Finansējums

LATAK finansējumu veido pašu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un valsts budžeta dotācijas daļa, kura tiek piešķirta valsts budžeta ietvaros:

  • 26.00.00 Godīgās konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība;
  • 26.04.00 Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana.

LATAK finansēšanas kārtība ir šāda:

  •  no valsts budžeta līdzekļiem finansē:
    • Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja funkciju veikšanu (daļēji),
    • dalības maksu starptautiskajās akreditācijas organizācijās;
  • visus izdevumus, kas saistīti ar atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, sedz akreditējamā institūcija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

LATAK finanšu plāns tiek izstrādāts uz katru nākošo gadu. Kopš 2018. gada 1. marta LATAK kļuva par valsts aģentūru "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs" un gada pārskatus apstiprina valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" direktors.

Gada finanšu pārskati:

2010. gada pārskats

2011. gada pārskats

2012. gada pārskats

2013. gada pārskats

2014. gada pārskats

2015. gada pārskats

2016. gada pārskats

2017. gada pārskats

 

Uz lapas augšu