Gundega Jaunbērziņa-Beitika

Gundega Jaunbērziņa-Beitika

Direktore
Gundega.Jaunberzina-Beitika [at] latak.gov.lv

Darba pieredze

  • 1.10.2019. - pašlaik valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" direktore
  • 02/2016-09/2019 - ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktore Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā
  • 04/2012-02/2016 - ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vadītāja Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā
  • 06/2009-04/2012 - ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vecākā referente/vadītāja vietniece Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā
  • 12/2005-06/2009 - Tirdzniecības normatīvu un SOLVIT nodaļas vecālā referente Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā

Izglītība

  • 2016 - Diploms par sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte
  • 2007 - Diploms par profesionālo bakalaura grādu publiskajās tiesībās un jurista kvalifikāciju, Latvijas Policijas akadēmija

Valodu zināšanas

  • latviešu (dzimtā), angļu un krievu valoda brīvi