Krustpils iela 24, Rīga, LV-1057
Telefons:
67238158
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.693
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu
25.08.2008
ManometriKalibrēšana
K-105

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 Laboratoriju atrašanās vietas: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 (R); Miera iela 31, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 (SA)
Telefons:
67751409
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.693
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu
25.08.2008
Dozimetru, radiometru un mērlīdzekļu kalibrēšanaKalibrēšana
K-516

SIA "INLAB" Laboratorija

Adrese:
Meža iela 4, Rīga, LV-1048
Telefons:
66116555
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.693
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu
25.08.2008
Terapijas jonizacijas kaameras,Dozimetri un radiometriKalibrēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.482
Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā
19.08.2014
Dozimetri un radiometriKalibrēšana
S1-081

SIA "Latvijas sertifikācijas centrs" Sertifikācijas nodaļa

Adrese:
Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011
Telefons:
67217817
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2009/48/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/48/EK (2009.gada 18.jūnijs) par rotaļlietu drošumu
18.06.2009
RotaļlietasEK tipa pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.1130
Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas
21.12.2010
Dabīgais minerālūdensAtbilstības novērtēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.132
Rotaļlietu drošuma noteikumi
15.02.2011
RotaļlietasEK tipa pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.332
Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu
26.09.2000
Benzīns un dīzeļdegvielaAtbilstības novērtēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.772
Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību
18.10.2005
BiodegvielaAtbilstības novērtēšana
S1-101

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību sertifikācijas centrs "BALTSERT"

Adrese:
Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Telefons:
65422606
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2009/48/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/48/EK (2009.gada 18.jūnijs) par rotaļlietu drošumu
18.06.2009
RotaļlietasEK tipa pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.1130
Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas
21.12.2010
Dabīgais minerālūdensAtbilstības novērtēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.132
Rotaļlietu drošuma noteikumi
15.02.2011
RotaļlietasEK tipa pārbaude
S1-159

SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs"

Adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija
Telefons:
67225996
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 21.2.1., 21.2.2., 21.2.3., 21.2.4.
09.03.2011
CementsProduktu sākotnējā tipa testēšana; ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana; ražotnē, tirdzniecības vietā vai būvlaukumā atlasītu paraugu kontroltestēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
Kalcija silikāta būvelementiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
Autoklāvētā gāzbetona sienu blokiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
Mākslīgā akmens mūra elementiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiemRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
MūrjavaRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 21.2.1., 21.2.2., 21.2.3.
09.03.2011
Klona materiāli un klona grīdasProduktu sākotnējā tipa testēšana; ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javaiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
Koka konstrukcijas – rūpnieciski ražotas kopnes ar perforētu metāla plākšņu savienotājiemRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
Saliekamā betona izstrādājumi – dobumainās plātnesRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
Bituminētie maisījumiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
Minerālie materiāli un pildvielasRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
Metāla dūmvadiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
Stikla šķiedra un tās izstrādājumiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
Bitumens un bitumena saistvielasRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
Stiegroti vieglbetona izstrādājumiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
Koka konstrukciju savienotājelementiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2.
09.03.2011
Saliekamā betona izstrādājumiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
S1-182

A/S "Inspecta Latvia" Produktu sertificēšanas institūcija

Adrese:
Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013
Telefons:
67607900
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 21.2.1., 21.2.2., 21.2.3., 21.2.4.
09.03.2011
CementsTipa sākotnējā pārbaude; Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana; Ražotnē/noliktavā atlasītu paraugu kontroles testēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.1.2.1., 22.1.2.2.
09.03.2011
Minerālie materiāli un pildvielasRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude;Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.1.2.1., 22.1.2.2.
09.03.2011
Mūra elementiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 21.2.1., 21.2.2., 21.2.3.
09.03.2011
Siltumizolācijas materiāliTipa sākotnējā pārbaude; Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.1.2.1., 22.1.2.2.
09.03.2011
Stikla šķiedras sieti apmetuma javas stiegrošanaiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.1.2.1., 22.1.2.2.
09.03.2011
Dūmeņi, to oderējumi un ar tiem saistītie speciālie izstrādājumiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.1.2.1., 22.1.2.2.
09.03.2011
Saliekamā betona izstrādājumi jeb saliekamais betonsRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.1.2.1., 22.1.2.2.
09.03.2011
Mūrjavas – rūpnieciski ražotas, projektētas receptes mūrjavasRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 21.2.1., 21.2.2., 21.2.3., 21.2.4., 22.2.1.
09.03.2011
Tērauds betona stiegrošanaiTipa sākotnējā pārbaude; Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana; Ražotnē/noliktavā atlasītu paraugu kontroles testēšana; Tipa sākotnējā testēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.1.2.1., 22.1.2.2.
09.03.2011
Bituminētie maisījumiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.1.2.1., 22.1.2.2.
09.03.2011
Stiegroti vieglbetona izstrādājumiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.1.2.1., 22.1.2.2.
09.03.2011
Konstrukciju tēraudsRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā pārbaude; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 21.2.1., 21.2.2., 21.2.3.
09.03.2011
Logi, durvis un vārtiTipa sākotnējā pārbaude; Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.1.2.1., 22.1.2.2.
09.03.2011
BetonsRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 21.2.1., 21.2.2., 21.2.3.
09.03.2011
Ceļu stacionārais aprīkojumsTipa sākotnējā pārbaude; Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 21.2.1., 21.2.2., 21.2.3.
09.03.2011
Rezervuāri un tvertnesTipa sākotnējā pārbaude; Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.1.2.1., 22.1.2.2.
09.03.2011
Tērauda un alumīnija konstrukcijasRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana; Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
S1-218

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs"Atbilstības novērtēšanas nodaļa

Adrese:
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Telefons:
64130013
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.1047
Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā IV nodaļa
27.12.2005
Iekšdedzes motoriTipa apstiprināšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.195
Mašīnu drošības noteikumi 6.nodaļa
25.03.2008
Ripzāģi (vienripas vai daudzripu) darbam ar koksni un koksnei analogiem materiāliem; Rokas padeves ēvelmašīnas koka virsmu apstrādei; Vienpusīgās biezuma kokapstrādes ēvelmašīnas ar rokas iekraušanu vai izkraušanu; Lentzāģi ar rokas iekraušanu vai izkraušanu, kas paredzēti koka un tam līdzīgu materiālu apstrādei; Rokas padeves vertikālās vārpstas formēšanas mašīnas darbam ar koksni un koksnei analogiem materiāliem; Rokas padeves koksnes apstrādes frēzmašīnas ar vairākiem nažu turētājiem; Mašīnas darbam ar koksni un koksnei analogiem materiāliem, kas kombinētas no augstāk minētajām mašīnām; Transportlīdzekļu pacēlāji; Cilvēku pacelšanai paredzētās mašīnas, kas paceļ cilvēku augstāk par 3mEK tipa pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.535
Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi II nodaļa, punkts 8.1.
27.06.2006
RiteņtraktoriEK tipa apstiprinājums
S1-239

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība"-TUV Rheinland grupa Sertifikācijas centrs

Adrese:
Ieriķu iela 3 k-C2, Rīga, LV-1084
Telefons:
67568610
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2009/105/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/105/EK (2009.gada 16.septembris) par vienkāršām spiedtvertnēm 2.iedaļa, 3.iedaļa
16.09.2009
Vienkāršās spiedtvertnesEK tipa pārbaude; EK verifikācija
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.95/16/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/16/EK (1995.gada 29.jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem X pielikums, G modulis
29.06.1995
LiftiVienības pārbaude
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.97/23/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/23/EK (1997.gada 29.maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām III pielikums, A1 modulis; III pielikums, B modulis; III pielikums, B1 modulis; III pielikums, C1 modulis; III pielikums, F modulis; III pielikums, G modulis
29.05.1997
Spiedieniekārtas un to kompleksiIekšējās ražošanas pārbaude ar galīgās novērtēšanas uzraudzību; EK tipa pārbaude; EK projekta pārbaude; atbilstība tipam; ražojumu verifikācija; EK iekārtas verifikācija
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.165
Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem p.4.3. (Aa); p.4.4. (B); p.4.5. (B1); p.4.6. (C1); p.4.11. (F); p.4.12. (G)
02.05.2000
Spiedieniekārtas un to kompleksiIekšējā izgatavošanas pārbaude un galīgā novērtējuma uzraudzība; tipa pārbaude; projekta pārbaude; tipa atbilstība; spiedieniekārtas verifikācija; spiedieniekārtas eksemplāra verifikācija
Ministru kabineta noteikumi Nr.157
Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu Punkts 5.5. (G)
25.04.2000
LiftiLifta eksemplāra verifikācija
Ministru kabineta noteikumi Nr.242
Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm p.5., p.6.
18.07.2000
Vienkāršās spiedtvertnesTvertnes tipa pārbaude; tvertņu verifikācija
Ministru kabineta noteikumi Nr.339
Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību p.4.2.; p.4.3.; p.4.4.; p.4.5.
25.04.2006
RezervuāriRezervuāra tipa pārbaude; rezervuāra projekta pārbaude; rezervuāra verifikācija; rezervuāra eksemplāra pārbaude
S1-256

Tehnisko ekspertu SIA "TUV Nord Baltik" Sertifikācijas birojs

Adrese:
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Telefons:
67370391
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Padomes direktīva Nr.1999/36/EK
Padomes Direktīva 1999/36/EK (1999.gada 29.aprīlis) par pārvietojamām spiediena iekārtām IV pielikums, A1 modulis; IV pielikums, B modulis; IV pielikums, B1 modulis; IV pielikums, C1 modulis; IV pielikums, F modulis; IV pielikums, G modulis
29.04.1999
Transportējamās spiedieniekārtasIekšējās ražošanas pārbaudes ar galīgās novērtēšanas uzraudzību; EK tipa pārbaude; EK konstrukcijas pārbaude; atbilstība tipam; EK vienības verifikācija; ražojumu verifikācija
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2004/108/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/108/EK (2004.gada 15.decembris), par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību, un par Direktīvas 89/336/EEK atcelšanu III pielikums
15.12.2004
Elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras var radīt elektromagnētiskos traucējumusTehniskās dokumentācijas novērtēšana
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2006/95/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/95/EK (2006.gada 12.decembris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās 8.panta 2.daļa, 9.pants
12.12.2006
Elektroiekārtas, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežāsZiņojuma sagatavošana un atzinuma sniegšana
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2009/105/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/105/EK (2009.gada 16.septembris) par vienkāršām spiedtvertnēm 10.pants, 11.pants, 12.pants
16.09.2009
Vienkāršās spiedtvertnesEK tipa pārbaude, EK verifikācija, EK atbilstības deklarācija
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.95/16/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/16/EK (1995.gada 29.jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem X pielikums, G modulis
29.06.1995
LiftiVienības pārbaude
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.97/23/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/23/EK (1997.gada 29.maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām III pielikums, A1 modulis; III pielikums, B modulis; III pielikums, B1 modulis; III pielikums, C1 modulis; III pielikums, F modulis; III pielikums, G modulis; 11.pants; I pielikums, p.3.1.2.
29.05.1997
Spiedieniekārtas un to kompleksiIekšējās ražošanas pārbaude ar galīgās novērtēšanas uzraudzību; EK tipa pārbaude; EK projekta pārbaude; atbilstība tipam; ražojumu verifikācija; EK iekārtas verifikācija; Eiropas materiālu apstiprinājums; pastāvīgi savienojumi
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.165
Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem p.4.3. (A); p.4.4. (B); p.4.5. (B1); p.4.6. (C1); p.4.11 (F); p.4.12. (G); p.5.; p.48.4.
02.05.2000
Spiedieniekārtas un to kompleksiIekšējā izgatavošanas pārbaude un galīgā novērtējuma uzraudzība; tipa pārbaude; projekta pārbaude; tipa atbilstība; spiedieniekārtas verifikācija; spiedieniekārtas eksemplāra verifikācija; Eiropas materiālu apstiprinājums; metināšanas procedūru apstiprināšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.157
Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu p.5.5. (G)
25.04.2000
LiftiLifta eksemplāra verifikācija
Ministru kabineta noteikumi Nr.187
Iekārtu elektrodrošības noteikumi p.14., p.20.11.
30.05.2000
Elektroiekārtas, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežāsZiņojuma sagatavošana un atzinuma sniegšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.234
Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām p.3.3. (A1); p.3.4. (B); p.3.4.1. (B1); p.3.5. (C1); p.3.8. (F); p.3.9. (G)
18.06.2002
Transportējamās spiedieniekārtasIekšējās pārbaudes un galīgā novērtējuma uzraudzība; parauga pārbaude; projekta pārbaude; sertificētā parauga atbilstības pārbaude; transportējamo spiedieniekārtu verifikācija; transportējamās spiedieniekārtas eksemplāra verifikācija
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Noteikumi par maģistrālo cauruļvadu projektēšanu, būvniecību un atbilstības novērtēšanu p.3.2.; p.3.3.
18.06.2002
Maģistrālie cauruļvadiBūvprojekta atbilstības novērtēšana; maģistrālo cauruļvadu būvuzraudzība un atbilstības novērtēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.242
Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm p.5., p.6., p.7.
18.07.2000
Vienkāršās spiedtvertnesTvertņu atbilstības deklarēšana; tvertņu verifikācija; tvertnes pārbaude
Ministru kabineta noteikumi Nr.339
Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību p.4.2.; p.4.3.; p.4.4.; p.4.5.; p.4.6; p.4.7.
25.04.2006
RezervuāriRezervuāra tipa pārbaude; rezervuāra projekta pārbaude; rezervuāra verifikācija; rezervuāra eksemplāra pārbaude; būvprojekta ekspertīze; būvlaukumos izbūvējamo rezervuāru būvniecības uzraudzība
Ministru kabineta noteikumi Nr.483
Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību 2.2.nodaļa "Aparātu atbilstības novērtēšana paziņotajā institūcijā"
20.06.2006
Elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras var radīt elektromagnētiskos traucējumusTehniskās dokumentācijas novērtēšana
S1-355

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BUREAU VERITAS LATVIA” Produktu sertifikācijas institūcija

Adrese:
Duntes iela 17A, Rīga, LV-1005
Telefons:
67323246
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Padomes direktīva Nr.89/106/EEK
Padomes Drektīva (1988.gada 21.decembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem
21.12.1988
Bituminētie maisījumiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Padomes direktīva Nr.89/106/EEK
Padomes Drektīva (1988.gada 21.decembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem
21.12.1988
Ceļu virsmas apstrādeRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Padomes direktīva Nr.89/106/EEK
Padomes Drektīva (1988.gada 21.decembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem
21.12.1988
MinerālmateriāliRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Padomes direktīva Nr.89/106/EEK
Padomes Drektīva (1988.gada 21.decembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem
21.12.1988
Ielu un ceļu aprīkojumsTipa sākotnējā pārbaude; ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Padomes direktīva Nr.89/106/EEK
Padomes Drektīva (1988.gada 21.decembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem
21.12.1988
Siltumizolācijas materiāliTipa sākotnējā pārbaude; ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Padomes direktīva Nr.89/106/EEK
Padomes Drektīva (1988.gada 21.decembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem
21.12.1988
Konstrukciju tēraudsRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Padomes direktīva Nr.89/106/EEK
Padomes Drektīva (1988.gada 21.decembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem
21.12.1988
Metāla konstrukcijasRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.95/16/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/16/EK (1995.gada 29.jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem X Pielikums, G modulis
29.06.1995
LiftiVienības pārbaude
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.97/23/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/23/EK (1997.gada 29.maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām III pielikums, A1 modulis; III pielikums, B modulis; III pielikums, B1 modulis; III pielikums, F modulis; III pielikums, G modulis
29.05.1997
Spiedieniekārtas un to kompleksiIekšējā izgatavošanas pārbaude un galīgā novērtējuma uzraudzība; tipa pārbaude; projekta pārbaude; spiedieniekārtas verifikācija; spiedieniekārtas eksemplāra verifikācija
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK p.22.2.1.; p.22.2.2.
09.03.2011
Bituminētie maisījumiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK p.22.2.1.; p.22.2.2.
09.03.2011
Ceļu virsmas apstrādeRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK p.22.2.1.; p.22.2.2.
09.03.2011
MinerālmateriāliRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK p.21.2.1.; p.21.2.2.; p.21.2.3.
09.03.2011
Ielu un ceļu aprīkojumsTipa sākotnējā pārbaude; ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK p.21.2.1.; p.21.2.2.; p.21.2.3.
09.03.2011
Siltumizolācijas materiāliTipa sākotnējā pārbaude; ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā novērtēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK p.22.2.1.; p.22.2.2.
09.03.2011
Konstrukciju tēraudsRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK p.22.2.1.; p.22.2.2.
09.03.2011
Metāla konstrukcijasRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK p.22.2.1.; p.22.2.2.
09.03.2011
Betons un betona izstrādājumiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana; ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams)
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.165
Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem p.4.3. (Aa); p.4.4. (B); p.4.5. (B1); p.4.11 (F); p.4.12. (G)
02.05.2000
Spiedieniekārtas un to kompleksiIekšējā izgatavošanas pārbaude un galīgā novērtējuma uzraudzība; tipa pārbaude; projekta pārbaude; spiedieniekārtas verifikācija; spiedieniekārtas eksemplāra verifikācija
Ministru kabineta noteikumi Nr.157
Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu p.5.5. (G)
25.04.2000
LiftiLifta eksemplāra verifikācija
Ministru kabineta noteikumi Nr.339
Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību p.4.2.; p.4.3.; p.4.4.; p.4.5.
25.04.2006
RezervuāriRezervuāra tipa pārbaude; rezervuāra projekta pārbaude; rezervuāra verifikācija; rezervuāra eksemplāra pārbaude
S1-372

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS SERTIFIKĀCIJAS CENTRS"

Adrese:
Brīvības gatve 224A, Rīga, LV-1039
Telefons:
28383132
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2008/57/EK
Par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā IV pielikums "EK deklarācija par savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstību un piemērotību lietošanai"
17.06.2008
Eiropas parastā dzelzceļa sistēmas savstarpējā izmantojamība, ritošais sastāvs (kravas vagoni)Savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstības novērtēšana
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2008/57/EK
Par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā VI pielikums "Apakšsistēmu verifikācijas EK procedūra"
17.06.2008
Eiropas parastā dzelzceļa sistēmas savstarpējā izmantojamība, ritošais sastāvs (kravas vagoni)Apakšsistēmas verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.1210
Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību, VI.nodaļa; VIII.nodaļa VI nodaļa "Savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstības novērtēšana"
28.12.2010
Eiropas parastā dzelzceļa sistēmas savstarpējā izmantojamība, ritošais sastāvs (kravas vagoni)Savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstības novērtēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.1210
Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību, VI.nodaļa; VIII.nodaļa VIII nodaļa "Apakšsistēmas verificēšana"
28.12.2010
Eiropas parastā dzelzceļa sistēmas savstarpējā izmantojamība, ritošais sastāvs (kravas vagoni)Apakšsistēmas verificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.539
Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi 3.nodaļa „Lietotu cisternu atbilstības novērtēšanas procedūra”
17.06.2009
Dzelzceļa cisternas un konteineri (cisternvagonu cisternas)Lietotu transportējamo spiedieniekārtu atbilstības pārvērtēšanas procedūra
S1-390

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SGS LATVIJA LTD” Sertifikācijas institūcija

Adrese:
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045
Telefons:
67326163
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.332
Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu IV nodaļa
26.09.2000
Benzīns un dīzeļdegvielaAtbilstības novērtēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.772
Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību
18.10.2005
BiodegvielaAtbilstības novērtēšana
S1-403

SIA "V&V VentMet laboratorija" Sertifikācijas birojs

Adrese:
Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601
Telefons:
63624528
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.673
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem 2.pielikums, III nodaļa "B modulis. Tipa novērtēšana"
22.08.2006
Ūdens patēriņa skaitītājiTipa novērtēšana (B modulis)
Ministru kabineta noteikumi Nr.673
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem 2.pielikums, III nodaļa "B modulis. Tipa novērtēšana"
22.08.2006
Siltumenerģijas skaitītājiTipa novērtēšana (B modulis)
S1-405

Tehnisko ekspertu SIA "TUV Nord Baltik" Metināšanas birojs

Adrese:
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Telefons:
29267763
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.165
Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem p.48.4.
02.05.2000
Spiedieniekārtas un to kompleksiMetināšanas un lodēšanas procedūru apstiprināšana
S1-439

SIA "BM TRADA Latvija"

Adrese:
Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046; Filiāles / Subsidiaries: Igaunijā – BM Certification Estonia OŰ, (Reg.Nr.11835920), Väike-Paala tn 1, Tallinn, 11415, Estonia; Lietuvā – BM Certification Lietuva UAB (Reg.Nr.302476271), Neries krantinė 16, Kaunas, LT-48402, Lietuva; Vācijā – BM Certification Deutschland GmbH (Reg.Nr.14312131162), Heilbronner Str. 150, Stuttgart, 70191, Germany; Somijā – BM Certification Suomi Oy (Reg.Nr.2522880-2), Kalevantie 2, Tampere, 33100, Finland
Telefons:
67772135
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas komisija Eiropas Padomes direktīva Nr.89/106/EEK
Par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru attiecībā uz koka konstrukciju būvelementiem un palīgmateriāliem, ievērojot Padomes Direktīvas 89/106/EEK 20.panta 2.punktu Par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem Komisijas Lēmums 97/176/EC (1997.gada 17.februāris)
21.12.1988
Masīvu koka konstrukciju būvelementiRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana (Shēma Nr.2+) Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams) (Shēma Nr.2+)
Eiropas komisija Eiropas Padomes direktīva Nr.89/106/EEK
Par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru attiecībā uz koka konstrukciju būvelementiem un palīgmateriāliem, ievērojot Padomes Direktīvas 89/106/EEK 20.panta 2.punktu Par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem Komisijas Lēmums 97/176/EC (1997.gada 17.februāris)
21.12.1988
Līmetas nesošas koka konstrukcijasProduktu sākotnējā tipa testēšana (Shēma Nr.+1) Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana (Shēma Nr.+1) Ražotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana (Shēma Nr.+1) Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (Shēma Nr.+1) Ražotnē, tirdzniecības vietā vai būvlaukumā atlasītu paraugu kontroltestēšana (shēma Nr.+1)
Eiropas komisija Eiropas Padomes direktīva Nr.89/106/EEK
Par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru attiecībā uz koka konstrukciju būvelementiem un palīgmateriāliem, ievērojot Padomes Direktīvas 89/106/EEK 20.panta 2.punktu Par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem Komisijas Lēmums 97/176/EC (1997.gada 17.februāris)
21.12.1988
Koka konstrukcijas - rūpnieciski ražotas kopnes ar perforētu metāla plākšņu savienotājiemRažotnes un ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējā inspicēšana (Shēma Nr.2+) Ražošanas procesa kontroles sistēmas nepārtraukta uzraudzība, novērtēšana un akceptēšana (ja nepieciešams) (Shēma Nr.2+)
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 22.2.1., 22.2.2. punkti
09.03.2011
Ministru kabineta noteikumi Nr.145
Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam 24. punkts
28.02.2012
Koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes processKoksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācija
Ministru kabineta noteikumi Nr.181
Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā 22.2.1., 22.2.2. punkti
30.04.2001
S2-307

A/S "Inspecta Latvia" Sertificēšanas institūcijas Sistēmu sertificēšanas nodaļa

Adrese:
Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013
Telefons:
67607900
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2008/57/EK
Par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā, IV.pielikums
17.06.2008
Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības komponente (apakšsistēma "Ritošais sastāvs - kravas vagoni")Kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa savstarpējās izmantojamības komponentes projekta apstiprinājums (CH1 modulis)
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2008/57/EK
Par dzelceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā, VI.pielikums
17.06.2008
Dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēma (apakšsistēma "Ritošais sastāvs - kravas vagoni")Kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēmas tehniskās dokumentācijas verificēšana, lai noteiktu apakšsistēmas atbilstību Eiropas Kopienas un nacionālajām prasībām (SH1 modulis)
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2008/57/EK
Par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā
17.06.2008
Dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēma "Ritošais sastāvs - kravas vagoni"Kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēmas tehniskās dokumentācijas verificēšana, lai noteiktu apakšsistēmas atbilstību Eiropas Kopienas un nacionālajām prasībām (SH1 modulis)
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2014/68/ES
Par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū
15.05.2014
Spiedieniekārtas un to kompleksiRažošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšana un uzraudzība spiedieniekārtu un to kompleksu ražošanā (D, D1, E, E1, H, H1 moduļi)
Eiropas komisija Eiropas komisijas lēmums Nr.(2006/861/EK)/WAG-CR Revision-2009/107/EC
Par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Ritošais sastāvs-kravas vagoni"
28.07.2008
Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības komponente (apakšsistēma "Ritošais sastāvs - kravas vagoni")Kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa savstarpējās izmantojamības komponentes projekta apstiprinājums (CH1 modulis)
Eiropas komisija Eiropas komisijas lēmums Nr.(2006/861/EK)/WAG-CR Revision-2009/107/EC
Par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu "Ritošais sastāvs-kravas vagoni"
28.07.2006
Dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēma (apakšsistēma "Ritošais sastāvs - kravas vagoni")Kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēmas tehniskās dokumentācijas verificēšana, lai noteiktu apakšsistēmas atbilstību Eiropas Kopienas un nacionālajām prasībām (SH1 modulis)
Eiropas komisija Eiropas komisijas lēmums Nr.(2006/861/EK)/WAG-CR Revision-2009/107/EC
Par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Ritošais sastāvs-kravas vagoni"
28.07.2008
Dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēma "Ritošais sastāvs - kravas vagoni"Kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēmas tehniskās dokumentācijas verificēšana, lai noteiktu apakšsistēmas atbilstību Eiropas Kopienas un nacionālajām prasībām (SH1 modulis)
Eiropas komisija Regula Nr.321/2013
Par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Ritošais sastāvs - kravas vagoni" un par Komisijas Lēmuma 2006/861/EK atcelšanu
13.03.2013
Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības komponente (apakšsistēma "Ritošais sastāvs - kravas vagoni")Kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa savstarpējās izmantojamības komponentes projekta apstiprinājums (CH1 modulis)
Eiropas komisija Regula Nr.321/2013
Par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Ritošais sastāvs - kravas vagoni" un par Komisijas Lēmuma 2006/861/EK atcelšanu
13.03.2013
Dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēma "Ritošais sastāvs - kravas vagoni"Kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēmas tehniskās dokumentācijas verificēšana, lai noteiktu apakšsistēmas atbilstību Eiropas Kopienas un nacionālajām prasībām (SH1 modulis)
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.348
Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi
07.06.2016
Spiedieniekārtas un to kompleksiRažošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšana un uzraudzība spiedieniekārtu un to kompleksu ražošanā (D, D1, E, E1, H, H1 moduļi)
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.487
Uzņēmumu energoaudita noteikumi
26.07.2016
Vides pārvaldības sistēmaVides pārvaldības sistēmas ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu sertificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.1210
Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību, VI.nodaļa; VIII.nodaļa
28.12.2010
Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības komponente (apakšsistēma "Ritošais sastāvs - kravas vagoni")Kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa savstarpējās izmantojamības komponentes projekta apstiprinājums (CH1 modulis)
Ministru kabineta noteikumi Nr.1210
Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību, VI.nodaļa; VIII.nodaļa
28.12.2010
Dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēma (apakšsistēma "Ritošais sastāvs - kravas vagoni")Kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēmas tehniskās dokumentācijas verificēšana, lai noteiktu apakšsistēmas atbilstību Eiropas Kopienas un nacionālajām prasībām (SH1 modulis)
Ministru kabineta noteikumi Nr.1210
Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību, VI.nodaļa; VIII.nodaļa
28.12.2010
Dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēma "Ritošais sastāvs - kravas vagoni"Kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēmas tehniskās dokumentācijas verificēšana, lai noteiktu apakšsistēmas atbilstību Eiropas Kopienas un nacionālajām prasībām (SH1 modulis)
Ministru kabineta noteikumi Nr.1211
Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā
28.12.2010
Dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēma (apakšsistēma "Ritošais sastāvs - kravas vagoni")Kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēmas tehniskās dokumentācijas verificēšana, lai noteiktu apakšsistēmas atbilstību Eiropas Kopienas un nacionālajām prasībām (SH1 modulis)
Ministru kabineta noteikumi Nr.1211
Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā
28.12.2010
Dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēma "Ritošais sastāvs - kravas vagoni"Kvalitātes vadības sistēmas sertificēšana un dzelzceļa ritošā sastāva apakšsistēmas tehniskās dokumentācijas verificēšana, lai noteiktu apakšsistēmas atbilstību Eiropas Kopienas un nacionālajām prasībām (SH1 modulis)
S3-176

Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija

Adrese:
Kr.Barona iela 99, lit.1A, Rīga, LV-1012
Telefons:
67845910
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Ēku konstukciju projektēšanas būvspeciālistsSertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Ceļu projektēšanas būvspeciālistsSertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Tiltu projektēšanas būvspeciālistsSertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Ēku būvdarbu vadīšanas būvspeciālistsSertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Ceļu būvdarbu vadīšanas būvspeciālistsSertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Tiltu būvdarbu vadīšanas būvspeciālistsSertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Ēku būvuzraudzības būvspeciālistsSertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Ceļu būvuzraudzības būvspeciālistsSertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Tiltu būvuzraudzības būvspeciālistsSertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Restaurācijas būvdarbu vadīšanas būvspeciālistsSertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Restaurācijas būvdarbu vadīšanas būvspeciālistsSertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Inženierizpētes būvspeciālistsSetificēšana
S3-214

Biedrības "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" Būvniecības speciālistu sertifikācijas centr

Adrese:
Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Telefons:
67596849
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Siltumapgādes ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšanas būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšanas būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Pārvades gāzes apgādes sistēmu projektēšanas būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Pārvades naftas apgādes sistēmu projektēšanas būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanas būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būdarbu vadīšanas būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanas būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanas būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Inženierizpētes būvspeciālistssertificēšanas
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraudzības būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvuzraudzības būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvuzraudzības būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Pārvades gāzes apgādes sistēmu būvuzraudzības būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Pārvades naftas apgādes sistēmu būvuzraudzības būvspeciālistssertificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.382
Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā
09.07.2013
Neatkarīgie eksperti ēku energoefektivitātes jomā (energoauditors, kas veic energosertifikāciju un apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudi)sertificēšana
S3-215

Latvijas Farmaceitu biedrības Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisija

Adrese:
Pils iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija
Telefons:
67502571
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.290
Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība
23.03.2010
FarmaceitiSertificēšana
S3-220

Latvijas melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs

Adrese:
Juridiskā adrese: Rīgas iela 113, Salaspils, LV-2169, Latvija Atrašanās vieta: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039, Latvija
Telefons:
67551620
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.383
Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu
08.07.2003
Meliorācijas sistēmu projektēšanas būvspeciālists; meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālists; upju hidrotehnisko būvju projektēšanas būvspeciālists, Upju hidrotehnisko būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistsPersonu sertificēšana
S3-227

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centrs

Adrese:
Dzirnavu iela 147 k-3, Rīga, LV-1050
Telefons:
67233622
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.360
Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem
02.05.2006
Vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists), vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs, dzelzceļa stacijas dežurants, vilces kustības vadības dispečers (psihofizioloģiskās piemērotības novērtēšana)psihofizioloģiskās piemērotības novērtēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Dzelzceļa signalizācijas sistēmu un dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Dzelzceļa signalizācijas sistēmu un dzelzceļa kontakttīklu projektēšanas būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Dzelzceļa sliežu ceļu projektēšanas būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas būvspeciālistssertificēšana
S3-236

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētais sertifikācijas centrs

Adrese:
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006
Telefons:
67779349
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Elektroietaišu projektēšanas būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas būvspeciālistssertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Elektroietaišu būvuzraudzības būvspeciālistssertificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.1041
Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības
08.10.2013
Elektrotehniskais personāls (elektrodrošības grupas A, Bz, B Cz un Celektrodrošības grupu piešķiršana
S3-255

Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs

Adrese:
Juridiskā adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015 Atrašanās vieta: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-1011
Telefons:
67082087
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.383
Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu
08.07.2003
Jūras hidrotehnisko būvju projektēšanas būvspeciālists, jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanas būvspeciālists, jūras hidrotehnisko būvuzraudzības būvspeciālistsPersonu sertificēšana
S3-280

Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments

Adrese:
Augusta Deglava iela 60 k-5-13, Rīga, LV-1035
Telefons:
67845425
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Elektroietaišu projektēšanas būvspeciālistsSertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas būvspeciālistsSertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
Elektroietaišu būvuzraudzības būvspeciālistsSertificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.1041
Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības
08.10.2013
Elektrotehniskais personāls (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C)elektrodrošības grupu piešķiršana
S3-290

Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Vērtētāju sertifikācijas birojs

Adrese:
Elizabetes iela 65-7, Rīga, LV-1050
Telefons:
67288844
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.534
Kārtība, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai
09.12.2002
Nekustamā īpašuma vērtētājsPersonu sertificēšana
S3-328

Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas Sertifikācijas centrs

Adrese:
Juridiskā adrese: Bērzpils iela 3-1, Rīga, LV-1039; Atrašanās vietas adrese: Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Telefons:
26537310
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.563
Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
12.07.2011
Personu sertificēšana attiecībā uz stacionārām sadēšana, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkļu iekārtām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefektu gāzesPersonu sertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.563
Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
12.07.2011
Personu sertificēšana attiecībā uz stacionārām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzesPersonu sertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.563
Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
12.07.2011
Personu sertificēšana attiecībā uz fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no augstsprieguma sadales iekārtāmPersonu sertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.563
Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
12.07.2011
Personu sertificēšana attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefektu gāzesPersonu serificēšana
S3-364

Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik" Personāla sertifikācijas centrs

Adrese:
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Telefons:
67370391
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.97/23/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/23/EK (1997.gada 29.maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām
29.05.1997
ersonāls (metinātājs), kurš veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanuPersonu sertificēšana
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.97/23/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/23/EK (1997.gada 29.maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām
29.05.1997
Personāls (lodētājs un lodēšanas operators), kurš veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanuPersonu sertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.165
Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem
02.05.2000
Personāls (metinātājs), kurš veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanuPersonu sertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.165
Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem
02.05.2000
Personāls (lodētājs un lodēšanas operators), kurš veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanuPersonu sertificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.588
Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā
18.07.2006
Metinātājs, kurš metina metālmateriālus reglamentētajā sfērāPersonu sertificēšana
S3-376

Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs

Adrese:
Juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 6B-105, Rīga, LV-1048 Faktiskā adrese: Meža iela 1, korpuss 1, Rīga, LV-1048
Telefons:
67037928
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.1011
Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā
01.11.2010
Ģeodēzisko darbu veicējsSertificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.1011
Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā
01.11.2010
Zemes ierīcības darbu veicējsSertificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.1011
Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā
01.11.2010
Zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējsSertificēšana
S3-386

Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs

Adrese:
Torņa iela 11, Rīga, LV-1050
Telefons:
67221923
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.610
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
07.10.2014
ArhitektsSertificēšana
S3-453

SIA "TEHNISKAIS CENTRS" Neatkarīgais Personāla Sertificēšanas Centrs (NPSC)

Adrese:
Dzirnavu iela 157-2, Rīga, LV-1050
Telefons:
67223827
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.588
Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā
18.07.2006
Metinātājs, kurš metina metālmateriālus reglamentētajā sfērāPersonu sertificēšana
S3-474

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas centrs" Speciālistu Sertificēšanas Centrs

Adrese:
Juridiskā adrese: Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-10005, Atrašanās vieta: Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005
Telefons:
67885160
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.588
Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā
18.07.2006
Metinātājs, kurš metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanuPersonu sertificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.723
Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību
08.09.2008
Darba aizsardzības kompetentais speciālistsPersonu sertificēšana
S3-475

A/S "Inspecta Latvia" Sertificēšanas institūcijas Personu sertificēšanas nodaļa

Adrese:
Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013
Telefons:
67607900
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2014/68/ES
Par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū
15.05.2014
Metālmateriālu metinātāji (t. sk. spiedieniekārtu jomā)Personu sertificēšana
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2014/68/ES
Par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū
15.05.2014
Metālmateriālu lodētāji un lodēšanas operatori (t. sk. spiedieniekārtu jomā)Personu sertificēšana
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.2014/68/ES
Par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū
15.05.2014
Nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistiPersonu sertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.348
Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi
07.06.2016
Metālmateriālu lodētāji un lodēšanas operatori (t. sk. spiedieniekārtu jomā)Personu sertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.348
Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi
07.06.2016
Nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistiPersonu sertificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.1041
Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības
08.10.2013
Elektrotehniskais personāls (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C)Personu sertificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.588
Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā
18.07.2006
Metālmateriālu metinātāji (t. sk. spiedieniekārtu jomā)Personu sertificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.588
Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā
18.07.2006
Nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistiPersonu sertificēšana
S3-486

SIA "Bureau Veritas Latvia" Personu sertificēšanas nodaļa

Adrese:
Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija
Telefons:
6723246
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments un Padome Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr.97/23/EK
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/23/EK (1997.gada 29.maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām
29.05.1997
Metinātājs, kurš metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanuPersonu sertificēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.165
Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem
02.05.2000
Metinātājs, kurš metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanuPersonu sertificēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.588
Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā
18.07.2006
Metinātājs, kurš metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanuPersonu sertificēšana
S3-508

SILVASERT, SIA

Adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007
Telefons:
26436481
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.226
Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība
23.04.2013
Meža inventarizācijas veicējsPersonu sertificēšana
T-012

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Adrese:
Laboratorijas atrašanās vieta: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 Klientu apkalpošanas nodaļas: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012; Raiņa iela 19, Valmiera, LV-4201; Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV-3401; Varšavas iela 24, Daugavpils, LV-5403; Liepu iela 33B, Rēzekne, LV-4601; Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3001; Slimnīcas iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Lauku iela 5, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4400; Poruka iela 4, Madona, Madonas nov., LV-4800; Sarkanmuižas dambis 25B, Ventspils, LV-3601; Daģu iela 2, Talsi, Talsu nov., LV-3200; Talsu iela 20, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Brīvības iela 258A, Jēkabpils, LV-5202; Dravnieku iela 6, Ogre, Ogres nov., LV-5000; Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu nov., LV-4126; Krišjāņa Valdemāra iela 1A, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Telefons:
67620526
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas Parlaments Regula Nr.152/2009
Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009 ( 2009. gada 27. janvāris), ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei (Dokuments attiecas uz EEZ)
27.01.2009
Dzīvnieku barībaTestēšana
Eiropas Parlaments Regula Nr.2074/2005
Komisijas Regula (EK) Nr. 2074/2005 ( 2005. gada 5. decembris ), ar ko nosaka ieviešanas pasākumus noteiktiem produktiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 853/2004 un oficiālās kontroles organizēšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, izņēmumus Regulai (EK) Nr. 852/2004 un groza Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 (Dokuments attiecas uz EEZ)
12.05.2005
Dzīvnieku izcelsmes pārtikaTestēšana
Eiropas Parlaments Regula Nr.273/2008
Komisijas Regula (EK) Nr. 273/2008 (2008. gada 5. marts) ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz piena un piena produktu analīžu un kvalitātes vērtēšanas metodēm
03.05.2008
Piena produktiTestēšana
Eiropas komisija Regula Nr.1333/2008
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas piedevām
16.12.2008
Pārtikas produktiTestēšana
Eiropas komisija Regula Nr.2073/2005
Komisijas Regula (EK) Nr. 2073/2005 ( 2005. gada 15. novembris ) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (Dokuments attiecas uz EEZ)
15.11.2005
Pārtikas produktiTestēšana
Eiropas savienība Komisijas īstenošanas regula (ES) Nr.2015/1375
Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr. 2015/1375 (2015. gada 10. augusts) ar ko nosaka īpašus noteikumus oficiālām Trichinella pārbaudēm gaļā. I Pielikums. Noteikšanas metodes.
10.08.2015
GaļaTestēšana
Eiropas savienība Komisijas īstenošanas regula (ES) Nr.809/2014
Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 809/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padeomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz intigrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) NO 809/2014)
17.07.2014
KaņepesTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.16
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība
01.07.2014
Vides troksnisTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.354
Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība
11.07.2013
Kosmētiskie līdzekļiTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.461
Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība
08.12.2014
Pārtikas produkti un dzīvnieku barībaTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.597
Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei
06.09.2016
SveigpiensTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.97
Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām piena produktiem un saliktiem piena produktiem
02.01.2011
Piena produktiTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.345
Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā
13.04.2010
SvaigpiensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.66
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku
04.02.2003
Darba videTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.74
Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumi
01.02.2005
Pārtikas produktiTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.834
Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību
07.09.2010
Ultraviolētā starojuma iekārtasTestēšana
T-021

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" STC laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 Atrašanās vietas: Izstādes iela 2B, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126;
Telefons:
64130014
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.16
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība
01.07.2014
TroksnisTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.163
Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām
23.04.2002
TroksnisTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.284
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē
13.04.2004
VibrācijaTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.535
Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi
27.06.2006
Traktoru, piekabju un to sastāvu raksturojumsTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.66
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku
04.02.2003
VibrācijaTestēšana
T-028

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” - TUV Rheinland grupas Testēšanas laboratorija

Adrese:
Ieriķu iela 3, korpuss C2, Rīga, LV-1084
Telefons:
67568605
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.16
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība
01.07.2014
Vides troksnisTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.66
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku
04.02.2003
Darba vides troksnisTestēšana
T-049

Rīgas Stradiņa universitātes Higiēnas un arodslimību laboratorija

Adrese:
Jurdiskā adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 Laboratorias atrašanās vieta - Rātsupītes iela 5, Rīga, LV-1067
Telefons:
67409187
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.16
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība
01.07.2014
Vides telpu troksnisTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.284
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē
13.04.2004
Darba vides vibrācijaTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.66
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku
04.02.2003
Darba vides troksnisTestēšana
T-063

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss” Nesagraujošās kontroles laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050
Telefons:
67238158
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.66
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku
04.02.2003
Darba vides trokšņiTestēšana
T-105

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 Laboratoriju atrašanās vietas: Ošu iela 5, Jūrmala, LV-2015 (JU); Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 (R); Miera iela 31, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 (SA); Dzelzceļa iela 22/24, Daugavpils, LV-5401 (D); “Liepājas Novērojumu stacija”, Grīnvalti, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473 (paraugu ņemšanas punkts) (L); Sporta iela 31A, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125 (paraugu ņemšanas punkts) (S)
Telefons:
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.1284
Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība
11.12.2013
Jonizējošais starojumsTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.149
Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu
09.04.2012
Jonizējošais starojumsTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.187
Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisa piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām.
02.04.2013
Gaisa piesārņojums, gaisa kvalitāteParaugu ņemšana un testēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.307
Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu, transportējot radioaktīvos materiālus
03.07.2001
Jonizējošais starojumsTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.858
Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību
19.10.2004
Virszemes ūdensParaugu ņemšana un testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.1032
Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi
27.12.2011
Pazemes ūdens, gruntsūdensParaugu ņemšana un testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.118
Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti
12.03.2002
Virszemes un pazemes ūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.129
Bīstamo iekārtu reģistrācijas kārtība
04.04.2000
Radioaktīvie atkritumiTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.1290
Noteikumi par gaisa kvalitāti
03.11.2009
Gaisa kvalitāteTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensParaugu ņemšana un testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
NotekūdensParaugu ņemšana un testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.362
Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli
02.05.2006
AugsneTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.401
Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai
24.05.2011
Izmeši gaisāParaugu ņemšana un testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.409
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām
12.06.2012
Augsne, piesārņojums ar naftas produktiemTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.475
Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība
13.06.2006
Ūdenstestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.608
Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai
06.07.2010
Virszemes ūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.724
Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos
25.11.2014
Darba vides gaissTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.804
Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem
25.10.2005
Augsne, dūņas sediments, kūdraTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.92
Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko ledusskapju un saldētavu energoefektivitāti un atbilstības novērtēšanu ar grozījumiem
07.03.2000
Virszemes un pazemes ūdensParaugu ņemšana un testēšana
T-118

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TURSONS" Būvmateriālu testēšanas laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Tērbatas iela 65-1, Rīga, LV-1001 Atrašanās vieta: Krišjāņa Barona iela 99, Rīga, LV-1012
Telefons:
67291625
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK
09.03.2011
Minerālās pildvielas, sienu bloki, siltumizolācijas materiāliTestēšana
T-138

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" laboratorija

Adrese:
Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011
Telefons:
67217837
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.194
Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem.
14.04.2015
DegvielaTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.506
Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi
01.09.2015
Mēslošanas līdzekļiTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.211
Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība
03.03.2009
Denaturētais spirtsTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.332
Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu
26.09.2000
Naftas produkti, degvielaTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.525
Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa
31.07.2007
Marķētā degvielaTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.772
Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību
18.10.2005
BiodegvielaTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.801
Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem
26.09.2006
Degviela Testēšana
Saeima Likums Nr.-
Par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums
21.04.2016
Tabakas izstrādājumiParaugu ņemšana, testēšana
T-139

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas ūdens" Centrālā testēšanas laboratorija

Adrese:
Atrašanās vieta: Ventas iela 11/17, Liepāja, LV-3416; Juridiskā adrese: K. Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401
Telefons:
63423911
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
NotekūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.362
Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli
02.05.2006
Notekūdeņu dūņasTestēšana
T-146

AS "Latvenergo" Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs

Adrese:
Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230; Atrašanās vieta: Krustpils iela 15A, Rīga, LV-1073
Telefons:
67728293
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.187
Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisa piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām.
02.04.2013
DūmgāzesParaugu ņemšana,testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.118
Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti
12.03.2002
ŪdensParaugu ņemšana,testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensParaugu ņemšana,testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
NotekūdensParaugu ņemšana,testēšana
T-165

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas ūdens” Apvienotā ūdens kvalitātes kontroles laboratorija

Adrese:
Atrašanās vietas: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, korpuss 1, Rīga, LV-1050 (A); Bauskas iela 209, Rīga, LV-1076 (B); S/st "Baltezers" Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164 (C); Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016 (D)
Telefons:
67088341
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
ŪdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
NotekūdensTestēšana
T-166

Akciju sabiedrības „Augstsprieguma tīkls” Tehniskās ekspertīzes dienests

Adrese:
Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073
Telefons:
67728739
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.16
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība
01.07.2014
Vides troksnis, troksnis telpāsTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.66
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku
04.02.2003
Darba vides troksnisTestēšana
T-168

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas

Adrese:
Juridiskā adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 Laboratorijas atrašanās vieta: Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004; K.Helmaņa iela 8, D korpuss , Jelgava, LV-3004
Telefons:
63005659
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.506
Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi
01.09.2015
Mēslošanas līdzekļiTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensTestēšana
T-181

Valsts asinsdonoru centra Laboratoriju departaments Asins pagatavojumu kvalitātes kontroles laboratorija

Adrese:
Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007
Telefons:
67408869
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.1037
Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai
27.12.2005
Asins pagatavojumiTestēšana
T-186

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens" ūdens kvalitātes kontroles laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401; Atrašanās vietas: Ūdensvada iela 3, Daugavpils LV-5401; Daugavas iela 32, Daugavpils, LV-5401
Telefons:
65407503
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensTestēšana un paraugu ņemšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
ŪdensTestēšana
T-204

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES ŪDENS” testēšanas laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Pils iela 16, Rēzekne, LV-4600 Atrašanās vieta: “Greivuļi”, Greivuļi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV-4611
Telefons:
64639005
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.118
Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti
12.03.2002
ŪdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensTestēšanas paraugu ņemšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
NotekūdensTestēšanas paraugu ņemšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.362
Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli
02.05.2006
DūņasTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.608
Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai
06.07.2010
ŪdensTestēšana
T-221

SIA "TEST" Vides piesārņojuma analītiskās kontroles laboratorija

Adrese:
Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005
Telefons:
29275241
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.16
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība
01.07.2014
Vides troksnis (ārpus telpām)Testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.66
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku
04.02.2003
Darba videTestēšana
T-233

AS "Ventbunkers" Ūdens testēšanas laboratorija

Adrese:
Juridiska adrese: Dzintaru iela 92, Ventspils, LV-3602 Atrašanās vieta: Dzintaru iela 90, Ventspils, LV-3602
Telefons:
63602650
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
NotekūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
ŪdensTestēšana
T-237

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras ūdens" testēšanas laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201; Atrašanās vieta: Grīšļu iela 6, Valmiera, LV-4202
Telefons:
64220609
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.118
Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti
12.03.2002
Virszemes ūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
NotekūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
Virszemes ūdens, pazemes ūdensParaugu ņemšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.362
Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli
02.05.2006
Notekūdeņu aktīvās dūņas, kompostsTestēšana
T-241

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas laboratorija

Adrese:
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Telefons:
67047295
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas komisija Regula Nr.3199/93
Komisijas Regula (EK) Nr.3199/93 (1993.gada 23.novembris) par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpēju atzīšnu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa
22.11.1993
Denaturēts etilspirtsTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.194
Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem.
14.04.2015
Naftas produkti - Marķētā degvielaTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.525
Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa
31.07.2007
Naftas produkti - Marķētā degvielaTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.801
Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem
26.09.2006
Naftas produkti, šķidrā degvielaTestēšana
T-246

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AND resources" testēšanas laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Jūrmalas gatve 37A, Rīga, LV-1067 Atrašanās vieta: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004
Telefons:
29154719
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.1032
Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi
27.12.2011
Ūdens, augsne, dūņas, sedimentiTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.1032
Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi
27.12.2011
Pazemes ūdensParaugu ņemsana
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
ŪdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
Virszemes ūdens, notekūdensParaugu ņemšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.362
Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli
02.05.2006
Augsne, dūņas, sedimentiTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.409
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām
12.06.2012
Ūdens, augsne, dūņas, sedimentiTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.409
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām
12.06.2012
Pazemes ūdens, augsne, gruntsParaugu ņemšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.475
Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība
13.06.2006
Augsne, dūņas, sedimentiTestēšana
T-253

A/S"Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" Piena kvalitātes kontroles laboratorija

Adrese:
"Kalnabeites 8", Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
Telefons:
67973252; 22334182
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.13
Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība
05.01.2016
PiensTestēšana
T-261

SIA "Vides audits" laboratorija

Adrese:
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
Telefons:
67556152
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.16
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība
01.07.2014
Trokšņa parametri teritorijās un telpāsTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.187
Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisa piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām.
02.04.2013
Izmeši gaisāTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.359
Darba aizsardzības prasības darba vietās
28.04.2009
Darba videTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.506
Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi
01.09.2015
Mēslošanas līdzekļiTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.570
Derīgo izrakteņu ieguves kārtība
21.08.2012
AugsneTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.736
Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni
15.12.2015
ŪdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.1032
Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi
27.12.2011
Pazemes ūdens, gruntsūdensParaugu ņemšana un testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.118
Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti
12.03.2002
Virszemes ūdensParaugu ņemšana un testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensParaugu ņemšana un testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.325
Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās
15.05.2007
Darba videTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
NotekūdensParaugu ņemšana un testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.362
Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli
02.05.2006
AugsneTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.401
Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai
24.05.2011
Izmeši gaisāParaugu ņemšana un testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.409
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām
12.06.2012
Augsne, piesārņojums un naftas produktiemTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.475
Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība
13.06.2006
ŪdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.608
Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai
06.07.2010
Virszmes ūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.66
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku
04.02.2003
Darba vides troksnisTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.724
Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos
25.11.2014
Darba vides gaissTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.804
Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem
25.10.2005
Augsnes, dūņas sediments, kūdra
T-264

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201 Atrašanās vieta: Daugavsalas iela 3, Jēkabpils, LV-5202
Telefons:
65231428
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.118
Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti
12.03.2002
Virszemes ūdeņiTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
NotekūdensTestēšana
T-278

Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta Agroķīmijas laboratorija

Adrese:
Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Telefons:
67553231
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.530
Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi
27.06.2006
Mēslošanas līdzekļi, kaļķošanas materiāliTestēšana
T-282

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "R&D Akustika" Akustikas laboratorija

Adrese:
Kurzemes prospekts 3, Rīga, LV-1067; Kr.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Telefons:
29516455
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.16
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība
01.07.2014
Dzīvojamo un publisko ēku telpas un teritorijasTestēšana
T-283

Sabiedrības ar eirobežotu atbildību "Piensaimnieku laboratorija" testēšanas laboratorija

Adrese:
Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130
Telefons:
67910751
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.597
Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"
06.09.2016
SvaigpiensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.13
Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība
05.01.2016
SvaigpiensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
ŪdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.319
Noteikumi par kvalitātes prasībām svaigpienam, kas paredzēts siera ražošanai ar nogatavināšanas laiku vismaz 60 dienas
30.03.2010
Svaigpiens, piens un pārtikas produktiTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.345
Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā
13.04.2010
Svaigpiens, piens un pārtikas produktiTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.404
Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtība
03.06.2008
Svaigpiens, piens un pārtikas produktiTestēšana
T-285

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITALITAS"

Adrese:
Rūpniecības iela 4, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Telefons:
64381080
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas komisija Regula Nr.2073/2005
Komisijas Regula (EK) Nr. 2073/2005 ( 2005. gada 15. novembris ) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (Dokuments attiecas uz EEZ)
15.11.2005
Pārtikas produkti, pārtika un dzīvnieku barībaTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.461
Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība
08.12.2014
Ūdens, notekūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.1032
Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi
27.12.2011
Pazemes ūdensParaugu ņemšana un testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Ūdens, dzeramais ūdens, virsmu nomazgājumiTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
ŪdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.608
Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai
06.07.2010
Peldvietu ūdensTestēšana
T-291

Akciju sabiedrības "Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" Piena analīžu laboratorija

Adrese:
Latgales iela 5, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650
Telefons:
26313071
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.13
Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība
05.01.2016
PiensTestēšana
T-292

SIA "Vides konsultāciju birojs" laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050; Atrašanās vieta: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014
Telefons:
67552209
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.1032
Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi
27.12.2011
Pazemes ūdens, notekūdensParaugu ņemšana un testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.409
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām
12.06.2012
Pazemes ūdens, notekūdensParaugu ņemšana un testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.409
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām
12.06.2012
GruntsParaugu ņemšana
T-296

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMF LATVIA"

Adrese:
Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004
Telefons:
29470949
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.744
Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti
06.11.2007
KokmateriāliTestēšana
T-313

Atvasinātas publiskas personas "Agroresursu un ekonomikas institūts" Graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 Atrašanās vieta: "Dižzemes”, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258
Telefons:
63220263
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.518
Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi
24.07.2012
Graudi, miltiTestēšana
T-316

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts" Testēšanas laboratorija

Adrese:
Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001
Telefons:
63010605
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas komisija Regula Nr.305/2011
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (2011.gada 9.marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK
09.03.2011
Būvizstrādājumi, koksnes materiāli un to izstrādājumiTestēšana
T-318

Akciju sabiedrības "Preiļu siers" laboratorija

Adrese:
Daugavpils iela 75, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
Telefons:
65322561
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.597
Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"
06.09.2016
SvaigpiensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.123
Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei
09.02.2010
SvaigpiensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.345
Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā
13.04.2010
SvaigpiensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.404
Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtība
03.06.2008
SvaigpiensTestēšana
T-319

Akciju sabiedrības "Putnu fabrika Ķekava" Ražošanas kontroles laboratorija

Adrese:
"Putnu fabrika Ķekava", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
Telefons:
67874090
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensTestēšana
T-320

SIA "SGS Latvija Ltd" Laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045 Laboratoriju atrašanās vietas: Dzintaru prospekts 66, Ventspils, LV-3601 (V); Tvaika iela 7a, Rīga, LV-1005 (R); Brīvostas iela 22, Liepāja LV-3401 (L)
Telefons:
67166512
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.332
Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu
26.09.2000
Naftas produkti, degvielaTestēšana
T-331

A/s "Olainfarm" Kvalitātes vadības departamenta laboratorijas

Adrese:
Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114
Telefons:
67013703
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.118
Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti
12.03.2002
ŪdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensTestēšana un paraugu ņemšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
ŪdensTestēšana
T-391

Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība Kokmateriālu testēšanas laboratorija

Adrese:
Dzērbenes iela 27-219, Rīga, LV-1006
Telefons:
29253911
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.744
Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti
06.11.2007
Apaļie kokmateriāliTestēšana
T-392

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “BALTIJAS TESTĒŠANAS CENTRS” Izmēģinājumu centrs

Adrese:
Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039
Telefons:
67801726
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas savienība Komisijas īstenošanas regula (ES) Nr.1302/2014
Komisijas Regula (ES) Nr. 1302/2014 (2014. gada 18.novembris) par savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva apakšsistēmu "Lokomotīves un pasažieru ritošais sastāvs"p. 4.2.3.5.1
18.11.2014
Pašgājēju dīzeļvilcieni vai elektrovilcieni, dīzeļvilces vai elektrovilces vienības, pasažieru vagoni, dzelzceļa infrastruktūras būvei un apkopei paredzētas mobilās iekārtas (Ratiņu rāmju stiprība, nogurumizturība)Testēšana
Eiropas savienība Komisijas īstenošanas regula (ES) Nr.321/2013
Komisijas Regula (ES) Nr. 321/2013 (2013. gada 13. marts) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu “Ritošais sastāvs – kravas vagoni” un par Komisijas Lēmuma 2006/861/EK atcelšanu p.4.2.3.6.1
13.03.2013
Kravas vagoni, kuru maksimālais ekspluatācijas ātrums ir 160 km/h vai mazāks un maksimālā ass slodze ir 25 t vai mazāka (Ratiņu rāmju stiprība, nogurumizturība)Testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.284
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē
13.04.2004
VibrācijasTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.724
Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi
03.08.2010
Dzelzceļa ritošā sastāva gabarītiTestēšana
T-396

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūras "Meža pētīšanas stacija" Meža sēklu kontroles laboratorija

Adrese:
Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas novads, LV-4860
Telefons:
64826442
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.159
"Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu"
26.03.2013
Meža koku un krūmu sēklas (meža reproduktīvā materiāla ražošanai izmantojamās koku sugas)Testēšana
T-399

SIA "ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT" Vides izpētes laboratorija

Adrese:
Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010
Telefons:
67245411
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.16
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība
01.07.2014
Vides troksnis un troksnis telpās; skaņas jaudaTestēšana
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.724
Noteikumi par piesārņojošas darbība izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos
25.11.2014
Smakas koncentrācijaTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.1290
Noteikumi par gaisa kvalitāti
03.11.2009
GaissTestešana
Ministru kabineta noteikumi Nr.66
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku
04.02.2003
Darba vides troksnisTestēšana
T-404

A/s "Balticovo" mikrobioloģijas laboratorija

Adrese:
A/S "Balticovo", Administratīvā ēka, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Telefons:
63943857
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensTestēšana
T-421

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "R & S TET" laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Ganību dambis 17A k-3, Rīga, LV-1045 Atrašanās vieta: Rūpniecības iela 52, Rīga, LV-1045
Telefons:
22007444
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.16
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība
01.07.2014
Vides troksnis, troksnis telpāsTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.284
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē P.2.1. un tam pakārtotie punkti visā tekstā
13.04.2004
Darba vides vibrācijaTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.325
Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās
15.05.2007
Darba vides gaiss, gaiss, izmešiTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.66
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku
04.02.2003
Darba vides troksnisTestēšana
T-428

SIA "Eden Springs Latvia" mikrobioloģijas laboratorija

Adrese:
Rīgas gatve 8-2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Telefons:
80008181
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensTestēšana
T-447

AS "VentEko" laboratorija

Adrese:
(Biroja adrese) Atrašanās vieta: Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 ; Juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601
Telefons:
67913155
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.1032
Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi
27.12.2011
Pazemes ūdensParaugu ņemšana un testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.409
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām
12.06.2012
Pazemes ūdensParaugu ņemšana un testēšana
T-464

Akciju sabiedrības "GRINDEKS" Vides kontroles laboratorija

Adrese:
Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057
Telefons:
67083541
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.325
Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās
15.05.2007
Darba vides gaissTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.66
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku
04.02.2003
Darba videTestēšana
T-494

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" Kvalitātes departamenta Vides trokšņa laboratorija

Adrese:
Lidosta "Riga" 10/1, Mārupes novads, Latvija, LV-1053
Telefons:
67060435
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.16
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība
01.07.2014
Vides troksnisTestēšana
T-516

SIA "INLAB" Laboratorija

Adrese:
Meža iela 4, Rīga, LV-1048
Telefons:
66116555
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.1284
Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība
11.12.2013
Izotropiskie un neizotropiskie jonizējoša starojuma avoti (darba vietas radiācijas monitorings)testēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.482
Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā
19.08.2014
Individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudetestēšana
T-527

SIA "AMECO vide" laboratorija

Adrese:
Juridiskā adrese: Ezermalas iela 2 k-2-9, Rīga, LV-1006; Atrašanās adrese: Līduma iela 31, Rīga, LV-1079
Telefons:
28678860
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Ministru kabineta noteikumi Nr.118
Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti
12.03.2002
Virszemes ūdensParaugu ņemšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.118
Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti
12.03.2002
Pazemes ūdens, notekūdens un virszemes ūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Dzeramais ūdensParaugu ņemšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
NotekūdensParaugu ņemšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.34
Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī
22.01.2002
Pazemes ūdens, notekūdens un virszemes ūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.409
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām
12.06.2012
Pazemes ūdensParaugu ņemšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.409
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām
12.06.2012
Pazemes ūdens, notekūdens un virszemes ūdensTestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.804
Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem
25.10.2005
GruntsParaugu ņemšana
T-544

SIA „J.S.Hamilton Baltic” laboratorija

Adrese:
Mazā Rencēnu iela 12, Rīga, LV-1073
Telefons:
66103389
Reglamentējošais dokuments Produkts Procedūra
Eiropas komisija Regula Nr.2073/2005
Komisijas Regula (EK) Nr. 2073/2005 ( 2005. gada 15. novembris ) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (Dokuments attiecas uz EEZ)
15.11.2005
Pārtikas produkti, dzīvnieku barība, svaigpiens
Ministru Kabinets Noteikumi Nr.461
Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība
08.12.2014
Pārtikas produkti, dzīvnieku barība, svaigpiens
Ministru kabineta noteikumi Nr.235
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
29.04.2003
Ūdenstestēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr.345
Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā
13.04.2010
Pārtikas produkti, dzīvnieku barība, svaigpienstestēšana

Uz lapas augšu