Akreditētas testēšanas metodes un mērinstrumentu kalibrēšana garantē ticamus testēšanas rezultātus un nodrošina, ka kalibrēšana tiek veikta atbilstošā veidā un ar klientam nepieciešamo precizitāti.

Testēšanas laboratoriju akreditācija nozīmē:

  • testēšanas metožu derīgumu un piemērotību;
  • testēšanas iekārtu piemērotību un uzturēšanu;
  • atbilstošu paraugu atlasi, testējamo objektu pārvietošanu un transportēšanu;
  • testēšanas rezultātu kvalitātes kontroli.

Akreditācija atbilstoši ISO/IEC 17025 nozīmē arī, ka laboratorija ievēro ISO 9001 kvalitātes pārvaldības sistēmu principus.

Atbilstības novērtēšanas institūcijām piemērojami arī attiecīgie EA, IAF un ILAC obligātie dokumenti. LATAK obligāto dokumentu saraksts dots LATAK D.008. EA, IAF un ILAC dokumentu saraksts EA-INF/01 (skatīt http://www.european-accreditation.org/publications)