• Kā atbilstības novērtēšanas institūcija var iegūt tiesības izmantot starptautisko akreditācijas apvienoto zīmi ILAC MRA/IAF MLA?
  • Atbilde:
   • Vienkāršs un ātrs skaidrojums ir atrodams video materiālā par zīmju lietošanu - 
   • Īsumā - ja esat pieņēmuši lēmumu, ka vēlaties izmantot ILAC MRA un/vai IAF MLA apvienotās zīmes, sazinieties ar LATAK administrāciju pasts@latak.gov.lv. Pēc tam Jums tiks nosūtīti nepieciešamie dokumenti, kurus aizpildīt, parakstīt, apliecinot atbildīgu zīmju lietošanu. Pēc abpusējas parakstīšanas, Jums tiks nosūtīti nepieciešamie materiāli, lai pielāgotu savu nacionālo akreditācijas zīmi ILAC MRA vai IAF MLA apvienotās zīmes lietošanai. 
   • Piebilde: starptautisko akreditācijas organizāciju ILAC un IAF apvienoto zīmju (ILAC MRA un/vai IAF MLA) lietošana ir brīvprātīga. 
 • Vai LATAK sertificē konkrētus produktus (piemēram, rotaļlietas, liftus, būvniecības materiālus)? Vai LATAK veic produktu sertificēšanu?
  • Atbilde:
   • LATAK ir iestāde, kura akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas, kuras, savukārt, ir tiesīgas sertificēt attiecīgus objektus. Akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas iespējams skatīt LATAK oficiālajā tīmekļvietnē www.latak.gov.lv sadaļā – Akreditētās institūcijas. Līdz ar to - , mēs nesertificējam konkrētus produktus.
 • Kādas ir izvirzītās prasības kādam noteiktam produktam (testēšana, CE marķēšana, u.t.t.)?
  • Atbilde:
   • Atbildīgā tirgus uzraudzības iestāde ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), kas pārzina produktam izvirzāmās atbilstības prasības. Vairāk - www.ptac.gov.lv
 • Vai attiecīga ārvalstu akreditētā institūcija ir tiesīga sniegt savus pakalpojumus Latvijas teritorijā?
  • Atbilde:
   • Jāvērtē piemērojamos normatīvajos aktos noteiktās prasības, proti, vai tur ir atsauce, ka to ir tiesīga veikt nacionālās akreditācijas iestādes akreditēta institūcija vai arī, kas  akreditēta arī citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā .
 • Kā var iegūt informāciju par iespējām akreditēties kā institūcijai, kā pārbaudes veicējam saistībā ar publisko spēļu un rekreācijas laukumu pēcuzstādīšanas pārbaudēm? Kāda ir kārtība?
  • Atbilde:
   • Vēršam Jūsu uzmanību, ka, pirms iegūt akreditāciju, lietderīgi izpētīt prasības, iesniedzamos dokumentus (pieteikums, kvalitātes rokasgrāmata, izstrādātā pārbaudes metodika u.c.), turklāt būtiski ir izprast arī prasības, tostarp standarta prasības, kas attiecas uz Jūsu izvēlēto jomu. Par standartiem un to iegādi var interesēties “Latvijas Standarts” vai apmeklējot www.lvs.lv
   • Kārtībā kā tiek īstenots akreditācijas process norādīta Aģentūras oficiālajā tīmekļa vietnē ievietotajā dokumentā D.008 “Akreditācijas procedūras” 
 • Kādas ir prasības, lai izveidotu akreditētu mācību programmu? Kā notiek mācību programmu akreditēšana?
  • Atbilde:
   • Saskaņā ar likumā “Par atbilstības novērtēšanu” noteikto valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas. Atbilstības novērtēšanas institūcijas pārstāv tādas jomas kā – testēšana, kalibrēšana, medicīnas laboratorijas, sertificēšana, inspicēšana, verificēšana u.c.
   • Vairāk ar akreditācijas jomām iespējams iepazīties valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” oficiālajā tīmekļvietnē www.latak.gov.lv
   • Izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un izglītības programmas akreditē un izglītības iestāžu vadītājus novērtē Izglītības kvalitātes valsts dienests.
 • Sakiet lūdzu, vai līdz ar BREXIT  - Lielbritānijā  tiek atzīti sertifikāti, kurus izdevusi LATAK akreditēta  vadības sistēmu sertifikācijas institūcija?  
  • Atbilde:
   • LATAK ir Eiropas Akreditācijas kooperācijas daudzpusējās atzīšanas līguma (EA MLA) pilntiesīgs dalībnieks. Arī UKAS, kas ir Lielbritānijas nacionālā akreditācijas institūcija, šobrīd ir EA MLA pilntiesīgs loceklis.

    EA MLA līguma ietvaros savstarpēji tiek atzītas un pieņemtas gan akreditācijas sistēmas, gan tiek nodrošināta uzticība atbilstības novērtēšanas rezultātiem, kurus sniedz EA MLA parakstītāju akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas.

    Sīkāku informāciju par EA MLA skatīt šeit.

    Eiropas Akreditācijas kooperācijas paziņojumu, ka arī pēc Brexit tiek atzīta UKAS dalība EA MLA ietvaros, skatīt šeit un šeit.

    Papildu informācijai: Šobrīd tiek pārstrādāti EA MLA dalības kritēriji, lai arī pēc pārejas perioda (2022.gadā) UKAS saglabātu pilntiesīgu EA MLA dalībnieka statusu.

   • Līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, UKAS akreditācijas turpmāk netiks uzskatītas par “akreditācijas” apliecinājumu atbilstoši EK Regulai 765/2008 un UKAS akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegtie atbilstības sertifikāti un pārskati no 2021.gada 1.janvāra netiek atzīti ES reglamentētajās jomās, t.sk. kā paziņotās (notificētās) institūcijas CE marķējuma  iegūšanai, ES pārtikas un dzīvnieku barības noteikumiem, ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmām, ES kiberdrošības aktiem u.c. 

    Ja rodas konkrēti jautājumi par atbilstības novērtēšanas shēmām Lielbritānijā, droši sazinieties ar mūsu kolēģiem Lielbritānijā, UKAS: https://www.ukas.com/

    Ja kāda UK iestāde vai klients neatzīst EA dalībnieka akreditētas ANI izsniegtos sertifikātus ‘nereglamentētajā’ jomā, iespējams prasīt UKAS, lai tiek sagatavots atbilstošs "statement of equivalence"