Personu sertifikācija paredzēta profesijās, kur personai ir jāapliecina savas zināšanas un spējas konkrētu darbu veikšanai. Personu sertifikācija metinātājiem un negraujošās kontroles speciālistiem ir vispārpieņemta prakse starptautiskā līmenī. Latvijā vairākās profesijās sertifikācija ir noteikta normatīvajos aktos (piemēram, būvspeciālisti, mērnieki), vairākās jomās ieinteresētās puses izveidojušas sertifikācijas shēmas, lai apliecinātu personu kompetenci ar sertifikāciju (piemēram, grāmatveži, vides paraugu ņēmēji).

Personu sertifikācijas institūciju akreditācija apliecina, sertifikācijas institūcijas objektivitāti un kompetenci veikt personu sertifikāciju noteiktās shēmas ietvaros.

Atbilstības novērtēšanas institūcijām piemērojami arī attiecīgie EA, IAF un ILAC obligātie dokumenti. LATAK obligāto dokumentu saraksts dots LATAK D.008. EA, IAF un ILAC dokumentu saraksts EA-INF/01 (skatīt http://www.european-accreditation.org/publications)